تقویم اجرایی دبیرستانها و هنرستانهای دوره متوسطه

تقویم اجرایی

دبیرستانها و هنرستانهای دوره متوسطه

باسمه تعالی

ویژگیهای مدیران مدارس

 

وموفقیت

دور اندیش

ادب در کلام

راستی در گفتار

عدم رضایت از وضع موجود وتلاش برای رسیدن به وضع مطلوب

اعتقاد به اصل صرفه جویی در تمام امور

 

شجاعت

صداقت در کار

دقت درکار

احساس مسئولیت

نظم در امور

انتقاد پذیر

انعطاف پذیر

راز دار

احترام به کارکنان

روحیه همکاری وتعاون

ابتکار وخلاقیت

نگرش مثبت به ایجادتغییر

توکل به خدا

تقوی وپرهیزکاری

تواضع وفروتنی

حوصله وسعه صدر

استقامت در کار

علافه مندی به کار

توان رهبری

قدرت بیان ونفوذ کلام

اعتماد به نفس

حسن سابقه

 

 

 

اموری که مدیران مدارس بایدهمواره مد نظر داشته باشند

تقویم اجرایی دبیرستانهاوهنرستانهای دوره متوسطه

 

 • رضایت خدا
 • برنامه ریزی,ساماندهی,هدایت ورهبری
 • توجه به نیازهای کارکنان
 • تقویت روحیه همکاران وایجاد انگیزه در کارکنان اداری وآموزشی
 • تکریم شخصیت همکارن ودانش آموزان
 • استفاده بهینه از همه کارامکانات مادی ونیروی انسانی
 • ارزشیابی از نتایج فعالیتها ومقایسه با اهداف
 • رعایت دانش آموز محوریدر فعالیتهای آموزشگاه
 • ایجادارتباط عاطفی با کارکنان ودانش آموزان
 • تشویق وتنبیه متناسب با پیشرفتهای کمی وکیفی کارکنان ودانش آموزان
 • مشورت باسایر همکاران واهمیت دادن به نظرات
 • ارتباط با اولیاءدانش آموزان واستفاده از همیاری آنان
 • آگاهی کامل از قوانین ,نامه هاومقررات آموزشی
 • تهیه گزارش های لازم از نحوه پیشرفت امور وارسال به اداره متبوع
 • ارزیابی وعملکرد وفعالیتهای خود ز/10/6

تقویم اجرایی دبیرستان ها وهنرستانهای دوره متوسطه

نکات لازم جه بازگشایی مدارس تا قبل از شروع سال تحصیلی

 • تمهیدات لازم جهت تعمیر اساسی قسمتهای مختلف آموزشگاه با اولویت ایزوگام پشت بام ها وتعمیر سرویس های بهداشتی ودستشویی وآبخوری ها
 • آماده سازی و سرویس تاسیسات برودتی وحرارتی
 • کنترل وبازبینی سیستم برق آموزشگاه وآسوده خاطر شدن از دسترسی آن
 • تهیه کپسول های آتش نشانی به میزان نیازوشارژ کپسولهای قدیمی
 • نقاشی آموزشگاه وزیبا سازی آن تاحدامکان وخط کشی حیاط آموزشگاه جهت مراسم صبحگاهی .فعالیتهای ورزشی
 • بررسی چاههای آب فاضلاب وتمهیدات لازم جهت تخلیه آنها در صورت نیاز وبازبینی سیستم لوله کشی آموزشگاه
 • جعبه کمکهای اولیه وسایل ورزشی مورد نیاز در سال تحصیلی
 • آماده سازی وبازبینی سیستم صوتی آموزشگاه
 • آماده سازی وبازبینی نمازخانه ووسایل موردنیاز مرتبط باآن وکتب قرآنیجه مراسم قرآن خوانی دانش آموزان
 • اطمینان از سیستم ایمنی مثل حفاظتهای ساختمان,دربهای ورود وخروج وسیستم دزدگیر آموزشگاه
 • تهیه دفاتر لازم جهت ثبت فعالیتهای آموزشگاه مانند ئفاتر ثبت صورت جلسات شورای مالی واسناد مالی شورای دبیران ,شورای دبیران,دفاتر ثبت فعالیتهای کارگاهی وآزمایشگاه,دفتر کار انجمن اولیاءومربیان
 • تدوین برنامه درسی دانش آموزان جهت ابلاغ به آنها در اولین روز بازگشایی مدارس
 • تنظیم فرم اطلاع رسانی به دانش آموزش واولیاء محترم آنها در زمینه ساعات ورود و خروج دانش آموزان به آموزشگاه,زمان ملاقات  اولیاء با دبیرا ن ومسئولینآموزشگاه واعلام زنگهای استراحت وتفریح دانش آموزان
 • خرید لوازم مورد نیاز آموزشگاه ومواد بهداشتی و شوینده
 • آماده سازی بوفه مدرسه با امکانات مورد نیازورعایت استانداردهای بهداشتی مصوب
 • تهیه وتکمیل لوازم مورد نیاز جعبه ی کمکهای اولیه آموزشگاه
 • تقسیم کاربین کارکنان اداری واجرایی آموزشگاه
 • تمهیدات لازم جهت پیگیری و درصدور ابلاغ کادر آموزشی واداری آموزشگاه توسط اداره
 • دعوت از اولیاءعلاقمندواعضاء محترم انجمن اولیاءومربیان سال تحصیلی گذشته جهت مراسم بازگشایی آموزشگاه
 • نصب تراکت و پوسترهای لازم در فضاهای مناسب جهت بازگشایی آموزشگاه در سال تحصیلی جدید

اهم فعالیت های روزانه مدیریت آموزشگاهی

 • نظارت بر اجرای بر مراسم صبحگاهی
 • تشکیل جلسه با کلیه همکاران و تولید فکر جهت برنامه های علمی ,پژوهشی وآموزشی
 • توجه به مسایل بهداشت روانی مدرسه و شیوه نامه صحیح ارتباطی
 • نظارت دقیق بر نحوه رفتار وکردار و وضع ظاهری دانش آموزان بر اساس موازین اسلامی (رعایت پوشش وحفظ حجاب وغیره)
 • ورود قبل از دانش آموزان به واحدآموزشی وخروج بعد از آنها,جزءدر موارد استسناء
 • کنترل ورود وخروج افراد غیرمسئول و حفظ واحد آموزشی در تمام مدت فعالیت آن توسط مسئولین مربوطه
 • کنترل ورود و خروج دانش آموزان وملزومات ووسائلی که همراه دارند
 • نظارت بر حسن کار کارکنان اداری وآموزشی وارزشیابی مستمراز کارآنها
 • دقت ومراقبت در حضوروغیاب کارکنان و دانش آموزان
 • نظارت مستقیم بر امور مالی واموال آموزشی وثبت به موقع آنها در دفاتر مخصوص
 • مراقبت در حفظ و نگهداری اموال واسناد (سوابق تحصیلی ,پرونده ها ,دفاتر امتحانات ,لیست ریز نمرات و…)
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای دبیران
 • نظارت بر امور آموزشی وفعالیت های تربیتی فرزندان شهدا ودانش آموزان بی سر پرست
 • سعی در شناخت افرادمستعد وکم بضاعت وکمک به آنها با رعایت تکریم شخصیت آنان
 • نظارت بر کار مشاوران جهت آشنا نمودن دانش آموزان واولیا باضوابظ جدید
 • نظارت بر وضعیت دانش آموزان وپیش بینی های لازم جهت پیشگیری بیماریهای واگیر دار
 • نظارت بر امور نظافت دبیرستان
 • پیگیری ونظارت کادر اداری مدرسه در پاسخ به موقع وصحیح به بخشنامه های اداری ونامه ها وسئوالات اولیائ ,دانش آموزان ودیگرامراجعان
 • توجه به نظرات وپیشنهادات وخلاقیت های عوامل اجرایی وآموزشی مدرسه در تصمیم گیریهای مختلف
 • پی گیری ارزشیابی مستمر و اخذ نمرات از دبیران و ثبت ان دفاتریا نمونه برگه های ریز نمرات جهت اطلاع رسانی به اولیاءوراهنمایان آموزشی وبازرسین محترم اداره وسازمان

اهم فعالیت های هفتگی مدیریت آموزشگاهی

– توصیه های لازم تربیتی,آموزشی,انضباطی,ایمنی و بهداشت محیط به دانش آموزان(ابتدای هفته)

– پیگیری فعالیت های انجام نشده  مربوط به هفته (ابتدای هفته)

– بستن دفتر حضور و غیاب کارکنان (پایان هفته)وگزارش غیبت کارکنان به اداره مطبوع

– گشایش صندوقهای انتقادات ,پشنهادات وپیگیری موارد عنوان شده ,عند اللزوم (پاین هفته)

– ثبت وکنترل دفاتر مالی (تنظیم دفتر شورای ملی,دفتر روزنامه,دفتر کل و…)

– تشویق همکاران ودانش آموزان جهت شرکت در نماز جمعه وجماعت

– توصیه وتذکرات لازم به سرایدار در مورد حفظ وحراست ورعایت نکات ایمنی به خصوص در ایام تعطیلی  (پایان هفته)

– نظارت در نگهداری اموال ودرخواست شماره برچسب اموال خریداری شده جدید (در پایان هفته)

– برنامه ریزی برای اجرای متنوع وبا نشاط مراسم مختلف دینی وملی (در پایان هفته ,برای هفته بعد)

– حضور و گفتگوی رو در رو کلاسها با دانش آموزان جهت بررسی مسائل ومشکلات آموزشی واداری آنان ………… و نظارت بر روشهای تدریس دبیران به شیوههای گوناگون

– کنترل بخشنامه هایی که در طول هفته نیاز به پاسخگویی دارند.

– کنترل ونظارت بر امور دفتری آموزشگاه

– کنترل دعوت از اولیاءدانش آموزانیکه توسط دبیران فرا خوانده شده بودند

 

اهم فعالیتهای ماهانه مدیریت آموزشگاه

ارزیابی کیفیت آموزشی مدرسه وانعکاس در شورای دبیران با تاکید برارزشیابی مستمر از آموخته های ذانش آموزان

برگزاری جلسات شورای مدرسه , شورای دانش آموزی , شورای مالی , شورای دبیران وانجمن اولیاء و مربیان

نظارت بر تشکیل جلسات گروههای درسی  وتشکیل بانک سوال در هرماه به تفکیک درس , رشته وپایه

بررسی تقویم سالیانه چهت برنامه ریزی مناسبت های خاص در طول ماه

دریافت نظر دبیران و انعکاس وضعیت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان به اولیاء آنان وجلب همکاری برای رفع مشکلات وموانع تحصیلی فرزندانشان

ارزیابی فعالیتهای آرمایشگاهی وکارگاهی

تکمیل نمودن برگهای عملکردومستمر مربوط به ارزشیابی کارکنان

حضور به موقع در جلسات مدیران منطقه (عمومی یا تخصصی) .ز/12/6

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.