دانلود پایان نامه معماری سرویس گرا

دانلود پایان نامه معماری سرویس گرا

چکیده

یک معماری سرویس گرا اساساً یک مجموعه از سرویس ها است که این سرویس ها با هم ارتباط و تعامل دارند. این ارتباط می تواند به صورت ارتباط از طریق پیغام باشد یا اینکه دو یا چند سرویس با همکاری هم، کاری را انجام دهند. معماری سرویس گرا چیز جدیدی نمی باشد. در این پروژه به بررسی معماری سرویس گرا، به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای صنعت مهندسی نرم افزار و تکنولوژیهایی قابل استفاده در این معماری، پرداخته می شود.

پیش گفتار

عصر حاضر که آن را عصر اطلاعات نام نهاده اند شکل گیری و پیشرفت خود را مرهون تکامل و ترقی دانش و صنعت کامپیوتر است. دانشی که انسان را قادر ساخت تا توانایی ذهن و حافظه ی خود را به طرز حیرت آوری گسترش دهد و محاسبات عظیم و پردامنه را که تا این زمان ناممکن به نظر می رسید با سرعتی شگفت انگیز به انجام رساند.

در چهار دهه اخیر، پیچیدگی نرم افزارها روز بروز بیشتر شده و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر افزایش یافته است. در این میان، به نظر می رسد که روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نیستند و نیاز به ایجاد و بکارگیری روشهایی است که بوسیله آنها بتوان بر این پیچیدگیها در زمانهایی کوتاهتر غلبه کرد. از طرفی امکان کنار گذاشتن سیستمهای نرم افزاری موجود که تا به حال مشغول سرویس دهی به مشتریان بوده اند،  وجود ندارد و می بایست سیستمهای جدید را بصورت یکپارچه و در کنار همین سیستمها بوجود آورد. معماری سرویس گرا، با تکیه بر محاسبات توزیع شده و بر پایه شبکه ها و لایه های میانی و همچنین زبانهایی که تولید نرم افزارهای توزیع شده را فراهم می کنند، بعنوان راه حلی مناسب جهت از میان برداشتن مشکلات و مسائل مذکور مطرح گردیده است.

دنیایی را  تصور کنید که در آن همه جا سرویس ها حاضر هستند و با نحوه تفکر و کار ما یکپارچگی اساسی داشته باشند. دنیایی که در آن ارائه دهندگان و جویندگان اطلاعات فارغ از دغدغه های همخوانی و نحوه برقراری ارتباط با یکدیگر با اتکا بر استانداردهای از پیش تعیین شده فقط به استفاده مؤثرتر از منابع خود برای یافتن اطلاعات و یا ارائه آن اطلاعات به شکل مؤثرتر متمرکز هستند.

برای برخی افراد دستیابی به چنین دنیایی ممکن است نا میسر و یا نیازمند مدتی بسیار طولانی باشد. اما برای کسانیکه پی گیر تحولات و سیر تکاملی و شتابان فن آوری اطلاعات هستند، این موضوع روشن است که این هدف هم اکنون در دسترس میباشد. و در واقع تا عمومیت یافتن کامل سرویس های وب حداکثر سه تا چهار سال دیگر فاصله داریم.

رسیدن به چنین هدفی را استانداردهای باز که در دسترس همگان قرار دارند، بسیار سهل الوصول تر کرده اند به گونه ای که اکنون اغلب پلاتفرم های عمده از استانداردهای مؤثر بر ساخت سرویس های وب پشتیبانی می کنند.

وسعت سرویس های وب به حدی رسیده است که اکثر انواع تلفن های همراه، رایانه های جیبی و حتی گاهاً لوازم خانگی نیز توانایی بکار بردن سرویس های وب را دارا می باشند.

اما معماری سرویس گرا با گسترش روز افزون پذیرفته شدن سرویس های وب توسط صنعت تأثیر خود را بر فن آوری اطلاعات نشان داده است. معماری سرویس گرا یک روش ساخت نرم افزار را بیان میکند که تمامی طول عمر نرم افزار را در بر می گیرد.

طول عمر نرم افزار بنا به تعریف معماری سرویس گرا شامل :

ایده های بوجود آمدن سرویس، مدل کردن سرویس، طراحی سرویس، پیاده سازی یا توسعه سرویس، بکار بردن سرویس، مدیریت سرویس ها، نسخه گزاری سرویس ها، و در نهایت از رده خارج کردن سرویس ها را در برمیگیرد.

در این پایان نامه سعی شده است تا مباحث مربوط به معماری سرویس گرا به طور واضح و در جهت کاربرد توضیح داده شوند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

پیش گفتار ………………………………………………………………………. A

چکیده……………………………………………………………………………. D

فصل 1 :

1-1-        مقدمه…………………………………………………………………….. 2

1-1-1   – معماری سرویس گرا چیست؟………………………………………………….. 3

2-1-1- ویژگی های سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا……………….. 9

