بایگانی مطالب

مباني پايه مشترك در ادبيات و معماري قسمت اول

مقدمه شعرو ادبیات دو ابزار نیرومند برای طراحی به شمار می‌روند تمامی شیوه‌های ادبی سودمند هستند، اما برای اهداف طراحی خلاق، شعر بر ادبیات رجحان دارد. شعر به مثابه مجموعه‌ای از كلام مكتوب است كه رویكردهای جمعی مردم را خلاصه می‌كند و به عنوان بیانگر «یكتایی» ویژه فضا و مكان لازمه هر طرح ملی، منطقه‌ای و محلی است. قطعات ادبی، مانند «صورت مساله» معماری از اواسط دهه 1970 تا اواخر دهه 1980 مورد توجه بسیاری قرار گرفته بود. آنها از اولویتهای عملی معماری، دست به ساخت گزیده‌هایی زدند كه آنها را می‌توان با ارزش هنری‌شان به عنوان قطعات ادبی تلقی كرد. یكی از عوامل بنیادی مشترك میان شعر و معماری شفافیت است، سبكی است و یا شاید تمام هستی است. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

راهنماي تعمير و نگهداري راه

به نام خدا راهنماي تعمير و نگهداري راه بخش اول پل ها : ١- نوع كار تعميرات كلي معمولاً جزو فعاليتهاي نگهداري جاري محسوب مي شود. با اين حال اين تعميرات قبل از برخي فعاليتهاي نگهداري دوره اي صورت مي گيرند. عبارت “تعميرات كلي” انواع عملياتي كه روي روسازي جاده ها انجام مي شود و داراي شرايط زير مي باشند را شامل مي شود: – به صورت موضعي باشند – در اندازه محدود باشند هدف از اين كار عبارت است از: – بهبود وضعيت سطح جاده – بهبود سازه روسازي – جلوگيري از نفوذ آب به لايه هاي روسازي تعميرات كلي مي بايست در زمان مناسب صورت گيرد تا از خرابي بيشتر و بعدي كه منجر به ايجاد خطر براي …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فرهنگ لغت شهرسازی بر اساس حروف الفبای انگلیسی

A 1 Abate منع کردن – باز داشتن 2 Abode زیست گاه – خانه 3 Abrupt ناگهانی 4 Absence غیاب، عدم حضور 5 Absorb جذب كردن 6 Abutment اتصال، حد 7 Accelerated تسریع شده 8 Access دسترسی 9 Accessibility قابلیت دسترسی 10 Accommodation جا دادن 11 Accompanied همراه بودن 12 Accounted for توجیه شود 13 Accumulate انباشته شدن 14 Accurate درست ، دقیق 15 Acquire تملک زمین 16 Adequacy کفایت 17 Adhesive چسبنده 18 Adjacent همسایه – مجاور 19 Adjoining property ملک همسایه 20 Administrative اداری – اجرایی 21 Adobe خشت و گل 22 Adopt برگزیدن، انتخاب كردن 23 Advanced countries کشورهای پیشرفته 24 Advent ظهور ، پدید آمدن 25 Adventitious population جمعیت بدون برنامه ریزی 26 Adverse مخالف 27 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فرهنگ لغت شهرسازی بر اساس حروف الفبای فارسی

الف 1 Hyperinflation ابر تورم 2 Tool ابزار 3 Ambiguity ابهام 4 Abutment اتصال، حد 5 effect multiplier اثرافزاينده 6 Affect اثرگذاشتن 7 Grand fathered اجازه احداث مسکن غیر مطابق 8 Permit اجازه دادن 9 Sociable اجتماعي 10 Social اجتماعي- تفريحي 11 Solid اجسام فضایی 12 Imbosom احاطه كردن ، دور گرفتن 13 Likelihood احتمال 14 Presume احتمال 15 Contingency احتمال وقوع 16 Neglect احمال کردن 17 Land development احياي اراضي 18 Land office اداره املاك وثبت اراضي 19 Administrative اداری – اجرایی 20 Claim ادعا كردن 21 Associated ارتباط دادن 22 Vibration ارتعاش 23 Altitude ارتفاع 24 Promote ارتقا دادن ، تركیب دادن 25 Camp اردوگاه 26 Value Added ارزش افزوده 27 Value (Relative) ارزش نسبی 28 Assessment ارزیابی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تعريف كارآفريني

  كارآفريني چيست؟ در مورد تعريف كارآفريني ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و درك كامل مفهوم و موضوع \” كارآفريني \” نيازمند اطلاع از ديدگاه هاي بين رشته اي مي باشد. كارآفريني برحسب ماهيت خود و توجه محققان رشته هاي مختلف از نظر روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، صنعت و حتي تاريخي تعريف شده است. واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي ” Entrepreneurs ” به معناي “متعهد شدن ” نشات گرفته است كارآفريني اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامي مكاتب اقتصادي از قرن 16 ميلادي تا كنون به نحوي كارآفريني را در نظريه هاي اقتصادي خويش تشريح نموده اند. كارآفريني از مباحثي است كه در تمامي ابعاد توسعه اقتصادي و اجتماعي از حدود 20 سال به اين طرف عملاً …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...