دانلود مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار


مقدمه

از زمانیکه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افکار ، احساسات و نگرشهای او چیزی بود که همواره جلب توجه کرده است . تنوع در ویژگی های شخصیتی موجب گردیده است که هر یک از افراد بشر شخصیت منحصر به فردی داشته باشند حتی در بین دوقلوهای همزاد که ظاهرا شبیه به هم هستند ، این تفاوت  و افتراق در ویژگی های شخصیتی  آنها کاملاً آشکار است  از آنجا ئی که دوران نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشری است با این وجود، مرحله ای پر کشمکش و گاه دشواری در زندگی است چرا چنین است؟ اولین و آشکار ترین پاسخ این است که نوجوانی و بخصوص سالهای اول نوجوانی قبل از هر چیز ، دوران تغییرات جسمانی ، روانی و شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است این نا عادلانه است که درست زمانی که نوجوان با سرعت بی سابقه ای بلوغ جسمانی را می گذراند ، اجتماع از او می خواهد در مستقل باشد ، روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و سازگاری جنسی و آمادگی شغلی داشته باشد.( رشد و شخصیت کودک، مترجم، شهید یاسایی، سال 1370، صفحه531)  نوجوان علاوه بر کنار آمدن با همه این تغییرات رشدی باید بکوشند تا هویتی  برای خود کسب کنند . پاسخی برای این سوال بیابند که من کیستم ؟ (رشد شخصیت کودک،مترجم ، مهشید یاسایی، سال 1370 ، صفحه 531)

مردم غالباً در دوران های تغییرات اجتماعی، شناختی دچار اختلالات روانی  و فیزیولوژیکی می شوند  که موقتاً تعادل آنان را بر هم می زند. دوران اولیه نوجوانی زمانی برای تغییر سریع و نیز اختلالات روانی و روانی ـ فیزیولوژیکی است که این تغییرات و اختلالات در تعدادی از نوجوانان  به درجات مختلفی بروز می کند . این اختلالات ممکن است برای گروهی از نوجوانان نسبتاً کم یا گذرا  باشد ، در مورد بعضی دیگر ممکن است شدید و درمان آن مشکل باشد و از جمله اضطراب و افسردگی و… و یا داشتن شخصیت ضد اجتماعی و بزهکاری و اعمالی مانند دزدی ، حمله شدید ، تجاوز ، آدمکشی یا استفاده از مواد مخدر و یا نقض مقررات رفت و آمد در اماکن یا  اوقات خاص، فرار از مدرسه ، تکرار جرم ، را پیش از سن مشخصه و یا صفات منقوش در شخصیت وی می باشد .(آلپورت و گوردون، رشد شخصیتی ، سال 1356، صفحه 92)

از رفتارهای سطحی شخصی و عادات مصلحتی او گرفته تا عمیق ترین و درونی ترین ارزشهایی که جهت او در زندگی را مشخص می کند .( الیوت وگوردون ، رشد شخصیتی ، سال 1356،صفحه 92) پس باید دانست چه عواملی باعث می شوند که نوجوانان در آن مرحله بحرانی اعمالی را بطور عمد یا غیر عمد مرتکب شوند . از جمله بزهکاری که پاشیده شدن نظام خانواده ، فقرمالی ، عدم نظارت صحیح بر رفتارهای نوجوانان ، نداشتن وسایل تفریح سالم ، پرخاشجویی یکی از والدین و عدم تحمل رفتار آنها بوسیله نوجوانان عواملی هستند که دختران و پسران را به فرار از خانواده ، شرکت در باند نوجوانان بزهکار ، پناه بردن به اعتیاد ، دزدی و یا فحشا وا می دارند. ( بهرامی هادی ، روان شناسی نوجوانی ، سال 1358 ، صفحه 107)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………….. صفحه

گواهی ……………………………………………………………………………………………………. الف

تقدیر و تشکر ………………………………………………………………………………………….. ب

تقدیم ……………………………………………………………………………………………………… ج

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 2

انگیزه تحقیق …………………………………………………………………………………………… 4

فایده و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………… 5

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………… 6

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… 6

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7

تعریف عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………. 8

فصل دوم : ادبیات (پیشینه تحقیق)

تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی…………………………………………………………. 10

تعاریف نوجوانی………………………………………………………………………………………. 12

دنیای تازه افکار نوجوانی ………………………………………………………………………….. 15

بزهکاری ………………………………………………………………………………………………… 22

تعریف بزهکاری ………………………………………………………………………………………. 25

طبقه بندی بزه …………………………………………………………………………………………. 26

دیدگاه کلاسیک ……………………………………………………………………………………….. 27

نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………. 28

نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر……………………………………………………………….. 28

تفاوت بزهکاری و مجرم …………………………………………………………………………… 30

عوامل خانوادگی ………………………………………………………………………………………. 32

عوامل موجود در مدرسه ………………………………………………………………………….. 39

عدالت برای نوجوانان ……………………………………………………………………………….. 43

نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری ………………………………………. 45

جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………… 47

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 49

پژوهشهای معاصر…………………………………………………………………………………… 51

راه های پیشگیری…………………………………………………………………………………….. 53

نظریه فلاسفه یونان…………………………………………………………………………………… 56

عزت نفس ……………………………………………………………………………………………….. 62

ابعاد عزت نفس ……………………………………………………………………………………….. 64

مفهوم خود ……………………………………………………………………………………………… 65

ابعاد خویشتن………………………………………………………………………………………….. 66

عوامل موثر بر سطح خودپنداری………………………………………………………………… 66

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

تعریف جامعه آماری ………………………………………………………………………………… 72

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………. 72

نوع و روش تحقیق …………………………………………………………………………………… 72

ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………….. 72

شیوه نمره گذاری گزینه ها ……………………………………………………………………….. 73

روش آماری تحقیق ………………………………………………………………………………….. 74

فصل چهارم : بیان و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………. 76

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………. 78

نمودار شماره 1……………………………………………………………………………………….. 80

جدول شماره 3………………………………………………………………………………………… 81

نمودار شماره 2………………………………………………………………………………………. 82

تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………. 83

 

فصل پنجم : خلاصه بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 87

پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 87

منابع ……………………………………………………………………………………………………… 88

ضمائم

آزمون خودپنداره بک ……………………………………………………………………………….. 90

شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک…………………………………………………………. 99

 

این فایل ورد در 100 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *