دانلود پایان نامه بررسی انواع مقره و ساختمان آن – کارشناسی برق قدرت


دانلود پایان نامه بررسی انواع مقره و ساختمان آن - کارشناسی برق قدرت

دانلود پایان نامه بررسی انواع مقره و ساختمان آن – کارشناسی برق قدرت

مقطع کارشناسی برق قدرت

گرایش انتقال و توزیع

چکیده  پایان نامه :

یکی از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از

نظر آلودگی و رطوبت ، شکل خاصی به خود می گیرند.

مقره ها چهار ویژگی و وظیفه عمده دارند:

الف) وظیفه اصلی مقره ها ، ایزوله کردن هادی از بدنه کنسول و پایه می باشد. این مقره ها ، باید بتوانند بدون داشتن جریان نشتی ، مشخصات الکتریکی لازم برای تحمل بیشترین ولتاژهادی و سایر ولتاژهای اضافی تحت شرایط مختلف را داشته باشند

ب) وظیفه دیگر مقره ها ، تحمل نیروهای مکانیکی حاصل از وزن هادی ها ، و نیروهای اعمالی ناشی از باد و یخ می باشد که در هر شرایطی ، فاصله هادی از بدنه و بازوی پایه ، نباید از مقادیر مجاز کمتر باشد.این ویژگی ها به عنوان (خواص مکانیکی مقره) نامیده شده و به شرح زیر هستند.

ج)مقره ها باید در برابر تغییرات جوی و درجه حرارت مقاوم بوده ، خواص خود را در اثر گذشت زمان و کهنه شدن ، تا حد قابل قبولی حفظ نماید.

د) هر مقره باید (خواص ساختمانی ) را رعایت نموده و قابل اعمال روی آن باشد . به عنوان نمونه ، می توان موارد زیر را در مورد مورد مقره های چینی با ساختمان پرسلان نام برد:

بنابراین مقره ها باید دارای خصوصیات زیر باشند :

  1. استقامت الکتریکی بالا.
  2. استقامت مکانیکی بالا.
  3. عاری از ناخالصی و حفره های داخلی.
  4. استقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما (با توجه به ضریب انبساط حرارتی که بایستی کم باشد).
  5. ضریب اطمینان بالا.
  6. ضریب تلفات عایقی کم

یکی از اجزاء مهم شبکه های فشار قوی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت ، شکل خاصی به خود می گیرند. وظایف مقره ها در شبکه ها را می توان به صورت زیر بیان نمود :

1. تحمل وزن هادی های خطوط انتقال و توزیع برای نگهداری سیم های هوایی روی پایه ها و دکل ها در بدترین شرایط (یعنی موقعی که ضخامت یخ و برف تشکیل شده روی سیم ها در حداکثر مقدار باشد) را داشته باشد و اصولاً باید بتوانند بیشترین نیروهای مکانیکی وارد شده بر ان ها را تحمل کنند.

2. عایق بندی هادی ها و زمین و بین هادی ها با یکدیگر به عهده مقره است. یعنی مقره ها باید از استقامت الکتریکی کافی برخوردار باشند تا بتوانند بین فازهای شبکه و دکل ها که متصل به زمین هستند ایزولاسیون کافی برای تحمل ولتاژ فازها را داشته باشند. استقامت الکتریکی آن ها باید در حدی باشد کهدر بدترین شرایط (یعنی در حضور رطوبت ، باران ، آلودگی و بروز صاعقه با ولتاژ بالا) دچار شکست کامی الکتریکی نشوند.

مقره ها چهار ویژگی و وظیفه عمده دارند:

الف) وظیفه اصلی مقره ها ، ایزوله کردن هادی از بدنه کنسول و پایه می باشد. این مقره ها ، باید بتوانند بدون داشتن جریان نشتی ، مشخصات الکتریکی لازم برای تحمل بیشترین ولتاژهادی و سایر ولتاژهای اضافی تحت شرایط مختلف را داشته باشند .

خواص الکتریکی مقره ها :

1-   مقاومت الکتریکی حجمی و سطحی بالا

2-   مقاومت در برابر سوراخ شدن توسط شوک حرارتی در اثر عبور جریان الکتریکی فشار قوی.

3-   مقاومت زیاد در مسیر

4-   عدم تشکیل خود القایی

ب) وظیفه دیگر مقره ها ، تحمل نیروهای مکانیکی حاصل از وزن هادی ها ، و نیروهای اعمالی ناشی از باد و یخ می باشد که در هر شرایطی ، فاصله هادی از بدنه و بازوی پایه ، نباید از مقادیر مجاز کمتر باشد.این ویژگی ها به عنوان (خواص مکانیکی مقره) نامیده شده و به شرح زیر هستند.

1- خاصیت الاستیسیته به نسبت خوب که باعث می شود مقره ، تنشهای خمشی و کششی را تا حدودی تحمل کرده و در برابر تغییر شکل مقاومت نماید.

2 – در برابر نیروی فشاری مقاومت بالایی از خود نشان می دهد.

3 – چون مقره های چینی در برابر ضربه مقاومت کمی دارن باید عی شود تا لبه و گوشه های تیزی داشته باشند.

4 – مقاومت لازم را در برابر شوکهای حرارتی حاصل از تغییرات اختلاف پتانسیل الکتریکی ، صاعقه و … به طور ناگهانی داشته باشند.

ج)مقره ها باید در برابر تغییرات جوی و درجه حرارت مقاوم بوده ، خواص خود را در اثر گذشت زمان و کهنه شدن ، تا حد قابل قبولی حفظ نماید.

 

فهرست

مقدمه………………………………………………………….1

فصل اول ویژگی های مقره ها………………2

ویژگی مقره ها………………………………3

خواص الکتریکی مقره ها………………………3

خواص فیزیکی …………………………………..4

خصوصیات مقره ها………………………..5

مشخصات عمومی مقره ها ……………….5

ابعاد مقره ها ………………………………5

وزن مقره ها……………………………………..5

فاصله ی خزشی مقره ها…………….6

مقاومت مکانیکی مقره ها ……………7

نیروی شکست الکترومکانیکی ……………..8

نیروی شکست مکانیکی …………………8

کوپلینگ…………………………………………………… 8

ترک خوردگی ………………………………..8

پدیده درختی ………………………………8

فرسایش ………………………………………..9

پدیده گرد آلود شدن ……………………..9

پدیده مو برداشتن ………………………..9

مواد تشکیل دهنده عایق ها و مقره ها …………………..10

مقره های چینی ……………………………..10

مقره های شیشه ای …………………..11

مقره های پلاستیکی ……………………11

مقره های کامپوزیتی ……………….12

شکست الکتریکی در مقره ها………….13
انواع مقره ها ……………………………13

خطوط هوایی ………………………………..13

مقره های بشقابی ……………………16

مقره های بشقابی استاندارد ……………….16

مقره های بشقابی ضد مه ……….17

مقره های بشقابی ائرودینامیک ………………18

مزایای استفاده از مقره های بشقابی ……………19

مقره های سنتی ………………………19

مقره های مهار ………………………..20

مقره های استوانه ای ……………………22

مقره های مخصوص ………………22

مقره های چرخی …………………….23

مقره های اتکائی ………………………25

مقره های زنگوله ای شکل ………….26

مقره های عبوری یا بوشینگ ……………30

مقره های ترکیبی ………………………..30

مقره های ویژه …………………………31

مقره هیولت ……………………………….31

آرایش مقره ها در زنجیره …………….33

زنجیره مقره جامپر ……………….36

فصل دوم آزمایش مقره ها…………..37

آزمایش مقره های خطوط هوایی ……….38

مقره های کات اوت ……………45

مقره های میله ای ……………….45

شستشوی مقره های برق دار توسط آب ………….46

فصل سوم مراحل ساخت………..47

ریختگری …………………………..48
شکل دهی با پرس ……………….. 48

شکل دهی با جیگر ………………48

شکل دهی با اکستروژن ……….48

مقره سیلیکون رابر ………………..48

مقره کامپوزیت در رقابت با مقره های پرسلین ……..52

سه جزء اصلی برای یک مقره کامپوزیت………..48

مقره های کامپوزیت،در رقابت با مقره های پرسلین……….49

آزمایش ولتاژ ایستادگی در برابر موج ضربه‌ای در حالت خشک………..54

فاصله نشت سطحی ـ طول خزشی………………..55

آزمایش ولتاژ ایستادگی در فرکانس نامی  خط (صنعتی) در حالت تر…………..55

مسافت جرقه در هوای مرطوب……………55

مقایسه عایق‌های سرامیکی وپلیمری……..60

اصلی کردن مقره چرخی……………….62

تاثیرات شرایط زیست محیطی بر روی کارآیی مقره ها…….63

طبقه بندی بارگذاری خطوط…….. ………………………….64

تشعشعات حرارتی و ماوراء بنفش 14 خورشید………67

نیروی مکانیکی ناشی از وزش باد…………70

باد و اثرات آن بر آلودگی سطوح مقره ها……….71

انواع منابع آلودگی…………………………..74

تعریف انواع آلودگی…………………………75

فضولات…………………………………………79

کلاس های شدت آلودگی ایستگاه …………..80

راهنمای کلی پروفیل مقره ها با توجه آلودگی….. ……………………84

مقره های با هسته توخالی…………..86

رطوبت و نشست آلودگی غیر یکنواخت……….87

انواع پروفایل (شکل ساختاری) مقره ها…………87

حداقل فاصله بین چترها(C)…………..88

نسبت بین فاصله دو چتر متوالی و طول بازوی چتر(S/P)………89
منابع……..90

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 99
حجم: 37 مگابایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 1 =