دانلود پاورپوینت دوره مدیریت منابع انسانی


دانلود پاورپوینت دوره مدیریت منابع انسانی

دانلود پاورپوینت دوره مدیریت منابع انسانی

تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران

  • اولین قانون اداری و استخدامی در سال 1301 به تویب شورای ملی وقت رسید.
  • دومین قانون در سال 1345
  • سومین قانون در سال 1386

ضرورت و اهمیت مدیریت منابع انسانی

  • کارکنان هویت اجتماعی و مبنای نهادی شدن سازمان بشمار می روند.
  • کارکنان سرمایه پایان ناپذیری از هوشمندی، معرفت، دانش، تجربه و مهارت در اختیار سازمان قرار می دهند.
  • کارکنان اساسی ترین مزیت رقابتی سازمان در مواجهه با چالشهای محیطی می باشند.
  • شایستگی های کارکنان منشا شایستگی های سازمان است.

 

شش تحول عمده در راستای الگوی فکری یا پارادایم جهانی سازی

رشد اقتصادی کندتر شده است.

رقابت و چالش های رقابتی شدیدتر شده است.

فرصت ارتقای شغلی در چارچوب سلسله مراتب سازمانی کاهش یافته است.

میزان افزایش حقوق و مزایا محدودتر شده است.

امنیت شغلی تعریف و مفهوم دیگری پیدا کرده و مسئولیت امنیت شغلی از سازمان به خود کارکنان منتقل شده است.

توقع کار بیشتر با کیفیت مطلوب تر،افزایش یافته است.

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دور اندیشی فراگیر، نوآورو تحول گری سازمان یافته در:تامین منابع انسانی سازمان،پرورش و بهسازی آن،تامین کیفیت زندگی  قابل قبول کاری برای آن و با لاخره بکار گیری موثر و بجاا این منبع استراتژیک،با شناخت  و اعمال جنبه های تاثیر پذیری و تاثیر گذاری محیط درو ن سازمانی و برون سازمانی،در راستای تبیین استراتژیها، به منظور تحقق رسالت و اهداف سازمان.

منافع کارکنان

پذیرفته شدن به عنوان عضو سازمان

امکان پیشرفت و ترقی

برخوردار بودن از حقوق و مزایای کافی

خدمت در محل کار سالم و مطمن

برخورداری از ساعات کار مطلوب

برخورداری از رهبری و سرپرستی صحیح

داشتن امکانات بهداشتی و درمانی

انجام وظیفه با آزادی عمل

منافع سازمان

پذیرفتن سازمان و وفاداری به آن

تامین پیشرفت،توسعه و تغییر در سازمان

مطلوب بودن سطح کارایی و پیشرفت

برقراری ساعات کاری مطابق نیاز

کار بهتر در مقابل امتیاز بیشتر

تامین بهداشت سازمانی

نوع آوری و خلاقیت

محدود کردن آزادی عمل و رعایت قوانین و مقررات سازمان

 

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 95
حجم: 4.70 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *