دانلود پایان نامه آسیب‌شناسی انحرافات جنسی نوجوانان و جوانان


موضوع تحقیق حاضر «پیامدهای انحرافات جنسی در نوجوان و جوان» و دارای ماهیتی اجتماعی و تربیتی می‌باشد. پژوهش حاضر با جمع‌آوری اطلاعات از طریق مراجعه به آیات و روایات و کتب تفسیری، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی به روشی توصیفی ـ تحلیلی به رشته نگارش درآمده است.
از آنجایی که قشر عظیمی از جمعیت کشور ما را نوجوان و جوان تشکیل می‌دهد و با توجه به اینکه انحرافات جنسی و خطرات ناشی از آن در بین بخشی از نوجوانان و جوانان در سطح جامعه افزایش یافته ضرورت تحقیق مشخص می‌شود و هدف اصلی جلوگیری از فساد و روابط نامشروع جنسی و ارائه راه‌حل‌هایی برای برطرف کردن پیامدهای ناشی از این انحرافات است.

آسیب یعنی ظهور عیب و نقص و خارج شدن از وضع طبیعی و پیدایش تباهی است و انحراف به معنای کج شدن، مایل شدن، گمراهی و ناهنجاری است و همچنین به معنای هرگونه رفتاری که مخالف با انتظارات جامعه با شرع است می‌باشد. عوامل متعددی در انحراف جنسی نوجوان و جوان ازجمله عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی دخالت دارند. این انحراف انواع و آثاری در پی دارد که شامل هم‌جنس‌خواهی، خودارضائی، روسپیگری، بیماری‌های مقاربتی می‌باشد. برای پیشگیری از این پیامدها نقش خانواده، فرد و آموزه‌های دینی به عنوان راهکار ارائه شده است.

واژگان کلیدی
انحراف، جنسی، نوجوان، جوان، بلوغ، هم‌جنس‌خواهی، روسپیگری، پیش‌گیری

کلیـات تحقیق

تعریف و تبیین موضوع

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

پیشینه‌ موضوع

سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

ب) سؤالات فرعی

فرضیه تحقیق

ساختار تحقیق

روش تحقیق

واژگان کلیدی

محدودیت‌ها، مشکلات و موانع تحقیق

تعریف و تبیین موضوع
آسیب یعنی ظهور عیب و نقص و خارج شدن از وضع طبیعی و پیدایش تباهی است که سبب اختلال، ناهنجاری و آفت در پدیده‌ها می‌شود و آسیب‌شناسی به معنای بازشناسی اختلال‌های مفهومی و مصداقی بحث است. انحراف جنسی ارضای نیاز جنسی از راه‌های غیر طبیعی و خلاف ارزش‌های جامعه می‌باشد.

در این تحقیق سعی بر آن است که به عوامل خانوادگی و اجتماعی انحرافات جنسی و نتایج و پیامدهای مختلف آن از دیدگاه اسلامی و روان‌شناسان و جامعه‌شناسان از طریق آیات و روایات و کتب روان‌شناسی و جامعه‌شناسی اشاره گردد و راه‌های مقابله و پیشگیری از این انحرافات معرفی گردد. این موضوع از جایگاه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، تربیتی برخوردار می‌باشد که در ابعاد فردی، اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت کشور ایران را نوجوان و جوان دربرمی‌گیرد که به عنوان مهمترین ثروت کشور ایران محسوب می‌شود و نقش اساسی در ساختار و رفتارهای سیاسی و اجتماعی کشور ایران دارند و سرمایه‌های ملی جامعه به شمار می‌آیند از این رو ضرورت دارد که با توجه به کاربردی بودن موضوع تحقیق و اوضاع روز جامعه به مشکلات مربوط به جوانان و نوجوانان پرداخته شود؛ زیرا انحراف جنسی باعث به تعویق افتادن یا به بیراهه کشیدن از مسیر تعالی و تکامل می‌شود و بیشترین ابتلاء را در قشر نوجوان و جوان دارد به همین دلیل به بررسی این موضوع پرداختم.

اهداف تحقیق
تکامل و رشد و سعادت دنیوی و اخروی نوجوانان و جوانان در سایه جامعه سالم.
جلوگیری از فساد و روابط نامشروع میان نوجوانان و جوانان.
شناساندن پیامدهای ناگوار انحراف جنسی به نوجوان و جوان.
ارائه راه‌حل‌هایی برای برطرف کردن پیامدهای بزه‌کاری و انحراف جنسی.
شناخت انحراف جنسی و راه‌های اجتناب از آن برای نوجوانان و جوانان.
شناخت علل انحرافات جنسی و ارائه راه‌حل‌هایی برای برطرف کردن آن‌ها.
آگاه کردن نوجوانان و جوانان از عواقب شوم و خطرناک انحرافات جنسی.
فوائد تحقیق / پیشینه موضوع
بسیاری از نویسندگان به دلیل حائز اهمیت بودن مسأله جوانان و نوجوانان کتاب‌های بسیاری در این باره نوشته‌اند و تاکنون کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های مختلفی درمورد ابعاد زندگانی نوجوانان و جوانان نوشته شده و هم چنین در بسیاری از کتاب‌های روایی و حدیثی از جمله بحارالانوار اثر مرحوم مجلسی در برخی از جلدهای خود به بیان مسائل جوانان و ویژگی‌های آن اشاره شده است. هم چنین در کتاب‌های گفتار فلسفی مرحوم محمدتقی فلسفی با عنوان جوان از نظر عقل و احساسات وجود دارد ولی کتاب‌هایی که تحت عنوان موضوع آسیب‌شناسی انحرافات جنسی نوجوانان و جوانان بسیار کم دیده شده و یا به صورت پراکنده در برخی از فصول کتاب‌ها آمده است.

کتاب جوان در طوفان غرایز نوشته همت سهراب‌پور که مشتمل بر پنج فصل می‌باشد و فصول آن عبارتند از: جوان و ویژگی‌های آن، جوانان و منجلاب فساد و زمینه‌های انحطاط جوانان و مسائل مذهبی و جوان و تهاجم فرهنگی می‌باشد و نیز کتاب تربیت جنسی، مبانی، اصول و روش‌ها از منظر قرآن و حدیث نوشته دکترعلی نقی فقیهی که شامل سه فصل می‌باشد که به بررسی نوجوانی و ویژگی آن، رفتارهای نابه‌هنجار جنسی و عوامل و راه‌های پیشگیری و درمان انحرافات جنسی پرداخته است و نیز کتاب روان‌شناسی رشد نوشته حسن احدی و نیکچهره محسنی که شامل هشت فصل می‌باشد که در آن به تعاریف مفاهیم و فیزیولوژی دوران بلوغ و جامعه‌شناسی نوجوان و تغییرات روانی دوران بلوغ و علل و عوامل بزهکاری و علل روانی ـ اجتماعی اختلالات دانش‌آموزان ایرانی می‌باشد.

سؤالات تحقیق
الف) سؤال اصلی
آسیب‌های انحراف جنسی در نوجوانان و جوانان در اجتماع چیست؟
عوامل خانوادگی انحراف جنسی در نوجوانان و جوانان چیست؟
آسیب‌های فردی و اجتماعی انحراف جنسی در نوجوانان و جوانان چیست؟
عوامل اقتصادی و اجتماعی چگونه دستخوش انحرافات جنسی می‌شود؟
راه‌های پیشگیری از انحرافات جنسی در نوجوانان و جوانان چیست؟
مهمترین عوامل انحراف جنسی جوانان و نوجوانان را می‌توان در خانواده و مسائل اقتصادی یافت.
خودارضایی و هم‌جنس‌گرایی یکی از پیامدهای انحراف جنسی می‌باشد.
با پرورش معنویات و حس آخرت‌گرایی در بین نوجوانان و جوانان می‌توان تا حد زیادی با انحرافات جنسی مقابله نمود.
ب) سؤالات فرعی
فرضیه تحقیق
ساختار تحقیق
پایان‌نامه در چهار فصل کلی تدوین شده است. در فصل اول به مفهوم‌شناسی جوان و نوجوان در لغت و اصطلاح و هم چنین مفهوم‌شناسی انحراف در لغت و اصطلاح از دیدگاه جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و حقوق‌دانان و علمای اخلاق پرداخته شد.

در فصل دوم، به بررسی عوامل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی انحرافات جنسی پرداخته شد. در فصل سوم به پیامدهای انحراف جنسی پرداخته شد که از سه دیدگاه فردی، اجتماعی و اقتصادی مطرح گردید که شامل خودارضایی، هم‌جنس‌گرایی، روسپی‌گری، روابط نامشروع، عدم توانایی تولید، روشهای کسب نامشروع درآمد می‌باشد.

در فصل چهارم به راه‌های پیش‌گیری از انحراف جنسی از طریق به کار بردن آموزه‌های دینی، پرورش معنویات، آخرت‌گرایی و ذکر و توجه و هم چنین نقش خانواده در توجه به عزت نفس و کرامت انسانی، آموزش مسائل جنسی، ارائه الگوهای ارزشمند و نقش فرد در تنظیم برنامه زندگی و اجتناب از مشاهده فیلم‌های مبتذل و قطع رابطه با دوستان مشکل‌آفرین و تنظیم برنامه غذایی و خواب و استراحت اشاره شد.

واژگان کلیدی
انحراف: معنای کج شدن، مایل شدن، گمراهی، کسالت و ناهنجاری است.

انحراف جنسی: ارضای نیاز جنسی از راه‌های غیر طبیعی و خلاف ارزش‌های جامعه می‌باشد.

آسیب: ظهور عیب و نقص و خارج شدن از وضع طبیعی و پیدایش تباهی است.

نوجوان: به معنای رسیدن به بزرگسالی است. شروع آن با بلوغ است و با عهده‌دار شدن مسئولیت‌های بزرگسالی پایان می‌پذیرد.

جوان: هر چزی است که از عمر آن چندان نگذشته باشد.

بلوغ: رسیدن به سن رشد است.

هم‌جنس‌خواهی: انسان میل جنسی خود را با انسان دیگری از جنس خود ارضا کند.

روسپیگری: روسپی زنی است که از راه خودفروشی امرار معاش می‌کند و جز این پیشه‌ای ندارد.

پیش‌گیری: جلوگیری کردن از وقوع چیزی است که مطلوب نمی‌باشد.

روش تحقیق
برای تهیه مطالب، با مراجعه به متون و منابع معتبر در کتاب‌خانه‌ها و مراجعه به سایت‌های اینترنتی، موضوعات لازم استخراج و گردآوری شد. سپس به صورت توصیفی و تحلیلی به صورت کاربردی و راهبردی به نگارش درآمد. شیوه گردآوری نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است.

چکیده
کلیات تحقیق

مقدمه                                          1

فصل اول: کلیات                              19 – 2

واژه‌شناسی نوجوان                           3

واژه‌شناسی جوان                             4

بلوغ                                       6

انواع بلوغ در آیات                         7

الف) بلوغ جنسی                         7

ب) بلوغ نکاح                           8

ج) بلوغ اشد                            8

بلوغ جنسی                                  9

واژه شناسی انحراف                          10

معنای لغوی انحراف                      10

انحراف جنسی چیست؟ منحرف جنسی کیست؟         11

انحراف جنسی از دیدگاه روانشناسان           11

انحراف جنسی از دیدگاه جامعه‌شناسان          12

انحراف جنسی از دیدگاه زیست‌شناسان           12

انحراف جنسی از دیدگاه علمای اخلاق           13

طبقه بندی انحرافات جنسی                    13

انواع انحرافات جنسی                        14

همجنس‌گرایی                             14

دیگر آزاری یا سادیسم                   15

خودآزاری                               15

بت‌پرستی جنسی                           16

حیوان‌بازی                              16

مرده‌پرستی                              17

عریان‌نمایی جنسی                        17

نظربازی یا چشم‌چرانی                    18

زنا با محارم                           18

فصل دوم: عوامل انحرافات جنسی در نوجوانان و جوانان     37 – 20

عوامل خانوادگی                             21

کمبود محبت                             22

عقده حقارت                             24

انحراف والدین                          26

طلاق یا جدایی والدین                    26

پنهان نداشتن روابط زناشویی از سوی والدین  28

عوامل اجتماعی و محیطی                      29

الف) مدرسه                             29

ب) همسالان و دوستان                     30

ج) زمینه‌های ارتباط جمعی                31

عوامل اقتصادی                              33

الف) فقر و ثروت                       34

ب) بیکاری                              35

ج) مهاجرت                              36

فصل سوم: پیامدهای انحرافات جنسی            71 – 37

آسیب های فردی                              39

الف) خودارضائی                         39

انواع خودارضائی                    39

استمناء 39
استشها 40
نشانه‌های خودارضائی                 40

آثار سوء خودارضائی                 41

الف) ضررها و آسیب‌های جسمانی    41

ضعف و تحلیل قوای جسمانی 41
ضعف بینایی 41
آسیب‌پذیری در برابر بیماری‌ها 41
آسیب دستگاه تناسلی و ناتوانی جنسی 42
ب) ضررها و آسیب‌های روحی ـ روانی 42

ضعف حافظه و حواس‌پرتی 42
اضطراب و افسردگی 43
پرخاشگری و بداخلاقی 43
انحراف اخلاقی 43
ج) آسیب‌های اجتماعی خودارضایی   43

علل خودارضایی                      44

ناآگاهی 44
انزوا و تنهایی 44
دوستی‌های آلوده 44
بلوغ زود هنگام 45
عوامل تحریک‌کننده فرهنگی 46
لباس‌های نامناسب 46
نگاه‌های غیرمجاز 47
ب) هم‌جنس‌خواهی                          48

انواع هم‌جنس‌خواهی                   48

لواط 48
مساحقه 49
آثار هم جنس‌خواهی                   49

الف) غضب خدا                   50

ب) پیدا کردن شهوت زنانگی       50

ج) قطع نسل                     50

د) گسترش فساد و فحشا           51

عوامل هم‌جنس‌خواهی                   51

آسیب‌های اجتماعی انحراف جنسی                52

الف) روسپیگری                          53

علل روسپیگری                       55

الف) عوامل اخلاقی               55

ب)عوامل خانوادگی               56

پیامدهای روسپی‌گری                  59

الف) ارتکاب گناهان کبیره       59

ب) اختلال در وظایف خانوادگی     60

ج) بی‌بند و باری جنسی           60

د) فرزندان نامشروع و افزایش سقط جنین   60

ب) روابط نامشروع                       60

ارتباط و دوستی با جنس مخالف        62

پارتی های مختلط                    63

پیامدهای روابط نامشروع             64

الف)آسیب‌های شخصیتی             64

ب) آسیب‌های شناختی و نگرشی      65

ج)آسیب‌های معنوی                66

د) آسیب‌ها و خطرات سوء بهداشتی 67

ایدز 67
سوزاک 68
سیفلیس 69
ضایعات مرضی ناشی از ارتباط جنسی نامشروع 69
ضایعات جلدی نرم بر عضو تناسلی 69
بلوغ زودرس 69
هـ) آسیب روانی                 70

خیالپردازی و تخیلات جنسی    70

آسیب‌های اقتصادی                            70

الف) ضعف و ناتوانی                     70

ب) عدم توانایی تولید و کار مفید        71

ج) روش‌های کسب نامشروع درآمد            71

فصل سوم: راههای پیش‌گیری از انحرافات جنسی

پیشگیری                                    73

نقش آموزه‌های دینی                          74

الف) پرورش معنویات                     75

ب) یاد مرگ و قیامت (آخرت‌گرایی)         76

ج) ذکر و توجه                          77

نقش خانواده                                78

الف) آموزش مسائل جنسی                  78

ب) توجه به عزت و کرامت انسانی          80

ج) ارائه الگوهای ارزشمند               81

نقش فردی                                   83

الف) ورزش                              83

ب) تنظیم برنامه خواب                   84

ج) اصلاح برنامه غذایی                   85

د) اجتناب از فیلم‌ها و تصاویر           86

هـ) حاضر نشدن در محیط‌های آلوده         86

و) برنامه ریزی برای اوقات فراغت        87

ز) قطع رابطه با دوستان مشکل‌آفرین       88

نتیجه                                         90

فهرست منابع                                   91


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =