پروژه تکمیلی ساختمان – قسمت هفتم -بخش پایانی


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

26) راههاي مقابله با افت :

1- كم كردن عوامل تشديد كننده افت ( بكارگيري مصالح سنگي مرغوب و متراكم نمودن بتن )

2- استفاده از سيمان ضد افت : سيمان ضد افت همزمان با گيرش خود افزايش حجمي را در بتن ايجاد مي كند كه اين افزايش حجم مي تواند با كاهش حجم ناشي از افت مقابله كند .(‌البته اين سيمان گران قيمت بوده ومصرف آن بايد توجيهاقتصاديداشته باشد ) .

3-استفاده از درزهاي مناسب : يعني بتن را در فواصل مناسب (مثلا 5 متربه5 متر) توسط درزهاي انقباض از هم جدا كنند . استفاده از درزهاي انقباض كمك مي كند كه با استفاده از ضعفي كه در فواصل معين ايجاد كرده ايم ترك ناشي از افت دقيقا در محل دلخواه اتفاق بيفتد .

4- استفاده از آرماتور افت (مثلا آرماتور افت وحرارت ) : اين آرماتورها براي خنثي نمودن تنش هاي كششي ناشي از افت در بتن به كار گرفته مي شود .

درعمل اكثرا از آرماتورهايي موسوم به آرماتور افت وحرارت استفاده

مي شود. آرماتورهايي هم براي تحمل تنش هاي ناشي از افت وهم براي تحمل تنش هاي ناشي از حرارت به كار برده مي شود . حداقل آرماتور افت وحرارت200 ./ تا 1800./ سطح مقطع بتن است . آرماتورهاي افت را ميتوان به صورت ساده درنظر گرفت .

خزش يا وارفتگي :

خزش عبارت است از تغيير طول اجسام تحت تنش ثابت در طول زمان .

اگر قطعه اي تحت تنش قرار بگيرد در همان لحظه اول تغيير طولي خواهد داشت كه به اين تغيير طول تغيير طول آني يا الاستيك گفته مي شود .

اگر همين قطعه تحت تنش ثابت نگهداي شود با گذشت زمان تغيير طول اضافي تري نسبت به تغيير طول اوليه خواهد داشت كه به آن تغيير طول يا كرنش ناشي ازخزش مي گويند .

كرنش ناشي از خزش معمولا 2 الي 3 برابر كرنش اوليه است .

مسئله خزش از آنجا مورد توجه قرار مي گيرد كه متناسب با كرنش ناشي از خزش در بتن تنش ايجاد ميشود و لذا اگرتنشي از خزش را درمحاسبات اوليه وارد نكرده باشند ممكن است عضو بتني تحت بار كمتري نسبت به بار طراحي بشكند .

عوامل موثربرخزش :

1- مقاومت فشاري بتن : هرچه مقاومت فشاري بتن بيشتر باشد خزش در آن كمتراست .

2- تنش وارد بر بتن :‌‌ هر چه تنش وارده بتن بيشتر باشد خزش بيشتر خواهد بود .

3- رطوبت محيط : هر چه بتن مسن ترباشد وتحت بار قرار گيرد خزش در آن كمتراست .

27)راههاي مقابله با خزش :

1- كم كردن عوامل تشديد كننده خزش (بتن را مرغوب ترساخته ومقاومت فشاري بالاتري در نظر گرفته مي شود ) .

2- تعبيه آرماتورهايي كه ناشي از خزش را جبران كند .

3- افزايش رطوبت محيط اطراف بتن ( ازجمله مراقبت صحيح وخوب از بتن ) .

خستگي در بتن :

اگر در قطعه اي كه تحت بارهاي متناوب قرارگرفته بطوريكه هر يك از اين بارها كمتر از مقاومت قطعه باشد شكست اتفاق بيفتد اصطلاحا گفته ميشود دراثر خستگي شكسته است . پديده خستگي مخصوص بتن نبوده ودر ديگر مواد ازجمله فولاد نيزممكن است خستگي اتفاق بيفتد . خستگي براي اولين بار در پل هاي فلزي كشف شد .

در اين رابطه ملاحظه شد پلي كه ظاهرا از نظر قطعات وجوش و اتصالات وپيچ ها و… در وضعيت مطلوبي بود به ناگهان تحت اثر باري كه كمتر از مقاومت باربري آن بودشكسته ومنهدم شد . توجيه اين اتفاق با پديده خستگي صورت گرفت.

در سازه هاي بتن آرمه خستگي اكثرا در پلها اتفاق مي افتد . اصولا بارهايي كه كمتراز 50% مقاومت قطعه نزديكتر نباشد خستگي در تعداد سيكل هاي كمتري ازبار گذاري اتفاق مي افتد .

