حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه


حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

چکیده

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. گسترش روابط بين کشورها باعث افزايش معاملات بين ‌المللي شده و از آنجايي که انجام معامله و به طور کلي فعاليت اقتصادي نياز به قواعد حقوقي ويژه دارد، طبيعتا قواعد موجود از حيث کمي و محتوايي دست خوش دگرگوني‌ هايي شده ‌اند و در برخي موارد بنا به اقتضاي معاملات بين ‌المللي قواعد موجود در نظام ‌هاي حقوقي بزرگ جهان عينا وارد عرصه بين ‌المللي شده و گاهي نيز قواعد مزبور براي تطبيق با نياز‌هاي تجارت بين ‌الملل با اعمال تغييراتي در اسناد مربوطه مورد توافق کشورها قرار گرفته است. از جمله اين قواعد، قاعده «وجود خيار فسخ به دليل پيش بيني نقض قرارداد» است که در ماده 72  کنوانسيون بيع بين ‌المللي کالا مورد اشاره قرار گرفته است. همانطور که اشاره کردیم عدم اجرای قرارداد در موعد مقرر، باعث نقض قرارداد میشود ، دارای ضمانت‌های اجرایی در جهت تأمین منافع زیان دیده است. اما نقض قرارداد ، آیا دارای ضمانت‌های اجرایی است؟ در این تحقیق ابتدا به تعریفی از فسخ و انواع آن در قراردادها پرداخته و عنوان خواهیم کرد اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی و پیش بینی  قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی چگونه است .

کلمات کلیدی: فسخ، خیارات، نقض واقعی قراداد، نقض احتمالی قرارداد، ضمانت اجرای قراداد،

 

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) بیان مساله. 2

ب) سوابق مربوط.. 3

د) سوالات اصلی و فرعی.. 4

ح) فرضیه ها 5

د) اهداف تحقیق.. 5

ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 6

ل) روش کار 6

فصل اول: کلیات… 8

مبحث اول: تعاریف… 8

گفتار اول: تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن. 8

بند اول: تعریف فسخ. 8

بند دوم: اقسام خیارات.. 12

گفتار دوم: تعریف نقض قرارداد و اقسام آن. 25

بند اول نقض قرارداد 25

بند دوم : نقض واقعی قرارداد 26

بند سوم : نقض احتمالی قرارداد 26

مبحث دوم: مبنای فسخ.. 31

گفتار اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین.. 31

بند اول: فسخ بر مبنای توافق طرفین در قانون. 31

بند دوم: تاکید بر اصل لزوم قراردادها 32

گفتار دوم: امکان فسخ به حکم قانون. 34

بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد 34

بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد 35

فصل دوم:ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه و اصول بازرگانی بین المللی.. 39

مبحث اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در فقه امامیه. 39

گفتار اول: لزوم الزام طرف قرارداد به انجام عین تعهد در فقه امامیه. 39

بند اول لزوم اجبار مقدم بر فسخ. 39

بند دوم: استناد به اصاله الزوم 40

الف: اصالة‏اللزوم در عقود عهدیه. 41

ب: مستندات و مدارک قاعده 41

گفتار دوم: حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه. 48

الف) توافق طرفین. 48

ب) حكم مستقیم قانون. 48

مبحث دوم:  ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی.. 50

گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل.. 50

بند اول: بند 1 ماده 72. 51

بند دوم: بند 2 ماده72. 54

بند سوم: بند3 ماده 73. 55

گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی.. 56

فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. 60

مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  60

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران. 60

بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات.. 60

بند دوم  : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. 65

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی.. 69

بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 69

مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  70

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. 70

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها 70

معامله به قصد فرار از دین. 72

خیار تفلیس.. 74

نقصان در اعتبار مالی متعهد 75

ماده 533 قانون تجارت.. 76

حق حبس.. 77

خیار تعذر از تسلیم 78

بند دوم : ضمانت حق فسخ در قانون ایران. 79

گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در اسناد بین المللی.. 82

بند اول: لزوم حفظ قراردادها 82

بند دوم: فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 85

نتیجه گیری و پیشنهادات… 89

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 97
حجم: 192 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *