بازی ها و ورزش های بومی استان فارس

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بازی ها و ورزش های بومی استان فارس

1) بازی : طاق یا جفت

تعداد بازیکنان . 2 نفر به بالا

محوطه ی بازی . به فضای چندانی نیاز ندارد

وسایل مورد نیاز . مقداری سنگ ریزه یا سکه

شرح و نحوه ی بازی

یکی از بازیکنان سکه یا سنگ ریزه ای را توی مشت خود نگه میدارد و دستهای خود را به پشت سر خود می برد و سپس آنها را مقابل بازیکنان دیگر نگه میدارد و می پرسد . طاق یا جفت ؟ بازیکنان مقابل باید حدس بزنند که آنچه در مشت بازیکن است فرد است یا زوج.اگر حدس او درست بود او برنده است و دارای امتیاز میگردد

هدف از این بازی تقویت قوه ی حافظه میباشد.

 

***

2) بازی : ترکه بازی

تعداد بازیکنان . 2نفر

محوطه ی بازی . میدان و فضای رو باز و وسیع

اندازه زمین . 15در 20 متر

وسایل مورد نیاز . یک چوب یک متری به قطر 2 سانتی متربه نام (ترکه) ویک چوب حداقل دو متری به قطر 5سانتی متر موسوم به (پایه)

شرح و نحوه ی بازی

تیم مدافع و مهاجم به قید قرعه تعیین میشود و یک نفر از گروه مهاجم و یک نفر از گروه مدافع مقابل هم قرار میگیرند مهاجم سعی میکند با (ترکه )به پای مدافع بزند و مدافع (پایه) را سپر خود قرار میدهد ودر قابل (ترکه) میگیرد . اهمیت و زیبایی و لطف بازی در شیوه های حرکتی و نحوه ی حمله و دفاع است , مهارت و ورزیدگی و تجربه وسرعت عمل بازیکنان در این بازی مهم است .این بازی بین دو نفر تا شکسته شدن (ترکه ) یا (پایه) ادامه مییابد.

این بازی می تواند در یک زمان وبه طور دسته جمعی انجام گیرد.در پایان هر گروه که تعداد ضربه های صحیح و بیشتری زده باشد برنده است

هدف از این بازی تقویت قدرت تمرکز و سرعت عمل است.

 

***

 

3) بازی : هديه بيار

تعداد بازيكنان. ده نفر به بالا

محوطه ي بازي . سالن سر پو شيده و يا فضاي باز مستطيل شكل

اندازه ي زمين . 10 در 100 متر

وسايل مرد نياز . دو عدد گلدان ياا توپ

شرح و نحوه ي بازي

نفرات دو تيم در دو صف جداگانه با فاصله كمي از هم در يك رديف مي ايستند ,هديه ها در فاصله ي صد متري مقابل دوتيم قرار دارد.

نفرات اول هر گروه با علامت داور به سرعت به طرف هديه ها مي دوند,هر يك از ان ها به طرف هديه مقابل تيم خود ميروند,هر نفر بايد هديه گروه خود را برداشته و با سرعت برگردد و هديه را به نفر بعدي تيم خود بدهد.نفر دوم هديه را به سرعت به محل اوليه بر ميگرداند و خود مراجعت كرده و به نفر بعدي تيم خود دست مي زند و او براي اوردن هديه مامور ميشود كه ميرود هديه را مي اورد و به نفرات ديگر ميدهد كه او نيز هديه را باز ميگرداند.

گروهي برنده است كه فرد ماقبل اخر ان تيم ,هديه را زودتر از گروه ديگر به دست نفر اخر تيم خود بدهد.

هدف از اين بازي سرعت و چابكي ميباشد.

