دانلود پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی


دانلود پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

دانلود پایان نامه بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M-A)

رشته ی الهیّات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

چکیده :

مستندات فقهی و حقوقی در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است . نگارنده موضوع اصلی بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار داده است در بخش نخست که شامل سه فصل است که از نکات مهم این بخش به مقصرین در عملیات ورزشی در ایران قانون مدنی و همچنین بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی است که دادگاهها با توجه به اصول کلی حقوقی و در نظر گرفتن آیین نامه ها و قوانین خاص در هر رشته ، و همچنین با توجه به حقوق عرض حکم صادر می کنند . و در بخش دوم که شامل چهار فصل است . از نکات مهّم این بخش که به اهمیّت ورزش در فقه و بازی شطرنج و نظرات مراجع تقلید و مسائلی در رابطه با سبق و رمایۀ و … مورد بررسی قرار گرفته است .

این پایان نامه ، از طریق تحقیق به روش اسنادی و میدانی با مراجعه به منابع و اسناد اصل از قبیل قرآن کریم و کتب معتبر فقهی ، تفسیری و حدیثی حاصل شده است .

کلید واژه ها : حقوق ورزشی ، مقرّرات و جرایم ورزشی ، مبانی فقهی ، نظرات فقهای امامیّه .

پیش نوشتار  

المپیک ها قدیمی ترین و در عین حال بزرگترین رویداد ورزشی جهان است که این پایان نامه مصادف با بازیهای المپیک 2008 بود که این واقعه را به فال نیک می گیریم .

نگارنده برای نوشتن پایان نامه 5 موضوع را به دانشگاه پیشنهاد کرد :

1- بررسی مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر قراردادهای ورزشی

2- چه کسانی از مجازات کیفری مصون هستند .

3- عقد متعه

4- حقوق و رازهای تجاری

5- دیه در فقه شیعه و اهل تسنّن

که موضوع اوّل تصویب شد و بعد از هماهنگی با استاد محترم راهنما ، عنوان پایان نامه ام به « بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی » تغییر نام پیدا کرد . ایشان در هر جلسه ، نکاتی را برای نگارش پایان نامه یادآور می شدند که برخی از آنها عبارتند از:

1- یک پژوهشگر باید تمرکز حواس داشته باشد ، و از پراکنده صحبت کردن پرهیز کند .

2- پژوهشگر برای نوشتن پایان نامه به یک محیط آرام احتیاج دارد .

3- در کار باید برنامه ریزی داشته باشیم و اکثر انسانهای موفّق ، طرح و برنامه داشته اند .

4- سستی و تنبلی در کار نباشد .

5- دقّت را نباید فدای سرعت نمود .

6- از منابع معتبر (برخی از منابع را توضیح دادند ) استفاده شود .

7- داشتن طرح تحقیق

 

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[1].

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [2]

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[3] .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به  همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» [4] شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینه حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

1- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص) ، مترجم : پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحۀ ، ص 413 .
2-  قمی ، عباس ، مفاتیح الجنان ، فرازی از دعای کمیل ، ص 107 .
3- آیت ا… خمینی ، صحیفه ی امام ، 18/151 .
1- درباره ی « حقوق ورزشی » در بخش اول توضیح خواهیم داد .

 

فهرست اجمالی مطالب

مقدّمه : طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اول : حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 16

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی …………………………………………………………………………………………… 24

بخش دوم : ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : سوابق فقهی ورزش …………………………………………………………………………………………………… 33

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها ……………………………………………………………………………………………….. 51

فصل سوم : سبق و رمایۀ ……………………………………………………………………………………………………………. 54

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………………… 81

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ………………………………………………………………………………………….. 102

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 136

(ج)

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه : طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران

فصل اوّل : حقوق ورزشی …………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار اول : منابع حقوق ورزشی …………………………………………………………………………………………. 13

مبحث اول : قانون ………………………………………………………………………………………………………… 13

بند اول : قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………… 14

مبحث دوم : قوانین عادی ………………………………………………………………………………………………. 15

مبحث سوم : عرف ورزشی ……………………………………………………………………………………………. 15

مبحث چهارم : آیین نامه ها ……………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ………………………………………………………………………………………………. 16

گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ………………………………………… 16

مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص ………………………………………………………… 18

مبحث دوم : مسئولیت داوران …………………………………………………………………………………………. 19

مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ……………………………………………………………… 22

مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ………………. 23

فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی …………………………………………………………………………………………… 24

گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ………………………………………………………………. 24

مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ……………………………………………………………………. 25

مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ……………………………….. 28 مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش ……………………………………………………………………………… 30

(چ)

بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی

فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ………………………………………………………………………………………………… 33

گفتار اول : سوابق فقهی ورزش …………………………………………………………………………………………. 33

مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ………………………………………………………………. 40

مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی …………………………………………………………… 40

مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ………………………………………………………. 41

مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ………………………………….. 42

گفتار دوم : دوپینگ ………………………………………………………………………………………………………… 43

مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ………………………………………………………………………………. 46

مبحث دوم : بیمه ورزشی ………………………………………………………………………………………………. 47

مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ……………………………………………………………………………………….. 48

فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها ……………………………………………………………………………………………….. 51

مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی …………………………………………………………………………………. 52

فصل سوم : سبق و رمایۀ ……………………………………………………………………………………………………………. 54

گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی …………………………………………………………………… 58

مبحث اول : فرق عقد و وعده …………………………………………………………………………………………. 58

مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ……………………………………………………………………. 61

مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ……………………………………………………………………………………… 70

گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها ……………………………………………………………………………… 71

مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ……………………………………………………………………………………… 75

(ح)

بند اول : آیات ………………………………………………………………………………………………………. 75

بند دوم : روایات ……………………………………………………………………………………………………. 79

گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ……………………………………………………………………………………. 80

فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………………… 81

گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………… 83

گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج ………………………………………………………………………………. 86

گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج ……………………………………………………………………….. 89

گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور …………………………………………………… 100

فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ………………………………………………………………………………………….. 102

جمع بندی و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………….. 116

پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 140
حجم: 983 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − هشت =