بحث غیرخطی بودن رابطه نسبت اعضاء اداری و اندازه سازمان چه می گوید

بحث غیرخطی بودن رابطه نسبت اعضاء اداری و اندازه سازمان چه می گوید؟

روابط بین اندازه سازمان و نسبت اعضاء اداری خطی نیست این رابطه غیرخطی بودن در مورد نسبت اعضاء اداری سازمان­های کوچک و بزرگ نسبت به سازمان متوسط بیشتر صادق است. همانطور که سازمان­ها بزرگ می­شوند از مزایای صرفه­جویی ناشی از مقیاس برخوردار می­گردند اما چنین سازمان­هایی با بزرگتر شدن خود، این مزایا را از دست می­دهند. زیرا چنان پیچیده می­شوند که برای تسهیل هماهنگی و کنترل، ناچار میشوند نسبت اعضاء اداری خود را افزایش دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.