بایگانی مطالب

هنرهاي سنتي

تعريف هنر – هنرهاي سنتي هنر يكي از نيازهاي اساسي زندگي انسان است. متمايزترين شكل فعاليت اجتماعي كه بطور قطع در پيدايي و تكامل شخصيت و بهبود و پالايش روان وي، سهم به سزايي داشته است. زايشي مطلقا” شاق، طاقت فرسا و رنج آور كه مولودي شادي آور، الهام بخش، اقناع كننده و سرشار از زيبايي پديد مي آورد. اشتياق انسان به هنر، عميق و ريشه دار است و از ما قبل تاريخ تا كنون نمايان و مشهود. آنچه از بشر اوليه مي دانيم، مطالعه هرن دوستي اوست. انسان محصور در انديشه بقا، معيشت، هراس ها، شكسته ها و…. از زيبايي و گويايي هنر به وجد مي آمده و از طريق آن، انديشه ها و عواطفي را كه در ذهن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

آثار گل و مرغ یا گل بوته

سؤال پژوهش :   آیا بنیاد و ریشه های در آثار نقاشی گل و مرغ ناشی از خاطره های قومی است ؟ سوال فرعی 1 – دلیل این ترکیب بندی خاص . چرا از گل سرخ  –  زنیق  –  مرغ  –  استفاده شده است . هدف : دگرگونیهای تصویری آثار گل و مرغ . از اسطوره تا پیدایی آثار گل و مرغ .                           دلایل انتخاب آثار گل و مرغ یا گل بوته برای این پژوهش در میان شاخه های گوناگون نقاشی ایرانی گل مرغ به دلایل زیر انتخاب شده است: 1 – با آنکه بسیار از آن نام برده می شود، به صورت جدی به آن پرداخته …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مهندسی ارزش

  مهندسی ارزش ( با مفهومی نزديک به مديريت ارزش و تجزيه و تحليل ارزش ) رويکردی گروهی، سيستماتيک، کارکردگرا و دارای کاربردی حرفه ای است که برای ارزيابی و بهبود ارزش در يک محصول، طراحی يک وسيله، طراحی سيستم، اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی و ديگر خدمات به کار گرفته می شود. مهندسی ارزش متدولوژی قدرتمندی است برای حل مسائل، کاهش هزينه ها و به طور همزمان، بهبود عملکرد و کيفيت. با شناسايی و ارتقای شاخصهای ارزش، مهندسی ارزش، رضايت مشتری را افزايش می دهد و به ارزش سرمايه گذاری می افزايد. اين متدولوژی را که از راهبردهای موفق بلندمدت و تجاری است، می توان در تمام بخشهای تجاری يا اقتصادی، نظير صنايع، دولت، ساخت و ساز و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

محاربه از دیدگاه فقه و حقوق جزا

پیشگفتار فکر شما راه رسیدن به مجهولات نیست پس انسان باید چیزی ماورای فکر را داشته باشد تا مجهولات برایش معلوم شوند وهر چیزی که فراتر از فکر باشد را نمی توان فکر نامید در دین ما برابری یک ساعت فکر را با 70 هفتاد سال عبادت دانسته اند وعلم وتجربه برتر از فکر است اما بدون فکر نمی توان به علم وتجربه دست یافت علم انسان را از مجهولات به معلومات راهنمایی می کند وتجربه را برتر از علم دانسته اند وحال انکه خداوند بزرگ را شاکرم که انقدر توان و ظرفیت به من داد تا بتوانم خوب فکر کنم تصمیم عالی بگیرم وموضوع تحقیق خود را به عنوان محاربه انتخاب کنم وان چیزی که به نظر خودم مطلوب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فرآورده های شیـر

فرآوردهای شیر شیرخشک: عوامل مهمی که میکروفلور شیرخشک را تحت تاثیر قرار می دهند: 1ـ فرایند حرارتی است که قبل از خشک کردن به شیر داده می شود . 2ـ روش خشک کردن شیر است . 3ـ میزان آلود گی است که شیر از کارخانه کسب می کند و امکان رشد و تکثیر این میکروارگانیسم ها قبل از خشک کردن شیر می باشد. در میان این ارگانیسم ها از همه مهمتر استا فیلوس کوکوس اوریوس وامکان رشد آن و تولید آنتروتوکسین است که در اثر حرارت از بین نرفته،از نظر بهداشت عمومی اهمیت ویژه ای دارد. درمرحله بسته بندی نیز بعضی از میکروارگانیسم ها مانند مخمرها و کپک ها از طریق هوا وارد شیر خشک  می شوند. در طول نگهداری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...