***

4) هفت سنگ بازي

تعداد بازيكنان . 14 نفر

محوطه ي بازي .زميني رو باز و مستطيل شكل

وسايل مورد نياز . 7قطعه سنگ متوسط جهت نشانه و 3قطعه سنگ كوچكتر براي هر نفر جهت نشانه گيري

شرح و نحوه ي بازي

در انتهاي زمين بازي تعداد هفت سنگ را روي هم چيده و افراد گروه در ابتداي زمين در فاصله ي 10متري سنگ هاي چيده شده در يك صف قرار ميگيرند . هر نفر از افراد كه داراي 3سنگ هستند به طرف سنگ هاي چيده شده نشانه گيري مي كنند هر كدام از افراد گروه كه توانستد درست نشانه گيري كنند و به هدف بزنند داراي امتياز ميشوند. يك نفر هم مامور مرتب كردن سنگهاي فرو ريخته شده در انتهاي زمين ميباشد

هدف از اين بازي تقويت قدرت تمركز جهت نشانه گيري ميباشد.

***

5) چوق ارسونك

تعداد بازيكنان . 3نفر به بالا

محوطه ي بازي . فضاي رو باز

وسايل مورد نياز . يه قطعه چوب دستي تقريبا به اندازه ي يك متر براي هر نفر,دو قطعه سنگ ,ويك تكه چوب كوچك

شرح و نحوه ي بازي

در ابتداي زمين دو سنگ را به فاصله 20 سانتي متر كنار هم قرار ميدهيم و بعد يك تكه چوب كوچكي را روي ان قرار مي دهيم. براي اينكه مشخص كنيم چه كسي بازي را اول شروع كند قرعه كشي ميكنيم فرد اغازگر بازي با چوب دستي خود با قدرت هرچه بيشتر به زير چوب مستقر شده ميزند وان را پرتاب ميكند و بقيه افراد گروه كه در فاصله 15 متري قرار دارند بلافاصله بايد با چوب دستي خود چوب پرتاب شده در هوا را نشانه گيري كنند چوب هر كس به چوب پرتاب شده در هوا برخورد كرد او داراي امتياز ميشود

هدف ازاين بازي تقويت قدرت تمركز وسرعت و چابكي ميباشد.

***

6) قلعه بازی:

تعداد بازیکنان 13نفر است.2گروه 6نفره و یک نفر به عنوان نگهبان قلعه,بازی با قرعه کشی شروع می شود گروه برنده در داخل دایره قرار می گیرد.این افراد به حالت خمیده در کنار هم ایستاده دست هایشان را روی شانه ی یکدیگر می گذارند ویک قلعه تشکیل میدهند.گروه دیگر در بیرون دایره به صورت حلقه ای قرار می گیرند و نگهبان قلعه هم بین 2گروه می ایستد.

افراد گروه مهاجم باید تک تک و به صورت اتفاقی به طرف افراد قلعه حرکت کنند و به روی شانه ی آنها بپرند اگر حین عبور فرد مهاجم از روی خط دایره نگهبان اورا با ضربه ی دست بزند فرد سوخته وباید جای 2گروه عوض شود.ولی اگر نتواند او را بزند فرد از خط دایره گذشته وبه روی شانه ی افراد میپرد و به همین حالت باقی میماند.بازی به همین ترتیب ادامه می یابد تا زمانی که همه ی افراد مهاجم بتوانند به روی قلعه قرار بگیرند و افراد قلعه نتوانند سنگینی آنهارا روی شانه ی خود تحمل کنند و در نتیجه قلعه ریزش کند.در این صورت بازی به پایان میرسد.

اهداف بازی:قدرت-چابکی-سرعت-استقامت

7) بازی روبیت:

تعداد بازیکنان: 11نفر

یک مسطیل بزرگ در فضای باز میکشیم وآن را به 8خانه ی مساوی تقسیم می کنیم اندازه ی هر کدام از خانه ها حداقل باید 2 متر باشد.اطراف هر کدام از خانه ها یک قسمت راه مانند میکشیم.8نفربه عنوان مدافع در داخل خانه ها و 3نفر به عنوان مهاجم در قسمت ها راه مانند قرار میگیرند.

افراد مدافع باید با یک پا وبه صورت لی لی بین خانه ها جابه جا شوند.حین این جابه جایی اگر افراد مهاجم با دست به یکی از آنها ضربه بزنند فرد سوخته و از بازی خارج میشود.بازی به همین صورت ادامه می یابد تا زمانی که 1نفر از گروه مدافع باقی بماندوفردباقی مانده برنده ی نهایی است.

اهداف:سرعت-چابکی

8) بازی استوپ:

این بازی توسط تعدادی از افراد و یک توپ انجام میشود هر یک از بازیکنان نامهای مستعار برای خود انتخاب میکنند.قرعه کشی انجام میشود و یک نفر بازی را شروع میکند.افراد از هم فاصله میگیرند و یک دایره بزرگ تشکیل می دهند.

فرد شروع کننده بازی توپ را به هوا پرتاب میکند.هم زمان با پرتاب توپ به هوا نام یکی از بازیکنان حاصر توسط پرتاب کننده با صدای بلند گفته می شود.فردی که نام او برده شدهباید توپ را قبل از اصابت آن به زمین بگیرد در این حین دیگر بازیکنان شروع به دویدن و دور شدن از آن منطقه میکنند.فردی که نام او برده شده اگر موفق به گرفتن توپ شود باید دوباره خودش توپ را به هوا پرتاب کرده و نام یکی از بازیکنان را بگوید واگر موفق به گرفتن توپ نشود باید به دنبال توپ دویده و سعی کند آن را بگیرد.به محض گرفتن توپ میگوید:استوپ.همه ی بازیکنان موظف اند هرجایی که هستند توقف کنند.شخصی که توپ را در دست دارد می تواند به دلخواه به طرف هر کسی که می خواهد توپ را پرتاب نماید.در این حالت هر یک از بازیکنان باید ثابت و بدون حرکت باشند.درصورتی که توپ به فردموردنظربرخوردکند فرد سوخته و از بازی خارج می شود واگر برخورد نکند توپ به آن فرد تعلق میگیرد و بازی دوباره توسط او آغاز می شود.بازی ادامه می یابد تا زمانی که یک نفر بماند و او برنده ی نهایی این بازی است.

اهداف بازی:سرعت-چابکی

9) بازی بالابلندو:

این بازی در فضایی با مسافت زیاد انجام می شود.تعداد بازیکنان نامحدود می باشد.بازی به این صورت است که 1نفر به عنوان مهاجم به دنال بقیه بازیکنان میگذارد و سعی میکند آنها را بگیرد.بازیکنان حین دویدن اگر به مکانی بلندتر از سطح زمین برونددیگر مهاجم نمیتواند آنها را بزند و باید صبر کند تا زمانی که یکی از بازیکنان بخواهد جابه جا شودوسعی کنداوراقبل ازرسیدن به یک مکان بلند تر بزند.اگر او را بزند فرد سوخته و از بازی اخراج می شود.بازی به همین صورت ادامه می یابد تا زمانی که فقط یک نفرباقی بماند.به این ترتیب بازی به پایان میرسد.

اهداف بازی:سرعت-چابکی-انعطاف پذیری

10) بازی گرگم بدو:

اهداف بازی:دقت هوشیاری،تقویت تصمیم گیری صحیح در زمان کوتاه،بهبود سرعت عمل و سرگرمی.

تعداد بازی کنان:10تا 30 نفر

محوطه بازی:20متر در40متر

تعداد داوران:3داور

بازی کنان به دو گره مساوی تقسیم میشوند و در دو صف مقابل هم می ایستند و با فاصله 2متری از خط زمین ایستاده و یک فرد در بیرون به عنوان داور می ایستد و دسته یک یا گروه یک یا دو را بلند اعلام میکند،بعد از زدن سوت یا گفتن فرار کنید،افراد گروه مورد خطاب موظف اند بلافاصله بعد از شنیدن صدای داور فرار کنند و خود را به خط مشخص شده پشت سر خود رسانند و پشت ان قرار گیرند و با شتاب خود مانع از لممس شدن یا گرفتنشان توسط یاران حریف که انان هم بعد از شنیدن صدا به دنبال گروه فرار کننده میدوند،شوند اگر در زمان فرار فردی یا افراد توسط گروه گرگ لمس یا گرفته شوند ان فرد یا افراد لمس شده از بازی بیرون باید بروند و دوباره گروه ها پشت خط اول قرار گرفته و جای دو گروه عوض می شود به طوری که گروهی گه گرگ بوده الان باید از دست گروه مقابل با زدن صوت یا صدای داور فرار کند.

اگر در زمان فرار هر کدام از گروه ها مورد لمس شدن واقع نشدند انگاه بعد از اینکه اخرین فرد گروه فرار کننده از خط عبور کرده بازی متوقف میشود و همه سر جای خود میایستند و این دفه بازی از همان جایی که هستند جای گروه ها عوض میشود و اغاز میشود این کار فقط به خاطر این هست که یک امتیازی شود برای گروهی که خوب فرار میکنند.

عمل گرگ شدن و ادامه بازی تا زمانی ادامه پیدا میکند که از تیم مقابل فقط یک نفر باقی بماند و انگاه بازی دیگر تمام میشود و گروه مقابل برنده میشوند و داور ان گروه را برنده اعلام میکند.

این بازی در جالت استارت و شروع برای دو گروه در شرایت دیگری مثل خوابیده بر زمین،نشسته،پشت به هم و… انجام میگردد.

از 3 داور 2 تا خط نگه دارند و یکی داور اصلی و هشدار دهنده است

منطقه فرار:15 متر طول دارد و بین منطقه استارت و استراحت قرار دارد

منطقه خانه:3متر طول دارد و اخر زمین هر گروه قرار دارد

منطقه استارت2متر طول دارد و منطقه اغاز بازی است

منطقه امن(خانه)
منطقه فرار
منطقه استارت
منطقه استارت
منطقه فرار
منطقه امن(خانه)

 

11) بازی بگیرو بدو

اهداف بازی:پرورش همکاری و ایثار و بهبود عکس العمل،سرعت،استقامت،چابکی

تعداد بازی کنان:10_25 نفر

محوطه بازی:15-20 متر

تعداد داوران:1 داور

وسایل مورد نیاز:یک تیکه چوب 30cm

شرح بازی:یکی از افراد به دلخواه یا بر حسب قرعه از بین بازیکنان انتخاب میشود که چوب را حمل کند و یکی دیگر که باید به دنبال فرد چوب به دست است بدود،بازی در هر یک از چهار ضلع این مستطیل میتواند اغاز شود،به طوری که داور بعد از قرار گرفتن افراد در زمین به فردی که چوب در دستش است می گویدکه جایی که میخواهد در زمین قرار گیرد قرار گیرد سپس بازی را اغاز میکند،با صدای صوت داور به فردی که باید به دنبال چوب بدود اجازه میدهد وارد زمین و به دنبال گرفتن چوب بدود ان فردی که چوب در دستش است بایدفرار کند و چوب را به یکی از افرادی که در زمین هستند بدهد که اگر قبل از تحویل دادن چوب فردی که به دنبال چوب است بتواند ان را بگیرد یا لمس کند جای این دو نفر در بازی عوض شده و فرد لمس شده باید دنبال چوب بدود و جایش با دیگری عوض میشود.

این بازی تا زمانی که افراد درون زمین خسته شده انجام می پذیرد

20m

15m

12) بازی تسمه بازی

محوطه بازی:دایره ای به قطر6متر

وسایل مورد نیاز:8تسمه یا کمربند

تعداد بازی کنان:16نفر

بازی کنان به دو گروه تقسیم میشوند و یک گروه با انجام قرعه به داخل زمین یا محوطه دایره قرار میگیرند و کمر بندها را به داخل دایره به صورت مماس بر قطرهای فرضی دایره قرار داده و هر نفر مامور وراقبت از یکی از انان قرار گرفته و گروه دیگر که بیرون ایستاده است باید با حجوم و زیرکی کمربند هارا بردارند ،افراد داخل دایره باید از کمربندها با ضربه پا یا دست و ترساندن مراقبت کنند.

اگر افرادی که بیرون قرار دارند بتوانند کمربندی را بردارند میتوانند با ان افراد داخل دیره را زده و کمربندهای دیگر را بردارند این بازی تا زمانی که همه کمربندها را بر دارند ادامه خواهد داشت و بعد از خروج اخرین کمربند داخل دایره جای دو گروه عوض میشود و بازی ادامه پیدا میکند.

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.