تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

تأثیر سطح مهارت الگو بر عملکرد و یادگیری مهارت سرویس ساده والیبال

 

· مقدمه

امروزه شاهد اجرای ماهرانه و خارق العاده ورزشکاران برجسته در صحنه‌های ورزشی هستیم، نمایشی از قدرت، خلاقیت و هنر که بی‌شک سوالات زیادی را در ذهن هر بیننده‌ای ایجاد می‌کند. چگونه می‌توان یک مهارت جدید را آموخت؟ چگونه این مهارت‌ها پیشرفت می‌کنند؟ و چگونه می‌توان تا این حد در اجرای مهارت‌ها پیشرفت کرد؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند بسیاری از نکات مبهم را روشن نماید.

یکی از اهداف اصلی تربیت بدنی، تسهیل فراگیری مهارت از طریق آموزش مناسب است. پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تلاشند تا با معرفی روشهای علمی جدید، توانائی معلمان و مربیان را در آموزش افزایش دهند. بدن منظور دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه سعی کرده‌اند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری مهارت‌ها را شناسائی کنند.

بدون شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر در فرایند یادگیری، نمایش[1] مهارت است. نمایش  مهارت یکی از قدرتمندترین ابزارهایی است که مربیان تربیت بدنی از آن به منظور انتقال اطلاعات مربوط به مهارت به  فراگیر در یک زمان کوتاه استفاده می‌کنند. معلم  یا مربی تربیت بدنی به این دلیل مهارت را نمایش می‌دهد که باور دارد فراگیران نسبت به توصیف کلامی از این طریق، اطلاعات بیشتری را در زمان کوتاهی دریافت می‌کنند. معمولاً یک الگوی ماهر[2] به منظور آموزش مهارت حرکتی جدید به فراگیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سالهای اخیر، نظریه پردازان یادگیری حرکتی این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا برای یادگیری مشاهده‌ای یک مهارت حرکتی، الگوی ماهر تنها نوع سودمند الگوست؟ (لی و وایت[3]، 1990؛ پالاک و لی[4] 1992). در این ارتباط تحقیقات زیادی نیز انجام گرفته است.

براساس نتایج این تحقیقات، درگیر شدن مشاهده‌گر در فعالیت های شناختی الگوی در حال یادگیری[5]، یادگیری مهارت را تسهیل می‌کند. طرفداران الگوی درحال یادگیری معتقدند که الگوی ماهر به جای توسعه چگونگی درک و شناخت از اجرای مهارت، تقلید از جرای  مهارت را اجرا توسعه می‌دهد. به این دلیل که الگوی ماهر، اطلاعات بدون اشتباهی را به مشاهده‌گر ارائه می‌کند، در حالیکه الگوی در حال یادگیری مشاهده‌گر را درگیر فرایندهای حل مسأله می‌کند (8).

اخیراً، این رویکرد آموزشی سوالاتی را در مورد استفاده ترجیحی از مدل ماهر در یادگیری مشاهده‌ای مطرح کرده است. لیکن یافته‌های تحقیقی در این زمینه به نتایج قطعی و مسلمی دست نیافته است. بنابراین در این تحقیق، سعی شده است که تأثیر سطح مهارت الگو را بر یادگیری یک مهارت حرکتی مورد بررسی قرار دهد.

[1] . Demonstration
[2] – Correct model
[3] – Lee and White
[4] – Pollock and Lee
[5] – Learning model

 

فهرست مطالب
عنوان……………………………. صفحه
فصل اول: مقدمه و بیان مسأله…………….
مقدمه…………………………………

بیان مسأله……………………………

ضرورت و اهمیت تحقیق……………………

اهداف تحقیق…………………………..

فرضیه‌های تحقیق………………………..

پیش فرضهای تحقیق………………………

محدودیت‌های تحقیق………………………

تعریف عملیاتی متغیرها………………….

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق………….
مقدمه…………………………………

زمینه نظری موضوع تحقیق…………………

اثر بخشی یادگیری مشاهده‌ای از دیدگاه دو نظریه یادگیری حرکتی

تبیینهای اولیه اولیه از یادگیری مشاهده‌ای…

تبیین میلر و دلار………………………

توجیه بندورا از یادگیری مشاهده‌ای………..

تحلیل اسکینر از یادگیری مشاهده‌ای………..

مشاهده نمایش چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارد؟.

عوامل مؤثر بر یادگیری مشاهده‌ای………….

ویژگی‌های الگو…………………………

ویژگی‌های نمایش………………………..

ویژگی‌های مشاهده‌گر

توجیهات رشدی در الگودهی

پیشینه تحقیق………………………….

نتیجه‌گیری…………………………….

فصل سوم: روش تحقیق…………………….
روش تحقیق…………………………….

جامعه تحقیق و آزمودنیها………………..

متغیرهای تحقیق………………………..

ابزار اندازه‌گیری………………………

روش جمع‌آوری اطلاعات…………………….

نحوه اجرای آزمون ……………………..

مراحل آزمون…………………………..

روشهای آماری………………………….

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌ها……………

تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها………….

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری………………
خلاصه تحقیق……………………………

بحث و تفسیر یافته‌ها …………………..

پیشنهادهای پژوهشی……………………..

فهرست منابع

این فایل ورد در 130 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.