بایگانی مطالب

بازی های بومی و محلی ایران

1) نام بازی : سنگ سنگ چلیپا ** اهداف:   دقت ، سرعت عمل ، چابکی ، قدرت وسایل مورد نیاز : یک تکه سنگ کوچک تعداد افراد : بیش از 5 نفر بچه ها در یک صف می ایستند و استاد در پشت سر آنها حرکت می کنند و سنگ ریزه را به طوری که کسی متوجه نشود در دست یکی از بازیکنان می گذارد و می گوید  سنگ سنگ چلیپا / نه در زمین نه در هوا ، کسی که سنگ ریزه را در دست دارد باید قبل از اینکه دیگران متوجه شوند و او را بزنند از صف فرار کند و خود را به محلی که قبلا در خارج از صف تعیین شده بود برساند . شخصی که …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی محلی ایران

1-بازي اول:ساقچي يا نگهبان اين بازي به زبانه عام«اشك اويينن»نيزمعرف است ودرآن بازيكنان به شكل دايره ومقابل هم قرارمي گيرن آنگاه يك نفربه عنوان«ساقچي/نگهبان»درمركزدايره قرارمي گيرندوگروهي ازكلمات رابه شكل آهنگين ادامي كندكه به شرح زيراست اگنه اگنه. اوجي دگنه. بال بالينا. چك چكينا. غوزه غوزه. قطورگچي. فالالانگ. خبانگ.ناريل. بوثيل. چوماقاي. چورتاي.امين اوغلي.بيلي باغلي.الي داغلي.چق.ساقچي ضمن اداي هرگروه ازكلمات به يكي ازبازيكنان اشاره ميكندوسرانجام بااشاره به يكي ازآنهامي گويد:«چق/خارج شو» واورا ازبازي خارج ميكندساقچي بااخراج يك نفربازي رابراي اخراج نفربعدادامه مي دهد. تاسرانجام يك نفرباقي بماندآنگاه مي خواند«آباق.ياباق.يخشي.يامان.يوبك»وضمن اداي هرگروه ازكلمات فوق به خودونفرمقابل اشاره ميكند«يوبك/تعيين كننده»نفر برنده است.آنگاه نفره بازنده به عنوان«اشك/خر»درحالت نيمه خميده قرارمي گيردونفربرنده به عنوان«ساقچي»ادامه ي بازي رادرمرحله ي دوم برعهده مي گيرد درمرحله ي دوم: افرادتك …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی و محلی ایران

1) بازی گل یا پوچ : اهداف بازی: سرگرمی، افزایش دقت، ذکاوت و تیزهوشی ▪ تعداد بازیکنان: ۴ نفر به بالا ▪ ابزار بازی: چیزی که به عنوان گل استفاده شود (نخود یا سنگ) ▪ محوطه بازی: فضای بسته ▪ شرح بازی: بازی کچه کچه بیشتر در عروسی ها انجام و گاهی در محافل و شب نشینی های خانوادگی اجرا می شود.ابتدا افراد به ۲ گروه تقسیم می شوند و هر گروه، یک سرگروه با نام استاد انتخاب می کند و استادها سر امتیاز با یکدیگر توافق می کنند؛ مثلا پایان بازی تا امتیاز ۲۰ باشد. بعد دو گروه رو به روی هم می نشینند و بین دو استاد گروه اول و دوم قرعه کشی می شود و مثلا قرعه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی و سنتی ایران

1)بازی : سیخ بزی(سیخ بازی(   سیخ : چوب سفت ومحکم به قطر 3-5سانتیمتر و طول 50-60 که نوک آن تیز می باشد  تعداد بازی کنان :3-8 نفر سن بازیکنان :نوجوانان زمین بازی :محوطه تقریبا 4 در5  و نرم و مرطوب ومسطح وسایل بازی :سیخ به اندازه بازیکنان اهداف بازی :تفریح و سرگرمی ،تقویت روحیه رقابت ،تقویت عضلات دست ودقت در نشانه گیری طریقه بازی :ابتدا افراد نوبت خود را اعلام می کنند .سپس اولین نفر چوبش را با تمام قدرت وبا یک دست به زمین فرو می برد به طوری که چوب باید قبل از رسیدن به زمین رهاشود سپس افراد بعدی با چوب هایشان سعی می کنند به همین روش چوب فرو رفته در زمین را بیاندازند . …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

بازی های بومی محلی شهر بلداجی

1.بازی اوستا منی ووردی(استاد مرا زد): تعداد بازی کن: بین 5 تا 10 نفر افراد یک تکه کاغذ را به قطعه های کوچک می برند و برای  هر بازیکن یکی از تکه های کاغذ را در نظر می گیرند فقط روی یکی از آنها می نویسند اوستا(استاد)و باقی کاغذ ها سفید می ماند .کاغذ ها را در هم می کنند  وهرکس یکی از آنها را بر می دارد.هیچکس نمی داند چه کسی استاد شده است و هر کس فکر می کند دیگری استاد شده .استاد اصلی نباید بگذارد کسی متوجه  شود که او استاد  شده است .در زمانی که مطمئن است کسی متوجه او نیست به یکی از بازیکنا ن چشمک می زند آ ن بازیکن باید کاغذ در دست …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...