دانلود کتاب دیدگاه ها و روش های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری


دانلود کتاب دیدگاه ها و روش های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری

کتاب دیدگاه ها و روش های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری نوشته دکتر محمداحسان تقی زاده که در دانشگاه پیام نور تهیه شده است

 

قرن بیست و یکم عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی لقب گرفته است، و این دانایی بر اندام جامعه لباس توانایی می پوشاند و تمام عرصه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. از جمله رویکرد محلی محور آموزش و تربیت را به رویکرد جهانی تبدیل می نماید. آموزش الکترونیکی یکی از این دستاوردهای بشری است که دنیای علم را متحول کرده است.

سرفصل های کتاب دیدگاه ها و روش های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری :

فصل اول – کلیات و مفهوم شناسی

 • انقلاب یادگیری الکترونیکی
 • تعریف یادگیری الکترونیکی
 • مفهوم E در یادگیری الکترونیکی
 • تعریف آموزش الکترونیکی
 • تعریف دوره الکترونیکی
 • جامعه اطلاعاتی و رویکردهای نوین در آموزش
 • ویژگی های آموزش از دور
 • علل گسترش آموزش از دور
 • آموزش فراگیر محور و آموزش معلم محور
 • روند تحول آموزش افزارها در فرایند یاددهی – یادگیری
 • محیط های چندرسانه ای در آموزش
 • محیط های مجازی
 • سامانه های شبیه سازی
 • سامانه های نمایشی مجازی
 • کلاس درس مجازی
 • محاوره انسان و رایانه
 • سفارشی کردن آموزش
 • آموزش الکترونیکی
 • سامانه ی مدیریت آموزشی
 • سامانه مدیریت محتوای آموزش
 • فناوری های آموزش الکترونیکی
 • متن
 • مستندات
 • صوت و تصویر
 • پست الکترونیکی
 • پیام رسانی فوری و گفت و گو
 • گروه های خبری
 • تابلوهای اعلانات
 • تخته های سفید
 • برنامه های کاربردی اشتراکی
 • کنفرانس های صوتی یا ویدئویی
 • فضاهای مجازی چند کاربره
 • محیط های مجازی گرافیکی
 • شبیه سازی
 • پایگاه داده ها
 • نرم افزارهای کنترل از دور
 • معلم مجازی
 • فناوری های آموزشی
 • خط
 • رادیو، تلویزیون و رایانه

فصل دوم – مبانی نظری یادگیری الکترونیکی

 • دیدگاه فلسفی
 • دیدگاه اجرایی
 • مسئولیت و کنترل
 • مفاهیم نظری
 • اصول
 • اصول تدریس
 • تدریس و فناوری
 • پیدایش صنعت یادگیری مبتنی بر وب
 • بنیان راهبردی برای یادگیری الکترونیکی
 • منافع و مزایای یادگیری الکترونیکی
 • طراحی محتوای آموزش الکترونیکی
 • آموزش الکترونیکی و کار مجازی
 • آموزش الکترونیکی و آموزش از دور
 • منافع آموزش الکترونیکی
 • دانشگاه های مجازی
 • کارمجازی و کار از دور

فصل سوم – مکاتب یادگیری

 • مکتب یادگیری رفتارگرایی
 • پیشنهاد های مکتب رفتار گرایی برای طراحی یادگیری الکترونیکی
 • پیشنهادهای مکتب شناخت گرایی برای طراحی آموزش الکترونیکی
 • تعریف یادگیری و یادآوری در روانشناسی خبرپردازی
 • مقایسه انسان و کامپیوتر در نظریه خبرپردازی
 • مکتب یادگیری ساخت گرایی
 • آماده سازی یادگیرنده
 • فعالیت های یادگیرنده
 • تعامل یادگیرنده
 • انتقال یادگیری
 • برنامه ریزی برای آینده
 • کاربردهای دیدگاه ساخت گرایی برای طراحی محتوای آموزش الکترونیکی
 • کارکردهای نظریه آموزش یادگیری الکترونیکی
 • سبک های یادگیری
 • تعریف سبک های یادگیری
 • توجه به سبک های یادگیری مختلف
 • توانایی های شبکه
 • یادگیری الکترونیکی و حضور اجتماعی
 • نقشتعامل در یادگیری الکترونیکی
 • تعامل دانشجو – دانشجو
 • تعامل دانشجو – استاد
 • تعامل دانشجو – محتوا
 • تعامل استاد – استاد
 • تعامل استاد – محتوا
 • تعامل محتوا – محتوا
 • الگویی برای یادگیری الکترونیکی
 • به سوی نظریه ای برای یادگیری الکترونیکی
 • دانشجوی یادگیری الکترونیکی
 • جلب رضایت دانشجویان در یادگیری الکترونیکی

