دانلود پروژه کار آموزی پست بانک – رشته حسابداری

دانلود پروژه کار آموزی پست بانک – رشته حسابداری

تاریخچه پست بانک و خدمات آن
مقدمه
ضرورت ارائه خدمات بانکی درسطح کشور به ویژه شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دورافتاده ، تأُمین نیازهای اقتصادی مردم ، تقلیل ایاب و ذهاب طولانی ساکنین و همچنین به منظور کاهش ترافیک ، جلوگیری از اتلاف وقت ، پرهیز از هزینه های غیرضروری وبهبود محیط زیست و رفع حوائج عمومی بموجب مصوبه مورخ 21/6/74 مجلس شورای اسلامی ، پشت بانک ایران با وظایف و اختیاراتی از قبیل : انجام خدمات مربوط به حوالجاتداخلی و بین المللی ، افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری ، انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی و سرمایه گذاری و . . . تأُسیس گردید . اساسنامه پست بانک طی تصویب نامه شماره 3362/ت 15590 ه مورخ 4/4/ 1375 هیأُت دولت تصویب و برخی از مواد آن در جلسه مورخ 5/11/76 هیأت وزیران مورد اصلاح قرار گرفت .
ار آنجا که شورای پول و اعتبار در نهصد و هشتمین مصوبه خود ، لزوم بازنگری در اساسنامه پست بانک و پذیرش کلیه سیاست ها و مقررات پولی و بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داده بود وهیأت دولت در جلسه مورخ 25/7/78 بهنگام بررسی آیین نامه های مالی و معاملاتی مقرر نمود ، اساسنامه پست بانک با هماهنگی بانک مرکزی مورد تجدید نظرقرارگرفته و اصلاحیه لازم جهت تصویب به هیأت دولت ارائه و متعاقباً آیین نامه های مالی ومعاملاتی مطرح شود . درهمین راستا اساسنامه اصلاحی با هماهنگی بانک مرکزی تنظیم و پس از تصویب در مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار در جلسات مورخ 13/11/81 و 5/6/82 به تصویب هیأت دولت رسید و درمورخ 23/7/1382 از سوی شورای محترم نگهبان مورد تأُیید قرارگرفت . بموجب اساسنامه اصلاحی ، فعالیت های پست بانک ایران با رعایت قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1362 انجام خواهد شد . مجمومه حاضر مشتمل بر ماده واحده قانون تأسیس پست بانک و اساسنامه آن با آخرین اصلاحات می باشد و بمنظورتسهیل دسترسی مسئولین و همکاران به مقررات یاد شده تهیه گردیده است ، انشاء ا… مفید واقع شود .
قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک
ماده واحد – به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای کشور

( موضوع بند4 ماده4 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1366 – ) کمک به سیستم و تسهیلات بانکی تحول نظام اداری ، بهبود حمل ونقل شهری وانجام نمایندگی درپرداخت ودریافت از طرف مردم و درنتیجه کاهش مسافرت های شهری و روستایی وهزینه های مربوط ، به موجب این قانون شرکت دولتی پست بانک که از این پس به اختصار شرکت نامیده می شود ، وابسته به وزارت پست و تلگراف وتلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست با وظایف زیر تأسیس می شود .
الف – انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی . جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاست ها و مقررات پولی و بانکی ضروری است .
ب – افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی .
ج – افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری ( قبول وجوه و چک های مردم در حساب های دیداری و پرداخت بدهیهای مالیاتی و صورتحساب های آب ، برق ، گاز وتلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور ) .
د – توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا .
ه – پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان .
و – انجام خدمات مربوط به کارت های اعتباری و خرید پست .

پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، و در حال حاضر با دارا بودن صدها شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه می‌دهد.

سال1362
پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه وسیع پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات محترم وزیران

سال1365
تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی

سال1366
تاسیس پست مالی

سال1374
جداسازی وظایف پست مالی از شرکت و تاسیس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی

سال1375
تصویب اساسنامه پست بانک توسط هیات محترم وزیران

سال1378
لحاظ نمودن عاملیت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم

سال1381
تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی

سال1382
تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک توسط هیات دولت و شورای نگهبان

سال 1385
پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد
تعیین هزینه تمام شده خدمات پست بانک

ارتقای بهره وری و کارایی، هدف نهایی خ-صوصی سازی است و تنها با حضور قدرتمند بخش خصوصی حاصل می شود. ابلاغ سیاستهای راهبردی بند (ج ) اصل (44) قانون اساسی تائیدی بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت  است. بدین منظور ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد :

به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می شود: از همه روشهای امکان پذیر، اعم از مقررات زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام و یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده نماید. همچنین بند (د) ماده 136 قانون برنامه چهارم نیز بیان می دارد:

وظایف مربوط به تصدیهای اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار می گردد. در این بخش دولت نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید گنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود.

تحقق این سیاستها در خصوص توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری 80 درصد سهام کارخانه ها  و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل 44 موجب افزایش سرعت توسعه و رونق اقتصاد کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقر زدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور خواهد شد.

با اجرای این اصل، خصوصی سازی مقتدر تر و مطمئن تر حرکت خواهد کرد و در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد.

به این ترتیب زمینه مواجهه مناسب با قواعد تجارت جهانی فراهم می شود و اقتصاد کشور توانایی رقابت لازم در بازارهای جهانی را پیدا می کند.

در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گام های مهمی را در خصوص اجرای بند (ج) اصل (44) قانون اساسی(واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی) برداشته است که ایجاد دفاتر خدمات شهری و دفاترICT روستائی به منظور واگذاری خدمات شرکت های زیر مجموعه وزارت(مخابرات، پست ، پست بانک) از جمله این اقدامات می باشد.

پست بانک نیز به عنوان یک بانک تجاری در مجموعه وزارت تلاش می نماید به منظور تحقق اهداف دولت از جمله توسعه عدالت اجتماعی- محرومیت زدائی- ایجاد اشتغال و ارائه خدمات بانکی پایه در دورترین نقاط روستائی با حضور فعال در دفاترICT روستائی همگام به برنامه های وزارت و دولت، زمینه مشارکت بخش خصوصی را در این زمینه هموار نماید.

 

 

عنوان

تاریخچه
مقدمه
روش های محاسبه قیمت تمام شده
روش هزینه یابی برمبنای فعالیت
روش رگرسیون
روش تحلیل پوششی داده ها
روش محاسبه سرانه قیمت تمام شده خدمات
قیمت تمام شده براساس کار سنجی
الف: مدل مورد استفاده در تحقیق
ب : عناوین داده های ترافیک خدمات مورد استفاده در مدل
ج : روش یکسان سازی هزینه ها
د : نحوه تعیین قیمت تمام شده بر مبنای هزینه هر خدمت
بخش اول: نحوه برآورد هزینه های غیر عملیاتی خدمات عادی پست بانک
بخش دوم:نحوه برآورد هزینه های غیر عملیاتی حساب های قرض الحسنه و سپرده پست بانک

نتیجه گیری
پیشنهاد ها

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 36
حجم: 77 کیلوبایت
85,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + سیزده =