دانلود پاورپوینت پاورپوینت کارگاه حرکات اصلاحی

گفتار 1
حرکات اصلاحیتعاریف و مفاهیم

 هدف : انتظار میرود پس از مطالعه این گفتار بتوانید

  1. حرکات اصلاحی را تعریف کنید.
  2. ارتباط حرکات اصلاحی را با تربیتبدنی تکاملی و تربیتبدنی انطباقی بنویسید.
  3. کاربرد تربیتبدنیاصلاحی، تربیتبدنی تکاملی و تربیتبدنی انطباقی را مشخص کنید.

حرکات اصلاحی یکی از بخشهای تربیت‎بدنی است که هدف آن پیشگیری و رفع برخی ناهنجاریهای جسمانی توسط تمرینهای بدنی است‎. به سخن‎ دیگر حرکات اصلاحی عبارت است از برنامه‎ای ورزشی و حرکتی که در آن با اجرای تمرینهای خاص عملکرد و ساختمان بدن تغییر می‎کند و اصلاح می‎شود. اصطلاح حرکات اصلاحی را نمی‎توان بدون توجه به مفاهیم دیگری مثل تربیتبدنی تکاملی و تربیتبدنی انطباقی بررسی کرد زیرا هر سه به طریقی مرتبط‎ با هم و مکمل یکدیگر هستند. این عناوین به برنامه تمرینهای ورزشی کسانی مربوط می‎شود که شرکت در کلاسهای تربیت‎دنی برای آنها امکان ندارد و برای‎ از بین بردن ناهنجاریهای جسمانی خود فعالیتهایی انجام می‎دهند. سه اصطلاح فوق را تحت عنوان کلی‎تری به نام تربیتبدنی ویژه نیز بیان کرده‎اند. عبارت‎ تربیت‎بدنی ویژه مفهوم نسبتاً کلی و فراگیری است که همه کسانی را که نقص عضو دارند و قادر به انجام امور خودشان نیستند، شامل می‎شود. همچنین به‎ افرادی مربوط می‎شود که به عللی مانند عدم رعایت بهداشت حرکتی وضعیت بدنی آنها از حالت طبیعی خارج شده است‎.

اجرای تمرینهای بدنی برای این افراد به طور کل در سه بخش تحت عناوین تربیت‎بدنی اصلاحی‎، تربیت‎بدنی تکاملی و تربیت‎بدنی انطباقی تقسیم شده است‎.

تربیت‎بدنی اصلاحی با اصلاح‎ ناهنجاریهای ایجاد شده به علت عوامل مختلف و تربیت‎بدنی تکاملی با رشد و پرورش تواناییهای حرکتی و آمادگی بدنی افرادی که پایینتر از سطح مورد قبول هستند سروکار دارد.

در تربیت‎بدنی انطباقی که بیشتر با ناهنجاریهای روانی حرکتی سروکار دارد، کوشش می‎شود که با استفاده از حرکات و فعالیتهای بدنی افراد ناهنجار با اجتماع سازگار شوند.

نکته مهم در اجرای حرکات اصلاحی‎، تعیین زمان مناسب برای اجرای این‎گونه تمرینهای است‎. اگر تمرینهای اصلاحی در زمان مناسب طراحی و اجرا گردد، غلبه برمشکل مؤثرتر صورت می‎پذیرد. از این‎رو تمرینهای اصلاحی باید در برنامه تربیت‎بدنی کودکان کم سن‎سال گنجانده شود.

فهرست مطالب:

حرکات اصلاحی

گفتار 1
حرکات اصلاحی‎ تعاریف و مفاهیم

گفتار 2
وضعیت بدن و عوامل مؤثر بر آن

گفتار 3
ضرورت مطالعه وضعیت بدن

فصل دوم
تأثیر عوامل مختلف در حالتهای نگهداری بدن(وضعیت بدنی‎)

گفتار 1
لاغر شدن عضلات

گفتار 2
نامتوازن بودن قدرت عضلانی بدن

گفتار 3
کاهش قدرت عضلانی

گفتار 4
ضعف دستگاه استقامتی و خستگی‎پذیری عضلات

گفتار 5
انعطاف‎پذیری

گفتار 6
ترکیب بدن

گفتار 7
تأثیر سن بر وضعیت بدن

گفتار 8
تعادل اندامهای مختلف بدن

فصل سوم
وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار 1
وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار 2
راههای بررسی وضعیت طبیعی ستون فقرات

گفتار 3
بررسی وضعیت ستون فقرات از پهلو

گفتار 4
بررسی وضعیت ستون فقرات به وسیله دستگاه کانفورماتور

گفتار 5
بررسی وضعیت ستون فقرات از طریق دامنه حرکتی

فصل چهارم
ناهنجاریهای ستون فقرات

گفتار 1
ناهنجاری قوس گردنی

علایم ناهنجاری

گفتار 2
ناهنجاری قوس گردنی‎: پیشگیری و درمان

گفتار 3
ناهنجاری ناحیه پشت ستون فقرات (پشت گرد)

گفتار 4
ناهنجاری ناحیه پشت : پیشگیری و درمان

گفتار 5
ناهنجاری ناحیه کمر (پشت گود)

گفتار 6

گفتار 7
انحنای ستون فقرات به طرفین (اسکولیوز)

گفتار 8
پیشگیری و درمان انحنای ستون فقرات به طرفین

گفتار 9
ناهنجاری ستون فقرات‎: پشت صاف

گفتار 10
پیشگیری و درمان پشت صاف

جلسه سوم
فصل پنجم
بهداشت حرکتی

هدف فصل‎: آشنایی با وضعیت طبیعی بدن در فعالیتهای حرکتی

گفتار 1
طرز قرار گرفتن بدن و توصیه‎های کلی برای بهداشت حرکتی

گفتار 2
وضعیت طبیعی بدن در حالت خواب

گفتار 3
وضعیت مناسب برای بدن در حالت نشستن

گفتار 4
وضعیت مناسب برای بدن در حالت ایستادن

گفتار 5
وضعیت مناسب برای بدن در راه رفتن

گفتار 6
وضعیت طبیعی بدن در حمل اشیا

گفتار 7
نقش ارتفاع پاشنه کفش در وضعیت بدن

 

فصل ششم

ناهنجاریهای زانو

هدف فصل : آشنایی با دو نوع ناهنجاری زانو و توصیه‎های اصلاحی برای پیشگیری

گفتار 1
ناهنجاری پای کمانی : تعریف و علایم

گفتار 2
ناهنجاری پای کمانی‎: عوامل و عوارض

گفتار 3
ناهنجاری پای کمانی‎: توصیه‎های بهداشتی و حرکات اصلاحی

گفتار 4
ناهنجاری والگوم زانو: تعریف و علایم

گفتار 5
ناهنجاری والگوم زانو: علل و عوارض

 

گفتار 6
ناهنجاری والگوم زانو: توصیه‎های بهداشتی و حرکات اصلاحی

فصل هفتم
ناهنجاریهای کف پا

شکل 7ـ2  وضعیت قوسهای کف پا

قوسهای کف پا

گفتار 1
کف پای صاف‎: تعریف و علل ایجاد

گفتار 2
کف پای صاف : عوارض

گفتار 3
کف پای صاف : پیشگیری و درمان

گفتار 4
ناهنجاری کف پای گود: تعریف و علایم

گفتار 5
کف پای گود : علل‎، عوارض‎، پیشگیری و درمان

گفتار 6
انگشت شست کج‎: علایم‎، علل و عوارض

گفتار 7
انگشت شست کج‎: پیشگیری و درمان

گفتار 8
پای پهن‎: علل و علایم

گفتار 9
پای پهن‎: پیشگیری و درمان

 

فصل هشتم
نارساییهای تنفسی و حرکات اصلاحی

گفتار 1
ناهنجاریهای تنه و عملکرد دستگاه تنفس

گفتار 2
تمرینهای تنفسی

گفتار 3
بازیهای مؤثر در بهبود نارساییهای تنفسی

 

فصل نهم
تعادل

هدف فصل : آشنایی با روشهای آزمون و تقویت تعادل بدن

 

گفتار 1
بررسی وضعیت تعادل بدن و آزمونهای مربوط

گفتار 2
تمرینهای ورزشی برای تقویت تعادل بدن

فصل دهم
فشار (استرس‎)

هدف فصل : آشنایی با مفهوم فشار روانی و فیزیکی و روشهای مقابله با آن

گفتار 1
علایم فشار روانی

گفتار 2
عوارض فشار روانی

گفتار 3
تمرینهای رهایی از فشار : دستورالعملهای قبل از تمرین

گفتار 4
تمرینهای رهایی از فشار : کشش در حال سکون

گفتار 5
تمرینهای رهایی از فشار : تمرینهای موزون‎، یوگا

گفتار 6
تمرینهای برگشت به حالت اولیه و  نقش آن در رفع فشارهای روانی و جسمانی

گفتار 7
اثر تمرینهای رهایی از فشار

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 222
حجم: 2.39 کیلوبایت

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.