دانلود طرح جامع فریدونکنار


دانلود طرح جامع فریدونکنار

دانلود طرح جامع فریدونکنار

طرح جامع فریدونکنار واقع در استان مازندران که توسط مهندسان مشاور نقش پیراوش در سال ۱۳۹۶ تهیه شده

فهرست مطالب طرح جامع فریدونکنار :

جلد اول: خصوصیات جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی

 • شناخت تاریخچه، علل پیدایش، چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته
 • خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
 • خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر
 • خصوصیات اقتصادی شهر
 • امکانات مالی، اعتباری، فنی و اداری شهرداری و سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر

جلد دوم: خصوصیات کالبدی

 • نحوه استفاده از اراضی شهر و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها درکل شهر
 • وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری و تعیین کمبودها و نیازها
 • نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق شهر با درنظر گرفتن شعاع کارکرد هریک
 • بافت و سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف در شهر، چگونگی و روابط آنها با یکدیگر
 • تراکم کلی ساختمانهای مسکونی در مناطق مختلف شهر
 • وضعیت کلی ساختمانهای مسکونی در مناطق مختلف شهر فریدونکنار
 • مسایل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر محلات مختلف
 • وضع مالکیت اراضی
 • وضع بناها و محوطه های تاریخی
 • موقعیت گنجایش، کیفیت مراکز و شبکه های تأسیسات شهری
 • وضع کمی و کیفی تجهیزات شهری
 • وضع شبکه بندی خیابانها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه بندی و مشخصات معابر و تقاطع ها
 • مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی در شهر

جلد سوم: تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها

 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود
 • پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده
 • پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر فریدونکنار در آینده
 • ارزیابی امکانات رشد و توسعه شهر، تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه شهر در آینده
 • پیش بینی امکانات مالی و فنی شهرداری در آینده و امکانات افزایش درآمدها
 • برآورد کمبودها (کمی و کیفی) و نیازهای عمرانی شهر، خدمات رفاهی و سایر کارکردهای اصلی شهر

جلد چهارم: تهیه طرح

 • تعیین معیارها و ضوابط طرح ریزی کالبدی
 • تنظیم و مقایسه راه حل های مختلف و انتخاب بهترین راه حل و الگوی پیشنهادی

تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر

 • تهیه طرح جامع شهر
 • تهیه برنامه های توسعه و عمران شهر

جلد پنجم: ضوابط و مقررات

 • پیشگفتار
 • تعاریف
 • اساس طرح جامع شهر فریدونکنار
 • ملاحظات اساسی
 • ضوابط عمومی مربوط به احداث ساختمانها
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان در منطقه مسکونی
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان در محورها و گستره های مختلط مقیاس شهری- منطقه ای
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان در محور مختلط مقیاس ناحیه ای- محله ای
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان در منطقه تفریحی و گردشگری و نوار ساحلی دریا
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان در منطقه کارگاهی، تأسیساتی و پایانه ها
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان در پهنه فضاهای سبز
 • ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان در منطقه کاربری های خدماتی
 • مقررات گذربندی و کنترل دسترسی ها
 • حرایم
 • تهیه ضوابط و مقررات و گزارش های توجیهی ضمیمه طرح
 • ضوابط نماسازی
 • ضوابط احداث پاساژ
 • مقررات احداث پمپ بنزین
 • پیوست شماره ۱٫ ضوابط مکانیابی و طراحی پلان معماری
 • پیوست شماره ۲٫ ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های شهرستان فریدونکنار
 • پیوست شماره ۳٫ ضوابط عبور و مرور معلولین جسمی و حرکتی
 • پیوست شماره ۴٫ مقیاس عملکردی کاربری ها
 • پیوست شماره ۵٫ ضوابط آپارتمان سازی و مجتمع های مسکونی
 • پیوست شماره ۶٫ ضوابط ساخت و ساز در سواحل دریای خزر
 • پیوست شماره ۷٫ ضوابط و مقررات باغات و اراضی کشاورزی و مزارع
 • پیوست شماره ۸ . نامه وزارت مسکن و شهرسازی به تمام شهرداری ها و شوراهای شهر با شماره ۲۰/۱۸۷۵/۹۸/ش مورخ ۷۸/۶/۲۴
 • پیوست شماره ۹٫ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 • پیوست شماره ۱۰ . دستورالعمل ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
 • پیوست شماره ۱۱ . اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

سند اصلی طرح: معرفی کلی شهر

سند اصلی طرح: چکیده ضوابط و مقررات

 • اساس طرح جامع شهر فریدونکنار
 • ملاحظات اساسی
 • ضوابط عمومی مربوط به احداث ساختمان ها
فرمت فایل: Pdf
حجم: 38 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *