سرود وطن من

سرود وطن من

سرافراز باشی میهن من                             ای فدایت جان و تن من

پر بهاتر از زر و گوهر                              خاک پاک تو وطن من

یادگار خون عاشقان بی نشان                تا ابد بود تو را حق نگهبان

ای شمیم دلنواز عشق و معرفت               سرزمین پاک ما ای ایران

دوستت دارم  مهد دین من   دوستت دارم بهترین من دوستت دارم                                                             سرزمین من

گر بخواهد دمی دشمن هلاک تو

گر بخواهد کسی یک وجب ز خاک تو

می شوم تا مرزت روانه                         خصم دون می رانم ز خانه

با صلاحی از خشم و کینه                     سینه اش می گیرم نشانه

دوستت دارم           مهد دین من          دوستت رادم بهترین من                         دوستت دارم بهترین من

سرافراز باشی میهن من                             ای فدایت جان و تن من

پر بهار از زر و گوهر                                خاک پاک تو وطن من

ایران        ایران        ایران        ایران        ایران

یادگار خون عاشقان بی نشان                تا ابد بود تو را حق نگهبان

ای شمیم دلنواز عشق و معرفت            سرزمین پاک ما ای ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.