فصل چهارم – موسسه و دانشگاه مجازی سنجش و استاندارد آن

 • استاندارد های مطرح در یادگیری الکترونیکی
 • تعریف موسسه آموزش مجازی
 • دانشگاه مجازی و خصوصیات آن
 • پیش بایست راه اندازی دانشگاه مجازی
 • نیازهای دانشجویان یادگیری الکترونیکی
 • سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی
 • سنجش عملکرد دانشجویان

فصل پنجم – راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی

 • راهکارهای توسعه آموزشی الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس نظرات متخصصین
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس الگوهای توسعه ای کشورهای دنیا
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور چین
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور تایلند
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور ژاپن
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور مالزی
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور فیلیپین
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور امارات متحده عربی
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور بحرین
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور اندونزی
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور عربستان
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور غنا
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور مصر
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور آفریقای جنوبی
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور کنیا
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور فرانسه
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور انگلستان
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور سوئد
 • راهکارهای توسعه آموزش الکترونیکی در کشور آمریکا
 • الگوی (مدل) مناسب جهت توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

فصل ششم – دیدگاه ها و روش های آموزش و یادگیری

 • تعریف یادگیری
 • دیدگاه های یادگیری
 • دیدگاه رفتاری
 • دیدگاه شناختی
 • دیدگاه شناختی اجتماعی
 • دیدگاه زیگلر
 • رویکرد ساخت گرایی اجتماعی به تدریس
 • اینترنت
 • تفاوت بین نظریه پردازش اطلاعات و نظریه رفتارگرایی
 • پیشینه رویکرد پردازش اطلاعات
 • یادگیری گروهی با کامپیوتر
 • آثار منفی یادگیری الکترونیکی بر سامانه ی آموزش و فراگیران
 • شیوه استفاده ازکامپیوتر در تدریس و یادگیری
 • روش سخنرانی
 • روش آزمایش فکر
 • روش خواندن
 • روش نمایش (ارایه)
 • روش بحث و گفت و گو
 • روش تماشای فیلم
 • روش ایفای نقش
 • روش بحث
 • روش کار گروهی
 • روش بازی، شبیه سازی، ایفای نقش
 • روش پروژه و تکالیف درسی
 • روش اکتشافی هدایت شده
 • روش خلاقیت، طراحی و نوآوری
 • روش یادگیری از طریق تجربه
 • روش استفاده از وسایل کمک تدریس

فصل هفتم – مهارت های آموزشی و یادگیری

 • مهارت های یادگیری (برای معلم و استاد)
 • مهارت های فردی و شخصی
 • مهارت های حرفه ای
 • مهارت های آموزشی
 • مفهوم آموزش و پرورش سازنده
 • روندهای مثبت یادگیری
 • رابطه بین طرح آموزشی و نظریه های یادگیری
 • نقد و ارزشیابی
 • نقشه راه
 • مفهوم خودکنترلی
 • رویکردهای شناختی – رفتاری
 • تبیین تعامل سه سازه، شخصیت، انگیزش و عملکرد در فرایند یادگیری – آموزش
 • یادگیری با کامپیوتر بر اساس چه نظریه هایی تدوین شده است؟
 • شباهت بین کامپیوتر و انسان به عنوان پردازش کنندگان خبر
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 328
حجم: 3 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =