دانلود کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت نوشته افرایم توربان


سه جلد کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت نوشته افرایم توربان و گروهی از همکارانش که توسط حمیدرضا ریاحی و همکارانش ترجمه شده و به انتشارات دانشگاه پیام نور رسیده است.

تلاش شده تا ویرایش پنجم کتاب فناوری اطلاعات برای مدیریت، جوابگوی نیازهای مدیران فردا باشد . این کتاب دیدگاه نویسندگان را درباره مسیر و نحوه تحصیل سیستم های اطلاعات در برنامه های کسب و کار، و کسب و کار الکترونیکی منعکس می کند.

فهرست مطالب کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت :

بخش ۱: فناوری اطلاعات در سازمان

فناوری اطلاعات در اقتصاد دیجیتالی

 • زیمنس به قالب کسب و کار الکترونیکی تغییر شکل می دهد
 • کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی
 • فشارهای کسب و کار، واکنش های سازمانی و پشتیبانی فناوری اطلاعات
 • سیستم های اطلاعات: تعاریف و نمونه ها
 • توسعه و روندهای فناوری اطلاعات
 • چرا باید درباره فناوری اطلاعات بیاموزیم؟
 • برنامه کتاب
 • نمونه ها
 • پیوست ۱ الف: مدل های پورتر

فناوری اطلاعات: مفاهیم و مدیریت

 • راه اندازی کسب و کار الکترونیکی در شرکت فدکس
 • سیستم های اطلاعات: مفاهیم و تعاریف
 • طبقه بندی و سیر تکامل سیستم های اطلاعات
 • سیستم های پردازش تراکنش در مقابل سیستم های اطلاعات کارکردی
 • چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از فعالیت های سازمانی
 • چگونگی پشتیبانی فناوری اطلاعات از زنجیره تأمین ، مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت روابط عمومی
 • زیرساخت و معماری سیستم های اطلاعات
 • سیستم های مبتنی بر وب
 • محیط های جدید پردازش
 • مدیریت منابع اطلاعات
 • نمونه ها
 • پیوست ۲ الف: تولید سفارشی

بخش ۲: انقلاب وب

پردازش شبکه ای: کشف، ارتباط و همکاری

 • سیف وی در طراحی فروشگاه ها مشارکت می کند
 • پردازش شبکه ای- نظر اجمالی
 • کشف
 • ارتباط
 • همکاری
 • ابزار توسعه همکاری: از جریان کار تا گروه افزار
 • آموزش الکترونیکی و کار مجازی
 • برخی مباحث اخلاقی و یکپارچه سازی
 • نمونه ها

کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی

 • می خواهید شکلات را به صورت برخط بخرید؟ Godiva.com را امتحان کنید
 • مروری بر کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی
 • مکانیزم های اصلی تجارت الکترونیکی
 • برنامه های سازمان با فرد
 • تبلیغات برخط
 • برنامه های سازمان با سازمان
 • تجارت الکترونیکی درون سازمانی و سازمان با کارکنان
 • دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی فرد با فرد
 • خدمات پشتیبانی تجارت الکترونیکی
 • مسائل اخلاقی و قانونی در کسب و کار الکترونیکی
 • شکست ها و استراتژی های موفقیت
 • نمونه ها

پردازش سیار، بی سیم و فراگیر

 • نکست باس: ارائه خدمات فوق العاده به مشتریان
 • پردازش و تجارت سیار: بررسی، مزایا و محرک ها
 • زیرساخت پردازش سیار
 • برنامه های سیار در خدمات مالی
 • خرید، تبلیغات و تأمین محتوای سیار
 • برنامه های سیار درون سازمانی و سازمانی
 • برنامه های سیار سازمان با سازمان و زنجیره تأمین
 • برنامه های سیار مشتری و خدمات اختصاصی
 • تجارت مکان محور
 • پردازش فراگیر
 • بازدارنده ها و موانع پردازش سیار
 • نمونه ها

بخش ۳: برنامه های سازمانی

پردازش تراکنش، برنامه های کارکردی و یکپارچه سازی

 • سیستم مدیریت موجودی بی سیم در مرکز بهداشتی درمانی دارتموث- هیچکاک
 • سیستم های اطلاعات کارکردی
 • سیستم های اطلاعات پردازش تراکنش
 • مدیریت تولید/ عملیات و تدارکات
 • مدیریت سیستم های بازاریابی و فروش
 • مدیریت سیستم های حسابداری و مالی
 • مدیریت سیستم های منابع انسانی
 • یکپارچه سازی سیستم های اطلاعات کارکردی
 • نمونه ها

سیستم های سازمانی: از زنجیره تأمین تا برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری

 • شرون تگزاکو زنجیره تأمین خود را به وسیله فناوری اطلاعات مدرن ساخت
 • اصول سیستم های سازمانی و زنجیره های تأمین
 • مشکلات زنجیرۀ تأمین و راه حل ها
 • سیستم های سازمانی کامپیوتری: MRP, MRPII, SCM و یکپارچه سازی نرم افزاری
 • برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت زنجیرۀ تأمین
 • CRM و پشتیبانی آن توسط فناوری اطلاعات
 • نمونه ها

سیستم های اطلاعات بین سازمانی و جهانی

 • استفاده دل از خدمات وب برای بهبود زنجیرۀ تأمین
 • سیستم های بین سازمانی
 • سیستم های اطلاعات جهانی
 • مبادلات B2B، هسته های مرکزی و راهنماها
 • سازمان های مجازی و پشتیبانی فناوری اطلاعات
 • تبادل الکترونیکی داده ها
 • شبکه های خارجی، XML و خدمات وب
 • مباحث مربوط به پیاده سازی سیستم های اطلاعات بین سازمانی
 • نمونه ها