روشهاي مراقبت از بتن سقف :

به عمل آوردن يا مراقبت از بتن مراقبتي است كه سازنده بتن بايد در طول 7ال 10روز اول از بتن به عمل آورد . هر چه در شروع مراقبت تاخير شود سبب كاهش بيشتر در مقاومت 28روزه مي شود .

در مراقبت از بتن دو مسئله زير مورد توجه قرار گيرد :

1- رطوبت كافي ومناسب

2- دماي خوب وكافي

كنترل دما در هواي معمولي چندان ضرورتي ندارد ولي در هواي بسيار گرم ويا در هواي سردتر از 4درجه سانتيگراد بايد تدابير ويژه اي اتخاذ شود .مراقبت از بتن را مي توان به طرق مختلف انجام داد كه استفاده ازهر يك ازاين روشها با توجه به نوع سازه بتني وامكانات وشرايط كار متفاوت مي باشد.يكي از اين روشها ايجاد بركه اب است بدين صورت كه در طول دوره مراقبت همواره يك لايه اب به ضخامت 5الي 10 سانتيمتر روي بتن باقي بماند .

استفاده از اين روش فقط براي سطوح تخت و افقي مناسب است.

در اجراي پروژه مذكور نيز براي ابياري سقف از همين روش استفاده كردند بدين صورت كه پس از گيرش اوليه بتن دور تا دور قطعه بتني را ماسه ريختند وبه شكل بركه اي در اوردند سپس اين بركه را پر از اب كردند و تا 5 روز تمام سطح سقف در زير بركه اي پر ازاب قرار داشت.پس از يك هفته تمام شمع هايي كه در زير تيرچه ها قرار داشتند را برداشتند.

28)نصب لوله های گاز،ابگرم وابسرد:

بعد از اتمام کارهای سفت کاری از قبیل دیوار چینی و بتن ریزی نوبت به نصب لوله های مورد نیاز در ساختمان میرسیم،این لوله ها باید قبل از مرحله سفید کاری وعایق کاری نصب شده وانرا هم تست کنیم چون بیشتر این لوله ها در زیر کار مدفون میشوند،وما دیگر دسترسی به انها نداریم.

در ساختمانهایی که دارای سیستم حرارت مرکزی میباشند لوله کشی کمی متفاوت میباشد.به این صورت که لوله های ابگرم وسرد از داخل منبع دوجداره خارج میشود وهمچنین لوله های جداگانه ای برای شوفاژ ها کشیده میشود.

برای لوله کشی گازهم اگر به سیستم شوفاژ مجهز بود لوله برای بخاری نیاز نمیباشد.

29)عایق کاری سرویس های بهداشتی:

بعد از اتمام لوله کشی،نوبت به عایق کاری میرسد که باید تمام سرویس های بهداشتی واشپزخانه ها را با استفاده از قیر و گونی عایق کرد،دلیل اینکه ساختمان را عایقکاری میکنیم جلوگیری از نم دادن قسمتهای ابریز میباشد.

30)نصب دستگاهای حرارتی وبرودتی:

بعد از اتمام کلیه مراحل یاد شده نوبت به نصب تجهیزات حرارتی وبرودتی از قبیل ابگرمکن،کولر ودر صورت تمایل از:چیلر و شوفاژ خونه استفاده میکنیم.

31)شمشه گيري:

پس از اتمام عمليات اجراي سقف معمولا تمام ديوارهاي بيرون ساختمان را شمشه گيري مي كنند . بوسيله شمشه گيري تمام سطح ديوار را در يك سطح قرارميدهند. اين كار بدين صورت انجام مي گيرد كه ابتدا با چشم بلندترين نقطه ديوار را معين مي كنند وسپس با ملات ماسه وسيمان يا گچ وخاك نقطه صافي را در ان محل ايجاد مي كنند وبعد اين نقطه را با شاغول به پايين ديوار منتقل مي كنند و سطح كوچكي نيزهم بار ان با گچ در پايين ديوار ايجاد مي كنند انگاه در گوشه ديگر ديوار نقطه اي را انتخاب كرده و باز با گچ يا ملات ماسه سيمان نقطه صافي رادر ان ايجاد مي كنند حال سه نقطه داريم كه طبق اصول هندسي مي توان بر ان سطحي را عبور داد پس از ايجاد نقاط مورد نياز در ديوار شمشه صافي را انتخاب كرده وبه دو نقطه همسطح ودر امتداد يك شاغول متكي مي نمايند و با ملات پشت انرا پر مي نمايند بدين وسيله روي ديوار خطي به پهناي چند سانتي متر و به طول ديوار ايجاد مي نمايندواين عمل را هر يك متر به يك متر تكرارمي كنند و آنگاه بين اين خطوط را با ملات ماسه سيمان پر مي كنند.

