دانلود پایانامه بررسی تاثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر جدید پرند

997317517124318898204636723314161159211178

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی / رشته علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی) / بررسی تاثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر جدید پرند / رشته کارشناسی علوم تربیتی /
فصل اول
(الف ) مقدمه
« به نام آنكه هر چه هست و نيست همه در گه قدرت اوست »
دلم مي خواست دنيا رنگ ديگر بود ، خدا با بنده هايش مهربانتر بود ، وز آن بيچاره مردم ياد مي فرمود ، دلم مي خواست خدا از بارگاه خويش ، زنجير گران مي آويخت ، تا بيچاره گان خداي را در پاي آن ديوار ، به درد خويش آگاه مي ساختند ، مگو اين آرزو خام است ، مگو روح بشر همواره سرگردان وناكام است اگر اين آسمان درهم نمي ريزد ، و گر اين كهكشان از هم نمي پاشد ، بيا تا ما :
فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم زشادي گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم
«باباطاهر»
علاقه وافر به كودكان توجه به دنياي زيبا و شگرف آنان ، اهميت به خواسته ها و آرزوها و هدف هايشان و همچنين موانع و مشكلاتي كه سد راه اين خواسته ها بوده و باعث مي گردد برخي از اين فرشته هاي مهربان خشم آلود وعصيانگر و برخي غمناك ، گوشه گير و در خود فرو رفته باشند ، افزون بر آن ، عدم آگاهي والدين و مربيان درباره علل اين تغييرات رفتاري در كودكان و چگونگي مقابله و برخورد با آنان براي بر طرف نمودن و كاهش اينچنين رفتارهايي ، همه و همه ، محقق را بر آن داشت تا به تحقيق د رزمينه « بررسي تأثير ناكامي در ميزان پر خاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر ( مقطع ابتدايي ) بپردازد . تا شايد به اين طريق بتوان گام كوچكي درجهت شناخت برخي از عوامل بر انگيزنده رفتارهاي پرخاشگرانه و ارائه راه حل ها و توصيه هايي د راين رابطه به والدين و مربيان ، بر داشت و راه را براي تحقيقات وسيع تر در آينده هموار نمود ».
مسلم است كه انجام اين تحقيقات راهنمايي انديشمندان و صاحبنظران و محققين گرامي را مي طلبد كه با بيان نقطه نظرهاي عالمانه خود ، كاستي ها را جبران نموده و معايب را برطرف نمايند . اميد است محقق را در پيمودن ره بي انتهاي علم راهبر باشيد . « انشاءالله»
فصل اول
سازمان اصلي‌گزارش
مقدمه 2
طرح مسئله 4
هدف تحقيق 4
فرضيه تحقيق 5
پرخاشگري در حيوانات 13
داده هاي فيزيولوژي درباره پرخاشگري 14
داده هاي فيزيولوژي درباره پرخاشگري 16
نتيجه 17
انواع عكس العملهاي پرخاشگرانه 18
فصل دوم
ادبيات مربوط به تحقيق
تحليلي از تحقيق هاي پيشين 21
تحققات در زمينه پرخاشگري 21
تحقيقات در زمينه ناكامي 30
تحقيقات در زمينه آ‎زمون روز نزوايگ 33
تحقيقات د رزمينه پرخاشگري 36
تحقيقات در زمينه ناكامي 51
علل پيدايش ناكامي 51
تدابير موثر براي تحمل ناكامي 57
تحقيق در رابطه با آزمون روز نزوايگ 58
فصل سوم
روش تحقيق
روش تحقيق 60
جامعه 60
نمونه و نمونه گيري 60
طرح تحقيق 61
متغيرها 62
انواع پرخاشگري طبق تابلوي روزنزوايگ 67
فصل چهارم
روشهاي آماري
روشهاي آماري 79
فصل پنج
خلاصه و نتيجه‌گيري
خلاصه و نتيجه گيري 84
بيان مجدد مسأله 84
توصيف روشهاي بكار رفته 84
يافته هاي اصلي و نتيجه گيري 85
پاسخ به پرسشهاي مطرح شده 86
نتيجه گيري كلي 88
محدوديتها 88
پيشنهادات 90
خلاصه پايا ن نامه 91
منابع داخلي 93

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.