دانلود گزارش کارورزی شنا

دانلود گزارش مبانی کارورزی شنا

به همراه طرح درس 12 جلسه ای شنا شامل (آموزش ، تمرینات، اهداف، وسایل کمک آموزشی مربوط به هر تمرین)

موفقیت در شنا نیز مانند سایر رشته های ورزشی به عواملی نظیر تمرینات، ساختارهای بدنی و رژیم غذایی بستگی دارد. شناگران همانند سایر ورزشکاران نیاز به پیروی از یک رژیم غذایی متعادل و متنوع از تمام گروه های غذایی دارند که از تمام فاکتورهای اساسی و لازم جهت حفظ بدن در شرایط ایده آل تمرین و مسابقه برخوردار باشد

کربوهیدارت اولین و مهم ترین منبع تأمین انرژی بدن در هنگام فعالیت های ورزشی می باشد. دلیل این امر سرعت سوخت و ساز آنهاست، بدان معنی که این مواد به سرعت متابولیزه شده و انرژی خود را آزاد می کنند. تولید و تداوم انرژی در حین فعالیت های شدید عضلانی به در دسترس بودن گلیکوژن عضله و قند خود بستگی دارد.

 

فهرست مطالب

تاریخچه شنا جهان/ایران

تغذیه مناسب در شنا

اطلاعات عمومی در مورد شنا

غوطه وری

پرش در آب

تنفس

سرخوردن

شنای کرال سینه (Front Crawl )

آموزش شنای کرال سینه

عملکرد پا Leg Action

دومین مرحله ی آموزشی ، حرکت دست کرال سینه

تمرینات آموزشی دست کرال سینه

سومین مرحله آموزش ، اجرای کلیه ی حرکات دست وپاها بدون تنفس

مرحله چهارم نفس گیری در کرال سینه BREATHING

تمرینات آموزشی هواگیری کرال سینه:

مرحله پنجم : هماهنگی حرکات دست و تنفس

مرحله ی ششم : هماهنگی حرکات دست و پا وتنفس

اشتباهات معمول در پای کرال سینه و روش اصلاح آن :

برگشت سالتو ( برگشت کرال سینه )

مراحل مختلف سالتو ( برگشت کرال سینه ):

شنای قورباغه BREAST STROKE

اولین بخش آموزش ، حرکت پا در شنای قورباغه

دومین بخش آموزش، حرکت یا کشش دستها درشنای قورباغه

سومین قسمت آموزش، اجرای حرکت دست و پا بدون تنفس

تمرین های آموزشی

شنای کرال پشت

اولین بخش آموزش – حرکت پا

تمرین پای کرال پشت خارج از آب

تمرین های آموزشی

بهداشت شنا کردن

ناراحتی های زیر آب و سن شروع آموزش شنا

شایعترین آسیبهای شنا

قوانین و مقررات شنا

فواید شنا

نکات مهم در مورد شنا

طرح درس 12 جلسه ای شنا

فایل ورد 57 صفحه ای

40,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.