به اين كار در اصطلاح شمشه گيري مي گويند. قبل از اجراي عمليات شمشه گيري مي بايست حتما لوله كشي برق انجام شده باشد زيرا در اين صورت به مقدار قابل توجه از كند كاري براي عبور لوله برق ودر نتيجه هزينه ان كاسته خواهد شد.

 

g

32) كف سازي:

بعد از عمليات شمشه گيري در اين پروژه عمليات ساخت كف همه اتاقها و حياط اجرا شد. اصولا كف سازي در ان قسمت از ساختمان انجام مي شود كه سطح مفيد اطاقها سالنها و سرويس ها وانبارها را تشكيل مي دهد. با توجه به محل استفاده كف سازي انواع مختلف دارد مخصوصا براي اخرين قشر كف سازي واحد هاي مسكوني انواع مصالح از قبيل موزاييك و انواع سنگ ويا كاشي هاي لعابي ويا انواع پاركت وكف پوش ها وجود دارد. براي اجراي عمليات كف سازي چنانچه ساختمان احداث شده در زمينهاي خاك دستي ويا زمينهاي سست باشد براي جلوگيري نشست هاي احتمالي زمين كف اطاقها ابتدا خاك انجا را مي كوبند وسپس اقدام به اجراي كف مي كنند. البته در اين پروژه با تشخيص مهندس كارگاه عمليات متراكم كردن خاك كف اتاقها انجام نشد. البته در اين پروژه از موزاييك هاي 30 سانتي متري براي مفروش كردن كف استفاده شد.

33) سفيد كاري يا كف مال گچ:

اين عمليات مخصوص ديوارهاي داخل ساختمان مي باشد. كف مال گچ به عنوان پيش زمينه اي براي نازك كاري يا كشته كشي محسوب مي باشد.به علت زود گير بودن ملات گچ انرا به مقدار كم در استانبولي مي سازند.

در موقع ساخت ملات گچ ابتدا بايد درون استانبولي مقداري اب ريخته سپس پودر گچ را درون اب استانبولي پاشيد تا تمام ذرات گچ در مجاورت اب قرار گرفته و تر شوند انگاه انرا با ماله روي ديوارها ي داخل ساختمان مي مالندبطوري كه سطح كاملا صاف و يكنواختي ايجاد شود.

انجام اين كار را در اصطلاح كف مال گچ مي گويند.

h

34) كشته كشي يا نازك كاري:

به علت زودگير بودن گچ نمي توان سطح ان راكاملا صاف نمود بدين علت بعد ازسفيد كاري وقبل ازانكه ملات گچ خشك شود روي ان رايك ورقه گچ كشته به ضخامت تقريبايك ميليمترمي كشند تاسطحي كاملا صاف بوجود ايد. ملات كشته گچ را بدين طريق تهيه مي كنند كه ابتداگچ راازالك بسيار ريز گذرانده انگاه انرا مانند تهيه گچ معمولي روي اب مي پاشند و بوسيله هم زدن ملات با دست مانع سخت شدن ان ميشوند. اين كار را چند دقيقه ادامه داده تا گچ حد اكثر ازدياد حجم خود را بدست اورد. اين ملات كاملا يكنواخت بوده و هرگز سخت نمي شود(خشك شدن با سخت شدن دو مقوله جداگانه هستند) بلكه در اثر تبخير سطحي خشك مي شود. با اتمام عمليات سفيد كاري كاراجراي ساختمان به پايان رسيد وعمليات سيم كشي برق ولوله كشي شروع شد.

i

35)

بعد از اتمام نازک کاری نوبت به نصب تجهیزات الکتریکی و سرویس های بهداشتی وکابینت های اشپزخانه، میشود .نصب یراق الات در وپنجره در همین مرحله صورت میگیرد،که قبل از شرع به کار این مرحله باید تمام قسمتهایی که باید رنگ شوند،به صورت کامل خشک شده باشند.

36)

مرحله آخر اتمام ساختمان تمیز کردن قسمتهایی مختلف از جمله قسمتهایی که رنگ امیزی شده وجاهایی که احتمالا گچ یا سیمان ریخته شده باشد را تمیز میکنیم، چون اینگونه مصالح بعد از گذشت زمان خشک شده و نمیتوان ان را تمیز کرد.

 


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + چهار =