دانلود تحقیق علل بررسی دزدی در کودکان نوجوانان جوانان

مقدمه

شناخت قرائن و نشانه های تحول در زندگی ، شرایط اولیه پذیرش اصول چند سویه روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی هوشمند و خلاق است . توان بهره‌گیری از پیام ، ادراک وکشف جوهره تجربیات موفق و ناموفق زندگی است که در طول زندگی، مسیرهای درست و نادرست رسیدن به هدفهای فردی و سازمانی را تعیین می‌کنند . الهام گیری از این شناخت و مکاشفه ، چشم اندازهای آینده را شفاف و به روشنی ترسیم می‌کند.(حمیدی زاده ، 1381، ص 1)

تصمیم گیری ، جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه باید تصمیم بگیرد . تمامی‌تلاشهای مدیران ، در یک نقطه به بار نشسته و نتایج عینی خود را بروز می‌دهد و آن نقطه گزینشی است که از بین گزینه های مختلف صورت گرفته و به‌عنوان تصمیم مدیر تعیّن می‌یابد . علت خوب یا بد شدن کارها یا موفقیت و شکست در دستیابی به اهداف تا حد زیادی در گرو همین لحظه و تصمیمی‌است که گرفته‌می‌شود.(باقریان ، 1380 ، ص 59)

مفاهیم اساسی تصمیم‌گیری

1- اطمینان (معلوم) و عدم اطمینان (نامعلوم) در تصمیم گیری

ساده ترین کاربرد نظریه تصمیم در مواردی است که تصمیمات تحت شرایط معلوم گرفته می‌شوند و شاید ساده ترین مثال تصمیم گیری تحت شرایط معلوم نیز لباس‌پوشیدن هر روزه باشد .

اگر چه ممکن است لباسهای مختلفی داشته باشیم لیکن اکثر ما به سرعت و با کمترین تلاش ، انتخاب خود را انجام می‌دهیم اما همه تصمیم گیریها به این سادگی نیستند . هنگامی‌که فقط قسمتی از نتایج از طریق انتخاب ، تعیین می‌شود ، فرآیند تصمیم‌گیری،  ، پیچیدگی بیشتری می‌یابد برای اینکه بتوانیم ساختار یک تصمیم تحت شرایط نامعلوم را مورد توجه قرار دهیم ، انتخاب بین حمل یک چتر و عدم حمل آن در یک روز ابری را بررسی می‌نماییم . اینجا ما دو راه پیش روی داریم : 1- حمل یک وسیله ناجور که در صورت وقوع باران می‌تواند ما را از بیماری یا خیس شدن حفظ کند.

2- عدم حمل چتر و آرزوی این که در باران نمانیم . چون ممکن است پیش بینی هوا نا صحیح باشد ، ما در مورد آمدن باران ، اطمینان نداریم . اما به علت نیاز، مجبوریم تصمیم گیری کنیم . مطلب ساده فوق بیانگر تصمیم گیری تحت شرایط نامعلوم است یعنی یک اقدام (عمل) باید صورت پذیرد حتی هنگامی‌که نتیجه آن نامعلوم است و از طریق شانس ، معین می‌شود .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مفاهیم اساسی تصمیم گیری ………………………………………………………………………………………………………. 2

عناصر تصمیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

اصول چهارگانه تصمیم گیری هوشمند و خلاق …………………………………………………………………………. 6

ارزیابی شخصی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

ارزیابی پاسخ ها …………………………………………………………………………………………………………………………… 17

منشاء عدم اطمینانها …………………………………………………………………………………………………………………… 17

قاعده تصمیم بیز………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

چاره یابی در وضعیت های غامض ……………………………………………………………………………………………… 21

راهکارهای عملی برای تصمیم گیری …………………………………………………………………………………………. 29

استفاده از شیوه ماکپم در انتخاب‌های هوشمندانه ……………………………………………………………………. 32

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

این فایل ورد در 40 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

38,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.