دانلود پروژه روستای وادان شهرستان دماوند


 

پیشینه و زمینه

 • تقسیمات سیاسی
 • موقعیت مطلق
 • موقعیت نسبی
 • موقعیت جغرافیایی
 • قومیت ها
 • زبان
 • نوع روستا
 • تحصیلات
 • پیشینه تاریخی

محله های روستا

مشکلات روستا از نظر ساکنین

 • مشکلات اجتماعی
 • مشکلات اقتصادی
 • مشکلات کالبدی-محیطی

پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا

ویژگی های اقلیمی

 • بارش
 • دما
 • رطوبت
 • گونه های جانوری

بررسی تامین منابع آب

 • آب آشامیدنی
 • آب کشاورزی

موانع گسترش روستا

بررسی های اجتماعی روستا

 • ساختار سنی و جنسی
 • جمعیت فعال، شاغل و بیکار

بررسی های اقتصادی

 • تولیدات کشاورزی

کیفیت ابنیه روستا

 • بررسی نمونه هایی از خانه ها

توزیع خدمات زیربنایی

کاربری فضاهای موجود

مالکیت اراضی

اولویت بندی برنامه های پیشنهادی

منابع

 

پیشینه و زمینه

موقعیت نسبی

بررسی موقعیت نسبی روستای وادان نشان می دهد این آبادی از شمال به شهر آبسرد و روستای اهران و بیدک و از جنوب به شهر کیلان و روستای کوهان و از غرب به روستای دلی محدود می شود.

بررسی فاصله روستا از نقاط مهم سکونتگاهی مجاور نشان می دهد روستا از دماوند 35 کیلومتر، از نزدیک ترین شهر(آبسرد) 4 کیلومتر فاصله دارد.

موقعیت جغرافیایی

به لحاظ موقعیت جغرافیایی روستا در موقعیت کوهستانی دامنه ای واقع شده است.

شکل استقرار آن به صورت متراکم دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد می باشد.

ساختار سنی و جنسی

افغانی ایرانی گروه جنسی

گروه سنی

نسبت جنسی زن همسر دار زن مرد نسبت جنسی زن همسر دار زن مرد
148.3 0 25 45 120 0 76 96 9-0
121.6 1 42 52 97.9 7 111 109 19-10
96.2 21 27 25 94.7 64 126 120 29-20
121.8 18 19 20 82 80 89 84 39-30
86.9 12 13 12 120.9 57 65 79 49-40
250 0 4 10 72.8 0 51 38 59-50
150 0 2 3 127.4 0 42 48 69-60
0 0 1 2 93 0 21 21 79-70
0 0 0 1 111.6 0 11 12 80 و بیشتر
127.1 52 133 169 100.8 208 592 597 جمع کل

کیفیت ابنیه روستا

نوع و جنس مصالح در هر مکان برگرفته از میزان دسترسی ساکنان آن منطقه به مصالح موجود در منطقه می باشد اما توان اقتصادی ساکنین می تواند تغییر در الگو های استفاده در آن محیط را فراهم آورد.

جنس مصالح عموما از خشت، کاه گل، چوب، آجر و ساروج است.

با توجه به وضعیت کیفیت ابنیه و مصالح بنا در این روستا می توان گفت که وضعیت کلی ابنیه تا حدودی نامناسب بوده و سازه هایی که استحکام مناسب ندارند، باید نوسازی و بهسازی شوند.