دانلود بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران – کد87


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران

دانلود بررسی جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران

چکیده:

قوه قضاییه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران و قوه ای است مستقل که مسئول تحقق [1]بخشیدن بعدالت و رسیدگی به تظلمات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و احیای حقوق عامه می باشد و باید از حقوق و آزادیهای مشروع پشتیبانی کند و حق رای به ذوی الحقوق برساند و متجاوزین را بر طبق قانون و موازین شرعی مجازات کند. شورای عالی قضایی که مدیریت عالیه قوه قضائیه را بر عهده دارد در انجام این مسئولیت ها قوانینی به تصویب قوه مقننه رسانیده و در مراکز استانها و شهرستانها واحدهای قضایی بنام دادگاه و دادسرا که در مجموع دادگستری نامیده می شود تشکیل داده است.دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات عمومی برای اجرای عدالت می باشد و اجرای عدالت زمانی تحقق می یابد که قضات محاکم در مورد دعاوی و شکایات و تظلمات مردم بدواً موضوع دعوی و اختلف را بررسی نموده و با ارزشیابی دلایل و تحقیق و تفحص لازم حقیقت و واقعیت امر را کشف و سپس حکم قضیه را در قانون یافته و اظهارنظر قضایی نمایند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاو معتبر حکم قضیه را صادر کنندقضات عبارت از جنبه فنی حقوق و امری تخصصی است و قاضی بایدب قوانین موضوعه مسلط باشد و از احکام اسلامی و موازین شرعی شناخت کامل داشته باشد. قوانین که در محاکم دادگستری و رسیدگی های قضایی مورد استفاده قرار می گیرد اعم از قوانین شکلی و قوانینی ماهوی است. مسائل ارجع به صلاحیت دادگاهها ترتیب شکایت و اقامه دعوی ارزشیابی دلایل کیفیت رسیدگی و اصدار حکم یا قرار و امثال آنها که در قونین آیین دادرسی مورد بحث قرار گرفته از مقوله قوانین شکلی است و قاضی با استفاده از قوانین شکلی دادرسی را انجام می دهد و بر طبق قوانین ماهوی و موجد حق حکم قضیه را صادر می نماید. تصمیماتی که محاکم دادگستری بصورت حکم یا قرار اتخاذ می نمایند ممکن است بر اثر اشتباه قاضی یا عدم رعایت قوانین شکلی و ماهوی یا عدم توجه به موازین شرعی و احکام اسلامی مورد اعتراض شکایت اشخاص ذینفع واقع شود و یا قاضی به اشتباه خود پی برده و آنرا صریحاً اعلام کند در این قبیل موارد ضرورت بررسی احکام دادگاهها در جهت اجرای صحیح قوانین احساس می شود و این بررسی باید در مرجعی که مقام آن بالاتر از سطح محاکم دادگستری بوده و برای چنین امری مهمی شایستگی داشته باشد انجام شود. اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم را به دیوان عالی کشور که عالیترین مرجع قضایی در سطح کشور می باشد تفویض نموده و دیوان عالی کشور براساس این اصل نسبت به حسن اجرای قوانین در محاکم اعم از قوانین شکلی و ماهوی نظارت دارد و این نظارت را از طریق بررسی احکام و قرارهای محاکم به ترتیبی که قانون معین نموده اعمال می کند و آنها را نقض و یا ابرام می نماید. دیوان عالی کشور با اعمال نظارت قانونی خود از نقض و ابرام احکام و قرارای محاکم یا تشخیص صلاحیت دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری یا رفع اختلاف بین مراجع قضایی دادگستری و رویه قضایی ایجاد می نماید و نقش خود را در ارشاد قضات محاکم به بهترین وجهی ایفا می کند که ثمره آن گسترش عدالت و قسط اسلامی است.برای اینکه دیوان عالی کشور بتواند بوظایف قانونی خود عمل نموده و در مورد احکام و قرارهای صادره از محاکم اعمال نظارت کند و به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات دادگاهها در جهت حسن اجرای قوانین رسیدگی نماید, قوانین و مقررات خاصی تصویب شده و راه نظارت دیوان عالی کشور را بر احکام و قرارهای مورد اعتراض اعم از حقوقی و جزائی هموار ساخته بقسمتی که اگر گفته شود هر مسئله حقوقی و جزائی که در محاکم دادگستری مطرح و رسیدگی می شود به نحوی از انحا قابل بررسی و اعمال نظارت در دیوان عالی کشور خواهد بود سخنی بگزاف نیست.در توجیه نحوه اعمال نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم دادگستری مطرح می شود و دیوان عالی کشور به صورت مختلف در مورد این مسائل و موضوعات اعمال نظارت قانونی می کند و رویه قضایی ایجاد می نماید.در این کار تحقیقی با موضوع جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران بر آن هستیمکه وظایف و اهمیت وظایف دیوان عالی کشور را مورد بحث قرار دهیم.

[1] رحیمی مجتبی عوامل موثر در شخصیت قاضی, سال بیست و یکم شماره های ١٠٩ تا ١١۴

فهرست مطالب:

چکیده1

مقدمه3

روش تحقیق5

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:بیان کلیات7

گفتار اول:معرفی دیوان عالی کشور7

بند اول : نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور 7

گفتار دوم :وظائف دیوانعالی کشور8

گفتار سوم:تقسیمان هیات عمومی دیوانعالی کشور9

گفتار چهارم :تاریخچه و مختصات دیوانعالی و دادستانی کل کشور و ساختمان آن10

مبحث دوم:شرح وظایف و بیان اهمیت جایگاه دیوان عالی کشور12

گفتار اول :دامنه شمول وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور14

گفتار دوم :نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین17

بند اول:رسیدگی تجدیدنظر در مقام اعمال بند دوم ماده 18

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب19

بند دوم :رسیدگی و صدور رأی در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان‌ عالی کشور19

گفتار سوم:بررسی نظر شورای نگهبان22

گفتار چهارم :تفسیر جایگاه شورای عالی کشور در اصل 16123

گفتار پنجم :تعیین ضوابط از سوی رئیس قوه قضائیه24

فصل دوم:

بررسی وظایف دیگر و بیان نکاتی در مورد جایگاه شورای عالی کشور

مبحث اول:بررسی وظایف دیگر شورای عالی کشور28

گفتار اول:اصل 110 و نظارت بر امور رئیس جمهور28

گفتار دوم :صلاحیت دادگاههای نظامی‌ از نظر دیوان عالی کشور29

بند اول :تشکیلات و سازمان قضائی نظامی29

بند دوم : اعمالیکه بدون توجه بفاعل آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است31

مبحث دومهیات عمومی دیوانعالی کشور36

گفتار اول :احکام اصراری37

گفتار دوم :وحدت رویهء قضائی38

گفتار سوم :نظر مشورتی42

گفتار چهارم :رسیدگی بتخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات42

گفتار پنجم :حل اختلاف بین شورای دولتی و محاکم دادگستری43

مبحث سوم: مقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری44

نتیجه گیری49

منابع و مراجع50

 فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 51
حجم: 700 کیلوبایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − پنج =