بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی


بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

چکیده:

اهداف: هدف از این مطالعه بررسی اثر UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی و مقایسه آن با کامپوزیتهایی که است تنها براساس مونومرهای متداول بکار رفته در کامپوزیتهای دندانی (BisGMA/TEGDMA) می‌باشند.

روشها: یک ماتریکس رزینی حاوی 60% وزنی Bis-GMA و 40% وزنی TEGDMA تهیه شد. 5/0% وزنی کامفورکینون و 5/0% وزنی DMAEMA به عنوان آغازگر در سیستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهای 5، 10، 20 و 30 phr به پایه رزینی در پنج گروه آزمایشی افزوده شدند. فیلرهای شیشه سایلنیزه با متوسط اندازه ذرات 4-2 میکرون به پایه رزینی اضافه شدند. 8 نمونه برای هر گروه آماده شد. بطوریکه کامپوزیتهای آزمایشی داخل قالبهای تست مربوطه قرار داده شده و به نمونه‌ها از هر سمت 3 بار بصورت پوششی هر بار به مدت 40 ثانیه نور تابانده شد. لبه‌های نمونه‌ها توسط کاغذ سمباده صاف شدند و در دمای محیط به مدت 24 ساعت قرار گرفتند.

برای اندازه‌گیری چغرمگی شکست (Fracture toughness) و استحکام خمشی (Flexural strenght)، تست خمش سه نقطه‌ای با روشهای استاندارد انجام گرفت.

نتایج توسط آزمونهای آماری ANOVA و Tukey’s test بررسی شدند.

یافته­ها: گروه 10% UDMA بالاترین میزان Fracture toughness، و گروه 5% UDMA بالاترین استحکام خمشی را بین تمامی گروهها داشتند.

اهمیت: تهیه کامپوزیت دندانی با خواص بهتر یکی از اهداف دندانپزشکی ترمیمی میباشد. یافته ها پیشنهاد می کنند که افزودن UDMA جدید باعث خواص مکانیکی برتر در کامپوزیت­های دندانی می شود.

واژه­های کلیدی: خواص مکانیکی، کامپوزیت دندانی، UDMA، Bis-GMA و TEG-DMA

 

فصل اول: مقدمه

1-1- دلایل انتخاب موضوع                                 2

1-2- بیان مسأله                                        4

1-3- تعریف واژه های عملیاتی                             7

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

2-1- تاریخچه                           10

2-2- مروری بر مقالات                    14

فصل سوم: اهداف و فرضیات

3-1- هدف کلی                        27

3-2- اهداف اختصاصی               27

3-3- فرضیات            28

فصل چهارم: مواد و روشها

4-1- متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش متغیرها                   30

4-2- جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه                   32

4-3- طرح جمع آوری اطلاعات              32

4-4-طرح تجزیه و تحلیل آماری          36

4-5- مسائل اخلاقی و انسانی طرح              36

4-6- روش اجرای تحقیق            37

فصل پنجم: یافته ها

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

6-1- بحث      49

6-2- نتیجه گیری                            56

6-3- مشکلات و پیشنهادات                       57

منابع               58

ضمیمه      64

 

این فایل ورد در 70 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *