دانلود پاورپوینت بررسی سقف کامپوزیت و دال


دانلود پاورپوینت بررسی سقف کامپوزیت ودال- معرفی و بیان نحوه اجرای آنها – 43 اسلاید – به همراه عکس و توضیحات – درس ساختمان – معماری

Picture1

سقف ساختمان عنصرپوشش دهنده وجداکننده ی طبقات درآن است درصورتی که این سقف مربوط به طبقه ی آخرباشد،بام نامیده می شود.سقف ها باید قادرباشند علاوه برتحمل وزن خود،بارهای ناشی ازبرف وباد و… رانیز تحمل کنند.وازآنجاکه درمعرض عوامل جوی قرارداشته وبه عنوان پوشش ساختمان عمل می کنند،دربرابرآب وهوامقاومت مطلوب راداشته وازدوام کافی برخوردارباشند.بام ها نقش عایق رطوبتی وحرارتی وصوتی رانیزبادربرگرفتن لایه های عایق درساختمان ایفا می کنند. ازجمله نیروهایی که سقف درمواجه باآن است،فشارهای مثبث ومنفی باداست.فشارمنفی بادموجب مکش وبلندشدن سقف می شود.درنتیجه باید باافزایش بارمرده مصالح پوششی مانع ازاثرمنفی نیروی بادشده یامصالح پوششی سبک وزن رابااتصالات صحیح اجرانمود. بام هرساختمان ازسه قسمت تشکیل شده است،قسمت باربریاسازه ای،پوسته صلب داخلی که به قسمت باربراتصال یافته وباربرلایه رویی راتحمل می کند ولایه خارجی که درمعرض عوامل جوی بوده وبام پوش نام دارد.

  • انواع سقف به لحاظ سازه ای
  • 1- طاق ضربی 2- سقف تیرچه بلوک 3- سقف سازه فضاکار 4- سقف دال بتنی 5- بام های پوستی 6- بام های فولدن پلیت (بام صفحه ای چیندار)   7- بام چتری   8- بام باسازه های کششی 9- قوس 10- سقف مرکب (کامپوزیت) 11- سقف کرومیت
  • سقف دال بتنی
  • دال سطح تختی است که ممکن است درسطح کف (برای پوشش کانال ها،کف زیرزمین ها،سطوح فرودگاه ها) ویاروی تیرهای بتنی،فولادی یادیوار باربرآجری اجراشود.

دانلود پاورپوینت بررسی سقف کامپوزیت و دال- معرفی و بیان نحوه اجرای آنها – 43 اسلاید – به همراه عکس و توضیحات – درس ساختمان – معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *