دانلود پروژه نانو بیومواد و کاربرد آنها در صنایع غذایی


صنایع غذایی بزرگترین بخش تولیدی در جهان، با گردش مالی سالانه نزدیک به 4تریلیون دلار است. اما در حال حاضر انجام سناریویی بسیار متفائت تر از صنایع شیمیایی و دارویی، و معرفی فناوری– های پردازشی نو )به عنوان مثال، فناوری فشار هیدرواستاتیک بالا ] ،[HHPگرمایش اهمی، تابش( چالش برانگیز بوده است. در سطح جهانی، قسمت اعظم مواد غذایی پس از حداقل میزان فرآوری مصرف شدهاند )مانند، میوههای تازه، سبزیجات، آجیل، برخی غلات( و با ضایعات فراوان پس از برداشت محصول )به خصوص در میوهها و سبزیجات(. در اکثر مناطق سرتاسر جهان، به ویژه در مراکز شهری، مواد غذایی فراوان و نسبتاً ارزان است. علاوه بر این، به جز برای شرکتهای چند ملیتی )بین المللی( بزرگ، اکثر شرکتهای مواد غذایی نسبتاً دارای فناوریهای کهن ) ،(low-techاقتصاد کوچک / متوسط ) (SMEsهستند که در آنها فناوریهای سنتی موجب پوشش سلیقه و سنتهای محلی شده است

فهرست مطالب پروژه نانو بیومواد و کاربرد آنها :

 • تعریف و تاریخچه فناوری نانو
 • علم نانوتکنولوژی چیست؟
 • رابطه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی
 • اهداف بیونانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی
 • رابطه نانو تکنولوژی و علم و تکنولوژی غذا
 • چشم انداز بیولوژیکی نانوساختارها در مواد غذایی
 • انواع نانومواد و نانوساختارها
 • نانو بیو مواد، نانو مواد و کاربردهای آنها
 • ارتباط نانو تکنولوژی با مهندسی کشاورزی و سیستم های غذایی
 • گسترش ارتباط نانوبیو و محصولات و فرآیندهای غذایی
 • کاربرد فناوری نانو در محصولات غذایی
 • کاربرد فناوری نانو در مراحل زراعت
 • زراعت برای فناوری نانو
 • غذاهای نانو
 • آینده نانوغذا
 • کاربردهای علوم نانو در مواد غذایی
 • کاربرد های نانو در صنایع غذایی
 • تولیدمواد غذایی
 • نگهداری مواد غذایی
 • کنترل نانو فناوری در مواد غذایی
 • فناوری میکرو و نانو برای کنترل فرآیند و ارزیابی کیفیت
 • چالش ها و راهکارهای ایجاد شده توسط فناوری نانو در صنعت مواد غذایی
 • کاربردهای فناوری نانو در صنعت مواد غذایی به وسیله فناوری
 • کاربردهای فناوری نانو در صنایع غذایی، تقسیم بندی براساس فناوری
 • ارزیابی خطرات و چارچوب های تنظیم شده برای کاربردهای فناوری نانو در صنعت موادغذایی
 • فن آوری نانو در شرکت های صنایع غذایی
 • واردات محصولات غذایی حاوی نانومواد
 • چه زمانی یک ماده غذایی به یک دارو تبدیل میشود؟
 • استفاده از فناوری نانو برای درمان سرطان
 • زیست نانو مواد برای دنیایی سبز
 • برنامه های کاربردی از فناوری نانو در صنایع غذایی
 • آموزش دادن و اطلاع مصرف کنندگان از کاربردهای فناوری نانو در محصولات غذایی
 • روند بازار در صنعت غذایی
 • معایب نانو
 • جمع بندی
 • منابع
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 85
حجم: 863 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *