دانلود بررسی حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل


دانلود بررسی حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل

دانلود بررسی حقوق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل

چکیده:

حق معنوی مؤلف از جمله حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد. در این کار تحقیقی با موضوع حق معنوی مؤلف در حقوق ایران و اسناد بین الملل در فصل اول به بیان کلیات و نظریه های مختلف در این باره می پردازیم ودر فصل های بعد به اصل موضوع و بیان حقوقی حق مؤلف در ایران و اسلام و حقوق بین الملل اشاره می کنیم.

. واژگان کلیدی:

مؤلف،معنوی،نظریه،بین الملل

مقدمه:

مالکیتهای فکری در قرن حاضر،به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها،از اهیمت خاصی برخوردار گردیده است.در این میان آثار فرهنگی،به‏ویژه آثار علمی و ادبی که به صورت کتب و نوشته در اختیار مصرف‏کنندگان آثار علمی و ادبی قرار می‏گیرد،از اعتبار خاصی‏ برخوردارند پیشرفت تکنولوژی به وجود آمدن شبکه‏های اطلاع‏رسانی از جمله اینترنت‏ از یک سو باعث شده است که آخرین پدیده‏های علمی و ادبی هرچه سریعتر در دسترس‏ علماء،ادبا و افراد دیگر جامعه قرار گیرد و از سوی دیگر تعرضات و تجاوزات با آثار فکری دیگران،رفته‏رفته افزایش یابد.تا حدی که توجه قانونگذاران کشورهای مختلف‏ به سوی این مهم‏سوق داده شده است.به همین لحاظ کشورهای زیادی برای حمایت از این حقوق قوانینی را وضع نموده‏اند که البته باتوجه به نزدیکتر شدن ملتها به یکدیگر قوانین داخلی نیز به تنهایی نتوانسته‏اند این حقوق را از تجاوز مصون بدارند،بر همین اساس کنوانسیونهای بین‏المللی برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف منعقد گردیدند تا بتوانند هرچه بیشتر از این حقوق حمایت کنند.حق مؤلف در معنای‏ اصطلاحی امتیازی است که جامعه برای فردی که اثری را پدید آورده و قصد دارد از مزایای مادی و معنوی آن بهره‏برداری کند قایل شده و آن را به رسمیت می‏شناسد در اینجا صاحب حق همان مؤلف اثر است که از اختیاراتی نسبت به اثر پدید آمده خود برخوردار گردیده است.این حق دارای ماهیتی دوگانه است،سکه‏ای است که یک روی‏ آن جنبه معنوی و روی دیگر آن جنبه مادی می‏باشد[1].مؤلف گاه قصد دارد از اثر خود در برابر دیگران به بهره‏بردای مادی بپردازد و گاه انگیزه او صرفا معنوی و اخلاقی‏ است.در ما نحن فیه حق مؤلف به مثابه ملک مؤلف است که می‏تواند وارد انواع‏ معاملات و تجارتها شده و مورد مبادله و معاوضه و انتقال واقع شود در این مورد فقط یک استثناء وجود دارد که مؤلف حق انتساب اثر به خود را،که مانند حق ابوت‏ دریاوست،هرگز نمی‏تواند به دیگری منتقل کند یا بالعکس از دیگری قبول نماید. «در جامعه اسلامی حق مؤلف دارای مفهومی کاملا حقوقی،فقهی و اجتماعی است و بدون توجه به عناصر فوق هرگز،قابل درک یا اثبات نیست مفهوم حقوقی آن متأثر از قانون حاکم بر کشور است که آن را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است و آن را فی نفسه موجود می‏شمارد.ولی مفهوم فقهی آن فقط در سایه شرط و قرارداد وجود پیدا می‏کند و بدون آن مورد تأیید و امضاء نیست.حقّ مؤلف از لحاظ اجتماعی‏ مفهومی دوپهلو پیدا کرده[2] است.»1نکته‏ای که شایان ذکر است این است که در مشروعیت حق مؤلف بین فقهاء اتفاق‏نظر نیست،زیرا ملازمه‏ای بین مالیت آن نزد عرف و مشروعیت آن نزد شارع وجود ندارد و پاره‏ای از فقهای عظام برای حق مؤلف‏ ثبوت شرعی قائل نیستند وافقین برآنند که چون عرف این‏گونه حقوق را معتبر می‏شناسد،خودبه‏خود مورد تأیید شارع نیز هست مگر خلاف آن اثبات شود.

[1] عرب،اسدی،مقاله«حق مؤلف»نشریه پیام کتابخانه،ش 4،سال دوم ص 13.

[2] امام خمینی(ره)تحریر الوسیله،ج دوم،ص 625،آیت الله لطف الله صافی،فصلنامه رهنمون،تهران، ص 207.

 

 

فهرست مطالب:

چکیده1

واژگان کلیدی1

مقدمه2

اهمیت و ضرورت تحقیق3

سابقه تحقیق4

اهداف تحقیق5

ساماندهی تحقیق6

روش تحقیق6

فصل اول:

کلیات و بیان نظریات

مبحث اول : کلیات8

گفتار اول : مؤلف 8

گفتار دوم : حق معنوی مؤلف9

گفتار سوم : مشروعیت حق مؤلف10

بند اول :مفهوم حق مؤلف10

گفتار چهارم : پیشینه ادواری حق مؤلف13

بند اول : عهد باستان13

بند دوم :قرون وسطی14

بند سوم : عصر جدید (قرن شانزدهم و هفدهم16

بند چهارم :پیشینه حق معنوی مؤلف در کنوانسیون‎های بین‎المللی18

بند پنجم :پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق ایران19

بند ششم :پیشینه حق معنوی مؤلف در حقوق اسلام21

مبحث دوم : ماهیت حقوقی حق مؤلف23

گفتار اول : حقوق عرفی23

بند اول :نظریه ارتباط حق مؤلف با حقوق کار24

بند دوم : نظریه حق مؤلف و حقوق فکری25

بند سوم : نظریه تفکیک حق26

بند چهارم : نظریه وحدت 27

بند پنجم : نظریه حقوق طبیعی28

بند ششم : نظریه حقوق شخصی28

بند هفتم : نظریه حقوق اخلاقی29

فصل دوم:

خصوصیات حق معنوی مؤلف و حمایت از حق معنوی مؤلف

مبحث اول : خصوصیات حق معنوی مؤلف 33

گفتار اول : حق معنوی غیرقابل انتقال است. 33

گفتار دوم : حق معنوی محدود به زمان و مکان نیست36

گفتار سوم : قابلیت استناد 36

گفتار چهارم : انواع حقوق معنوی مؤلف38

بند اول :حق معنوی مؤلف به اعتبار خودش39

بند دوم : حقوق معنوی به اعتبار تألیف43

مبحث دوم : نحوه حمایت از حق معنوی مؤلف در

حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون‌های بین‌الملل47

گفتار اول : شرایط حمایت از اثر48

گفتاردوم : ضمانت اجرای حمایت از حق معنوی مؤلف51

گفتار سوم :انواع تجاوز به حقوق معنوی52

گفتار چهارم : بررسی کنوانسیونهای بین‌المللی62

گفتار پنجم : کنوانیسونهای بین‌المللی راجع به حق معنوی مؤلف63

بند اول : کنوانسیون برن 63

گفتار ششم : کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف ژنو 71

نتیجه گیری74

منابع ومراجع75

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 75
حجم: 1.11 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *