نمودار فرایند تصمیم گیری سازمانی

نمودار فرایند تصمیم گیری سازمانی را ترسیم نموده و تفسیر اطلاعات یعنی چه؟

وقتی اطلاعات جمع آوری شد باید تعبیر و تفسیر شود. این تعابیر و تفاسیر به عنوان نوعی رهنمود درخصوص آنچه باید انجام شود به تصمیم گیرندگان ارائه می شود.

1 001.jpg

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.