3-1-1- آماده شدن برای معماری سرویس گرا………………………………………. 12

2-1- معرفی……………………………………………………………………………………… 15

3-1- ویژگیهای سرویس و محاسبات سرویس گرا…………………………………. 17

4-1- نرم افزار به عنوان سرویس…………………………………………………………. 19

5-1- مفهوم معماری سرویس گرا………………………………………………………… 20

6-1- معماری سرویس گرای مقدماتی…………………………………………………… 23

7-1- معماری سرویس گرای توسعه یافته……………………………………………… 25

8-1- نیازمندیهای معماری سرویس گرا………………………………………………… 29

فصل 2 : معماری سرویس گرا

1-2-        مقدمه…………………………………………………………………………………….. 32

2-2- محرک های تجاری در رویکردی جدید………………………………………….. 32

3-2- معماری سرویس گرا به عنوان یک راه حل…………………………………….. 35

1-3-2- تجزیه و تحلیل و طراحی شی گرا……………………………………………… 35

2-3-2- طراحی بر مبنای جزء……………………………………………………………… 36

3-3-2- طراحی سرویس گرا……………………………………………………………….. 37

4-3-2- طراحی بر مبنای واسط…………………………………………………………… 39

5-3-2- معماریهای برنامه های کاربردی لایه ای …………………………………… 41

4-2- نگاهی دقیق تر بر معماری سرویس گرا…………………………………………. 42

1-4-2- جنبه های عملکردی………………………………………………………………… 43

2-4-2- جنبه های کیفیت سرویس………………………………………………………… 44

3-4-2- همکاری SOA………………………………………………………………………. 45

4-4-2- نقش ها در معماری سرویس گرا………………………………………………. 45

5-4-2- عملیات در معماری سرویس گرا………………………………………………. 46

6-4-2- سرویس در بافت SOA………………………………………………………….. 48

7-4-2- سرویس در برابر اجزاء…………………………………………………………… 49

5-2- مزایای معماری سرویس گرا……………………………………………………….. 51

1-5-2- بالا بردن دارایی های موجود…………………………………………………… 51

2-5-2- مجتمع سازی و اداره کردن راحت تر پیچیدگی ………………………….. 52

3-5-2- پاسخگویی بیشتر و خرید و فروش سریعتر ………………………………. 52

4-5-2- کاهش هزینه و افزایش استفاده مجدد………………………………………… 52

5-5-2- آمادگی در برابر حوادث………………………………………………………….. 53

فصل 3 : معماری سرویس وب

1-3-        مقدمه…………………………………………………………………………………….. 55

2-3- سرویس وب چیست؟…………………………………………………………………. 56

3-3- مدل چند لایه مبتنی بر XML-Web service………………………………… 56

1-2-3- برخی از ویژگیهای سرویس های وب……………………………………….. 63

4-3- قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب………………………………………… 65

1-1-3-3- انگیزه های مالی برای معماری سرویس گرا ………………………….. 66

2-1-3-3- خصیصه های معماری سرویس وب……………………………………… 68

3-1-3-3- سازمان قابلیت عملکرد متقابل سرویس های وب…………………….. 69

4-1-3-3- خصوصیات گزارش…………………………………………………………… 71

5-1-3-3-  موارد کاربردی و سناریوی مورد استفاده ……………………………. 72

6-1-3-3- برنامه های کاربردی نمونه………………………………………………….. 71

7-1-3-3- ابزارهای تست…………………………………………………………………… 72

2-3-3- گزارش بر مبنای WS-I 1.0…………………………………………………….. 72

1-2-3-3- سناریوی مورد استفاده یک طرفه…………………………………………. 73

2-2-3-3-  سناریوی مورد استفاده تقاضا / پاسخ همزمان……………………… 73

3-2-3-3- سناریوی مورد استفاده تماس برگشتی اولیه …………………………. 73

فصل 4 : انتخابهای تکنولوژی

1-4-        انتخابهای تکنولوژی…………………………………………………………………. 76

2-4- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 77

1-2-4- مزایای سرویس های وب………………………………………………………… 77

2-2-4- معایب سرویس های وب…………………………………………………………. 78

3-4- لایه های پشته معماری سرویس گرا……………………………………………… 79

1-3-4- حمل و نقل…………………………………………………………………………….. 79

2-3-4- پروتکل تبادل سرویس……………………………………………………………. 80

3-3-4- شرح سرویس……………………………………………………………………….. 81

4-3-4- سرویس……………………………………………………………………………….. 82

1-4-3-4- سرویس وب و J2EE…………………………………………………………. 82

2-4-3-4- چارچوب کاری احضار سرویس وب…………………………………….. 83

3-4-3-4- برخی ملاکهای مؤثر در انتخاب چهارچوبها……………………………. 84

5-3-4- فرآیند تجاری………………………………………………………………………… 92

6-3-4- بایگانی سرویس…………………………………………………………………….. 94

1-6-3-4- درخواست مستقیم……………………………………………………………… 94

2-6-3-4- انتشار جمعی ساده ……………………………………………………………. 94

3-6-3-4- استفاده از دایرکتوری…………………………………………………………. 95

7-3-4- سیاست………………………………………………………………………………… 95

1-7-3-4- استانداردهای نوظهور برای سیاست……………………………………… 96

8-3-4- امنیت……………………………………………………………………………………. 97

9-3-4- معاملات………………………………………………………………………………. 102

1-9-3-4- استانداردهای نوظهور برای معاملات……………………………………. 103

– WS-Coordination………………………………………………………………………. 103

– WS-Transaction…………………………………………………………………………. 104

پشتیبانی نگهداری برای سرویس وب  ………………………………………………….. 104

10-3-3- مدیریت……………………………………………………………………………… 105

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 107

خلاصه ……………………………………………………………………………………………. 108

پیوست…………………………………………………………………………………………….. 110

منابع……………………………………………………………………………………………….. 112

این فایل ورد در 127 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

20,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.