دانلود جزوه آموزشی افزایش بهره وری و کارایی کارکنان

دانلود جزوه آموزشی افزایش بهره وری و کارایی کارکنان

دانلود جزوه آموزشی افزایش بهره وری و کارایی کارکنان

مقدمه

سازمانهای موجود در هر جامعه با استفاده از منابع محدودی که در اختیار دارند، به گونه ای به رفع نیازهای فردی و گروهی افراد جامعه می پردازند و از آنجا که منابع تولید همواره با یک ویژگی یعنی کمیابی مواجه هستند، اغلب اصلی ترین هدف سازمانها استفاده بهینه از عوامل تولید و رسیدن به اثربخشی است.این عوامل شامل زمین، سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت است.در این بین نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانهای و از حساسی برخوردار است.عملکرد انسان در درون سازمان انعکاسی از دانش، مهارت و ارزشهای او است.به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش، رفتار شغلی و عملکردی کارکنان پایه ریزی می شود.

در این پژوهش در ابتدا به بررسی عوامل  افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت پرداختیم، سپس از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی  و نقش تأثیرگذار مدیران در ایجاد این دو عامل را بررسی نمودیم. در نهایت از استرس به عنوان یک عامل کاهنده کارایی و انگیزه نیروی انسانی نام بردیم و راهکارهایی برای کاهش استرس را ارائه نمودیم.

مروری بر مطالعات پیشین :

از عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ارئه شده، ولی آنچه که در تمام این تعاریف مشترک است، چگونگی انجام فعالیت و مسؤولیتهای محوله است. عده ای عملکرد نیروی انسانی را بهره وری کار اطلاق کرده اند، ولی باید توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده و ستاده دارد.عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان می دهند(مورهد و گریفین، 1374)، در تعریف دیگری عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است(کاسیکو، 1989)

در یک تعریف نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در وظایف محوله و بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر در حضور بر سر کار، غیبت و کندی کار.در این تعریف کارآیی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته استو اثر بخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده؛از سوی دیگر، عواملی همانند غیبت، کندی در کار، تأخیر و حادثه آفرینی، می توانند معیارهای مناسبی برای سنجش عملکرد باشند(رابینز، 1377، ص 360).عملکرد در سطح فردی، گروهی و سازمانی است.عوامل مؤثر بر عملکرد فردی عبارت اند از:توانایی، یادگیری، شخصیت، ادراک، انگیزش(رابینز، 1377).

عوامل مؤثر بر عملکرد در سطح سازمانی عبارت اند از:ساختار سازمانی، محیط سازمانی، سیاستها، رویه های سازمانی و فرهنگ سازمانی(رابینز، 1377).عوامل مؤثر بر عملکرد گروهی عبارت اند از:ارتباطات، رهبری، قدرت، سیاست، رفتار گروهی و تعارضی(رابینز، 1377). در این پژوهش منظور از عوامل مؤثر بر عملکرد، عواملی است که مدل هفت عامل عملکرد با عنوان عامل« ACHIEVE » 2 مطرح است.هرسی و گلداسمیت، 3 این مدل را به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و رائه راهبردهایی برای تغییر و حل این مشکلات طرح ریزی کردند.آنها در تدوین این مدل برای تحلیل عملکرد انسانی دو هدف اصلی را در نظر داشتند:تعیین عوامل اساسی که بر عملکرد فرد فرد کارکنان تأثیر بگذارند و ارائه این عوامل به گونه ای که مدیران شاغل بتوانند آنها را به کار برند و به خاطر داشته باشند.

فهرست مطالب

مروری بر مطالعات پیشین :……………. 7-5

بخش اول :

کارائی………………………………… 8

اثربخشی………………………… 9

بهره‌وری……………………….. 9

به کارگیری بهره‌وری در سازمان……………….. 10

موانع بهره‌وری در نظام اداری………………. 11

1- ضعف مدیریت:…………. 11

 2- نیروی انسانی غیرمتخصص: …… 11

3- عدم وجود سیستم ارزشیابی مناسب کارکنان……………. 11

 4- عدم وجود انگیزه کاری در کارکنان:………………. 11

 5- حاکم بودن روحیه منفعت طلبی فردی:…………… 11

6- کم‌کاری:……………… 11

 7- «رانت»های مختلف……………. 11

8- مشغله زیاد کاری مدیران: ……….. 12

9- روش‌های انجام کار: …….. 12

عوامل موثر در بهره‌وری…….. 12

الف: عوامل برون سازمانی:………… 12

 1- عوامل فرهنگی: ……….. 12

2- عوامل اقتصادی:…………. 13

 3- عوامل اجتماعی: ………… 13

ب- عوامل درون سازمانی:…………. 13

1-نیروی انسانی:…….. 13

2- فضای سازمان:…………. 13

 3- حقوق و دستمزد:…… 13

4- آموزش کارکنان:………. 13

 5- تکنولوژی:……… 14

6- تشویق و پاداش:……….. 14

7- فرهنگ سازمان:……….. 14

8- کیفیت زندگی کاری:………. 15

9- سبک و روش مدیریت:…….. 15

بهره‌وری و مدیریت دولتی نوین………….. 15

بخش دوم:

انگیزش………………………………. 20

عوامل موثر بر ایجاد انگیزه…………… 20

تئوری انگیزشی هرزبرگ ……….. 25

کاوش جهانی برای یافتن انگیزه……… 26

بخش سوم:

مشارکت و خلاقیت در کارکنان……….. 28

نقش مدیریت در ایجاد نوآوری کارکنان……….. 29

 توانایی ارتقای دائم………………….. 30

 مطرح سازید و ارتباط ایجاد کنید……….. 30

  • حرف‌های تشویق‌آمیز و انگیزه‌دهنده:……………. 31
  • پول: …………….. 31
  • آنچه باید مدیران بدانند و بخوانند:…………….. 32

استرس و کارایی کارکنان…………. 38

استرس:………………….. 38

علل استرس…………. 39 :

الف) شاخصه های عوامل فیزیکی:………… 39

ب) صدای هنجار……….. 39

ج) شاخصه های عومل کاری………… 40

د)نبود حمایت گروهی:…………….. 40

ه)عوامل فردی:……………….. 40

توصیه هایی برای کاهش استرس……………….. 41

1- یاد بگیرید که برنامه ریزی کنید……. 41

2-محدودیت ها و ضعف های خود را بشناسید و آنها را قبول کنید………… 41

3-یاد بگیرید که در زندگی بازی ، تفریح و سرگرمی داشته باشید…….. 41

4- شخص مثبتی باشید………………………….. 41

5-یاد بگیرید که گذشت داشته باشید و دیگران و عقاید آنها را تحمل کنید ………….. 41

6- از رقابت ها و چشم و هم چشمی های بیجا و غیر ضروری پرهیز کنید…… 41

7- یاد بگیرید که روش شما برای استراحت و آرامش ،منظم و عاری از داوری های آرام بخش و مسکن باشد .41

8- مشکلات و مسائل خود را در درون خود نگه ندارید…………….. .41

9- تفکر خود را عوض کنید……………………………… 41

نتیجه گیری :……………………………………………….. 42

منابع…………………………………. 43

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 45
حجم: 379 کیلوبایت

45,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.