دانلود مقاله بررسی قوانین کار و تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر صنعت بیمه با تأکید بر مسئولیت مدنی کارفرمایان در برابر کارکنان


دانلود مقاله بررسی قوانین کار و تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر صنعت بیمه با تأکید بر مسئولیت مدنی کارفرمایان در برابر کارکنان

چکیده

موادى از قانون کار و تأمین اجتماعى مسئولیت‏هایى برعهده کارفرمایان گذاشته است که باید کارکنان را در مقابل حوادث و خطرهاى ناشى از کار پوشش بیمه‏اى دهند.در این میان یکى از انواع شاخه‏هاى بیمه، بیمه مسئولیت مدنى کارفرمایان در [1]مقابل کارکنان است که بسیارى از مسئولیت‏هاى قانونى کارفرمایان در مقابل کارکنان، نظیر حوادث ناشى از کار، از کار افتادگى، نقص عضو و فوت را پوشش مى‏دهد.در این مقاله تأثیر موادى از قوانین کار و تأمین اجتماعى بر بیمه مسئولیت کارفرمایان بررسى و نتیجه‏گیرى مى‏شود که قانون کار(به دلیل روح کلى حاکم بر این قانون)و قوانین تأمین اجتماعى در مجموع موجب افزایش فورشبیمه مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنانشده و در نتیجه تأثیر مثبت بر صنعت بیمه داشته است.

واژگان کلیدى

بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان، قانون کار، قوانین تأمین اجتماعى، حوادث ناشى از کار.

مقدمه

تحول نظام اجتماعى، پیشرفت و توسعه جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعى و تدوین قوانین و مقررات متعدد براى تنظیم رفتارهاى اجتماعى و اقتصادى افراد و همچنین تخصیص بهینه منابع اجتناب‏ناپذیر است.هر قانون و مقرراتى که مراجع ذى صلاح به مورد اجرا مى‏گذارند قطعا بر بخش‏هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و نحوه تخصیص منابع تأثیرات مختلفى مى‏گذارد قانون تأمین اجتماعى هم که بخش بزرگى از نظام رفاه اجتماعى است افراد جامعه را در مقابل خطرها و حوادث حمایت مى‏کند.قانون کار تنظیم کننده روابط کارگر و کارفرما و قانون تأمین اجتماعى چترى براى حمایت از افراد جامعه‏اند و در هنگام ناتوانى براى فعالیت اقتصادى، در ارتباط با کارگر و کارفرما، مسئولیت‏هایى برعهده کارفرمایان گذارده‏اند.صنعت بیمه هم یکى از ابزارهاى مؤثرى است که مى‏تواند با ابعاد مختلف زندگى افراد(اعم از اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و….) ارتباط پیدا کند، به‏طورى که شرکت‏هاى بیمه نقش خطیرى در جهت تأمین امنیت، کاهش ریسک، افزایش رفاه و نهایتا گسترش عدالت اجتماعى برعهده دارند.بنابراین از اینجا مى‏توان به ارتباط قوانین کار و تأمین اجتماعى و نقش آنها در زمینه صنعت بیمه پى برد، چرا که از یک طرف بخشى از مواد قوانین یاد شده به وظیفه کارفرمایان در خصوص تأمین امنیت و سلامت کارگران اشاره دارد و از طرف دیگر فسلفه تشکیل صنعت بیمه و مؤسسات بیمه هم بر مبناى محو یا تخفیف خطرهاى اقتصادى و اجتماعى است.در این میان یکى از شاخه‏هاى بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان است که مسئولیت آنان را در مقابل حوادث ناشى از کار کارگران پوشش بیمه‏اى مى‏دهد.

[1] (1).نویسنده این مقاله را با استفاده از یافته‏هاى پایان‏نامه کارشناسى ارشد خود در رشته برنامه‏ریزى و تحلیل سیستم‏هاى اقتصادى در دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات تهران نوشته است.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 18
حجم: 89 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *