دانلود پاورپوینت استعاره های سازمان


دانلود پاورپوینت استعاره های سازمان

دانلود پاورپوینت استعاره های سازمان

مقدمه ای براستعاره های سازمان

استعاره ها موضوعات و پدیده های پیچیده را ه وسیله تاکید کردن بر نکات کلیدی انها ساده و قابل درک می سازند.استعاره ها از انچه ذهن ما بدان اشناست برای شناختن انچه ذهن کمتر بدان اشنایی دارد استفاده می کنند.

استعاره ها این امکان را فراهم می اورند که ما جنبه های مختلف سازمان را بشناسیم و چون می توانیم این امر را به طور مجزا از هم انجام دهیم ذهن پیچیدگی بسیاری را در مقابل خود نمی بینند اگر تمامی تصاویر حاصل از استعاره ها را کنار هم یا بر روی هم قرار دهیم،سیمای واقعی سازمان را با تمامی پیچیدگی هایش در می یابیم.

تمثیل ها و استعاره ها صرفا برای درک سازمان به کار نمی ایند،بلکه در نحوه مدیریت نیز مفید فایده هستند.مدیران با شناخت نوع سازمان،که به کمک استعاره ها رخ داده است،با درکی واقعی به مدیریت میپردازند و سبکی را پیشه خود می سازند که با شرایط و نوع سازمان سازگار و هم ساز است.

انواع استعاره های سازمان

  • مورگان بر نقش حایز اهمیت استعاره ها در کمک به تحلیل و شناخت نظریه سازمان، تاکید می کند و انواع استعاره های سازمانی از دیدگاه او عبارتند از:

سازمان به مثابه ماشین

سازمان به مثابه موجود زنده

سازمان به مثابه مغز

سازمان به مثابه فرهنگ

سازمان به مثابه نظام سیاسی

سازمان به مثابه زندان برای ذهن آدمی

سازمان به مثابه جریان متغیر

سازمان به مثابه ابزار سلطه

سازمان به مثابه ماشین

وبر برداشتی ماشینی از سازمان ارائه داد که به نام بورکراسی معروف است.اما ساختار بورکراسی اشاره به سازمانی داشت که استعاره ماشین برای توصیف آن دور از ذهن نبود. این برداشت اگرچه ناقص بود،ولی نمی توانیم آن را خطا بدانیم بدین معنی که علمای مدیریت علمی به جنبه های مادی و ماشینی سازمان پرداختند و روش ها و شیوه هایی را برای بهبود کارایی و بازدهی ارائه کردند که اکنون نیز قابل استفاده اند.هدف اصلی این استعاره همچون یک ماشین افزایش ستاده ها و کاهش نهاده ها بوده است

ارگونومی یا مهندسی انسانی،نمونه ای امروزی از تفکر ماشینی درباره سازمان است

فهرست مطالب:

مقدمه ای براستعاره های سازمان

انواع استعاره های سازمان

سازمان به مثابه ماشین

محدودیت های سازمان به مثابه ماشین

سازمان به مثابه موجود زنده

نقاط قوت سازمان به مثابه موجود زنده

محدودیت های سازمان به مثابه موجود زنده

سازمان به مثابه مغز

نقاط قوت سازمان به مثابه مغز

محدودیت سازمان به مثابه مغز

سازمان به مثابه فرهنگ

نقاط قوت سازمان به مثابه فرهنگ

محدودیت سازمان به مثابه فرهنگ

سازمان به مثابه نظام سیاسی

سازمان به مثابه نظام سیاسی (سبکهای مدیریت در حالت تعارض)

نقاط قوت سازمان به مثابه نظام سیاسی

محدودیت سازمان به مثابه نظام سیاسی

سازمان به مثابه زندان روح

نقاط قوت سازمان به مثابه زندان روح

محدودیت سازمان به مثابه زندان روح

سازمان به مثابه جریان متغییر

نقاط قوت سازمان به مثابه جریان متغییر

محدودیت سازمان به مثابه جریان متغییر

سازمان به مثابه ابزار سلطه

نقاط قوت سازمان به مثابه ابزار سلطه

محدودیت سازمان به مثابه ابزار سلطه

نتیجه گیری

منابع

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 30
حجم: 866 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *