بایگانی مطالب

فقر و انحرافات اجتماعی؛ زمینه یا انگیزه؟!

فقر و انحرافات اجتماعی؛ زمینه یا انگیزه؟! منابع مقاله: فصلنامه کتاب زنان، شماره 21، اسفندیاری، اسماعیل*؛   چکیده: فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می باشند. تحقیقات و پژوهش ها در عین حال که مؤید وجود رابطة مستقیم بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می نماید. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر گذار است. در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است. بر این اساس فقر انگیزش روی آوری به کجروی را افزایش …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بررسي جرايم عفافي در قانون تعزيرات

مقدمه :   سلام و صلوات بر محمد مصطفي (ص) رسول گرامي اسلام و اهل بيت عصمت و طهارت و سلاله پاك آن حضرت . تحقيق در پيش رو تحت عنوان بررسي جرايم عفافي در قانون تعزيرات و به منظور ارائه به كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان به رشته تحرير درآمده است و به منظور شكل دادن به مقدمه تحقيق مطالب قابل بحث را به عناوين ذيل الاشاره تقسيم مي كنيم .   1– شناخت موضوع و اهميت آن :   لازم است در اينجا به بررسي كلي موضوع تحقيق بطور خلاصه اشاره شود زيرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چيزي كه امري به آن نسبت داده مي شود كه به اصطلاح حقوق مجني عليه نام …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی

ارتباط فقر با قانون گریزی و شکل گیری آسیب اجتماعی منابع مقاله: مجله رفاه اجتماعی، پاییز 1384 – شماره 18 (از صفحه 65 تا 90)، کلانتری، صمد / ربانی، رسول / صداقت، کامران؛   مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیة اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کنندة روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر

اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تاريخ هنر جهان

هنر ما قبل تاريخ هنر ما قبل  تاريخ به سه دوره مهم تقسيم مي شود : الف- دوره پالئولينيك     ب- دوره نئوليتيك   ج-  دوره برنز  و آهن در اين دوره كه از نظر زمان دورترين نقطه تاريخي را در بر مي گيرد .اولين گام هاي بشر براي ساختن ابزار و وسايل مورد احتياجش برداشته شد. از اين دوره آثاري  در غارها بدست آمده است . از اين دوره آثاري از مجسمه و نقاشي در دست است مانند: ونوس ساويذيانو – ونوس ويلندورف حدود 15000- 10000 ق م و نقاشيهاي غار آريژ  .   ب- دوره نئوليتيك: ( نوسنگي  ) اولين آثارمعماري و بناهاي ساخته شده دست بشر در اين دوره بوجود آمده است . زيرا دوره يخبندان به پايان رسيد. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...