توضیح دهید که چگونه بوروکراسی حرفه ای ظهور پیدا کرده است؟

توضیح دهید که چگونه بوروکراسی حرفه ای ظهور پیدا کرده است؟

بوروکراسی حرفه ای همان میزان از استانداردسازی و کنترل که مدل بوروکراسی ماشینی وبر در برداشت، ارائه می کند. افزایش نیاز به مهارتهای فنی و گسترش سریع صنایع مبتنی بر دانش، ضرورت استفاده از بوروکراسی حرفه ای را به وجود آورده است. شکل ساختاری بوروکراتیک، توانایی انطباق خود با بزرگترین تهدید را با تغییر در خود، به اثبات رسانده است هدف استانداردسازی امکان تحققش به شیوه ها و راههای مختلف وجود دارد.سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.