بخش ۴: سیستم های مدیریتی و تصمیم یار

مدیریت دانش

 • درگاه مدیریت دانش فریتو-لی، تیم های فروش پراکنده را یاری می کند
 • مقدمه ای بر مدیریت دانش
 • پروژه های مدیریت دانش
 • رویکردهای موجود نسبت به مدیریت دانش
 • فناوری اطلاعات در مدیریت دانش
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش
 • نقش افراد در مدیریت دانش
 • تضمین موفقیت فعالیت های مدیریت دانش
 • نمونه ها

مدیریت داده: انبارسازی، تحلیل، کاوش و مجسم سازی

 • یافتن الماس ها از طریق داده کاوی در کازینوهای زنجیره ای هارا
 • مدیریت داده: عاملی کلیدی برای موفقیت
 • انبارسازی داده
 • کشف اطلاعات و دانش به کمک هوشمندی کسب و کار
 • مفاهیم و کاربردهای داده کاوی
 • فناوری های مجسم سازی داده
 • پایگاه های داده بازاریابی در عمل
 • سیستم های مبتنی بر وب مدیریت داده
 • نمونه ها

سیستم های هوشمند و تصمیم یار مدیریت

 • نیوبلنس تناسب کفش های خود را تضمین می کند
 • مدیران و تصمیم گیری
 • سیستم های تصمیم یار
 • سیستم های تصمیم یار گروهی
 • سیستم های تصمیم یار مدیریتی و سازمانی
 • مبانی سیستم های پشتیبان هوشمند
 • سیستم های خبره
 • سایر سیستم های هوشمند
 • سیستم های مبتنی بر وب پشتیبان مدیریت
 • موارد پیشرفته و ویژه در سیستم های تصمیم یار
 • نمونه ها

بخش ۵: پیاده سازی و مدیریت فناوری اطلاعات

کاربرد فناوری اطلاعات برای کسب مزیت استراتژیک

 • مسیر مستقیم دل به سوی موفقیت
 • مزیت راهبردی و فناوری اطلاعات
 • مدل زنجیرۀ ارزش پورتر
 • منابع و قابلیت های راهبردی
 • برنامه ریزی فناوری اطلاعات – مسأله ای حیاتی برای سازمان ها
 • برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات – مرحله ۱
 • تحلیل نیازمندی های اطلاعاتی، تخصیص منابع و برنامه ریزی پروژه – مراحل ۲ تا ۴
 • برنامه ریزی معماری فناوری اطلاعات
 • نکات مهم در برنامه ریزی فناوری اطلاعات
 • نمونه ها

اقتصاد فناوری اطلاعات

 • توجیه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات در ایالت آیوا
 • روندهای مالی و اقتصادی و تناقض بهره وری
 • ارزیابی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات: منافع، هزینه ها و مسائل موجود
 • روش های ارزیابی و توجیه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات
 • راهبرد های اقتصاد فناوری اطلاعات: بازیافت هزینه و برون سپاری
 • سایر جنبه های اقتصادی فناوری اطلاعات
 • نمونه ها

تحصیل برنامه ها و زیرساخت فناوری اطلاعات

 • چگونه استرن گلد، یک سیستم تجارت الکترونیکی به دست آورد
 • چشم انداز و چارچوب تحصیل برنامه های فناوری اطلاعات
 • شناسایی، توجیه و برنامه ریزی برنامه های سیستم اطلاعات
 • تحصیل برنامه های فناوری اطلاعات: گزینه های موجود
 • برون سپاری و ارائه دهندگان خدمات نرم افزاری
 • انتخاب فروشنده و نرم افزار و سایر مسائل مربوط به پیاده سازی
 • اتصال به پایگاه های داده و شرکای تجاری: یکپارچه سازی
 • طراحی مجدد فرایندهای کاری
 • نقش فناوری اطلاعات در طراحی مجدد فرایندهای کاری
 • ساختاردهی مجدد فرایندها و سازمان ها
 • نمونه ها

مدیریت منابع اطلاعات و امنیت

 • جرائم اینترنتی در هزاره نوین
 • دپارتمان سیستم های اطلاعات و کاربران نهایی
 • معاون فناوری اطلاعات در مدیریت دپارتمان سیستم های اطلاعات
 • آسیب پذیری سیستم های اطلاعات و جرائم کامپیوتری
 • حفاظت از منابع اطلاعات: اقدامات ملی و سازمانی
 • ایجاد امنیت در وب، شبکه های داخلی و شبکه های بی سیم
 • برنامه ریزی برای استمرار کسب و کار و بازیابی پس از حوادث
 • پیاده سازی امنیت: ممیزی و مدیریت ریسک
 • فناوری اطلاعات در مقابله با تروریسم
 • نمونه ها

تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد، سازمان ها و جامعه

 • تکثیر غیرمجاز فیلم
 • مقدمه
 • فناوری اطلاعات موانع زمان، فضا و فاصله را از بین می برد
 • اطلاعات از منبعی کمیاب به منبعی سرشار تبدیل می شود
 • ماشین ها کارکردهایی را به عهده می گیرند که پیشتر توسط انسان انجام می شد
 • فناوری اطلاعات افراد را وادار به ارزیابی مجدد سیستم های ارزشی خود می کند
 • نتیجه گیری
 • نمونه ها
فرمت فایل: Pdf جلد اول
تعداد صفحات: 470
حجم: 7.31 مگابایت
فرمت فایل: Pdf جلد دوم
تعداد صفحات: 475
حجم: 24.7 مگابایت
فرمت فایل: Pdf جلد سوم
تعداد صفحات: 442
حجم: 16.3 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *