دانلود پاورپوینت سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی


تعریف سیستم

—سیستم عبارت است از مجموعه ای از اجزا و عناصر که دارای هدف مشترک بوده و بایکدیگر روابط مستمر، منطقی و متقابل دارند. به طوریکه نحوه و کیفیت روابط این اجزا میتواند سیستم را به طرف تخریب، ثبات و یا پویایی کامل سوق دهد.

سیستم های چهارگانه یک سیستم بازاریابی

  • سیستم اطلاعات بازاریابی
  • سیستم برنامه ریزی بازاریابی
  • سیستم سازمانی بازاریابی
  • سیستم کنترل بازاریابی:

فهرست مطالب:

تعریف سیستم

سیستم های چهارگانه یک سیستم بازاریابی

سیستم اطلاعات بازاریابی

سیستم برنامه ریزی بازاریابی

سیستم سازمانی بازاریابی

سیستم کنترل بازاریابی

سیستم های توزیع

انواع مدلهای بازاریابی

مدل گروه مشاوره بوستون

این فایل پاورپوینت در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *