دانلود تحقیق جامعی راجب کشور ترکیه

333

دانلود تحقیق جامعی راجب کشور ترکیه
وضعيت طبيعي و موقعيت جغرافيايي تركيه:
تركيه در جنوب شرقي اروپا، هم جوار با چندين كشور قرار دارد. از جانب تراس (تركيه اروپائي) جزء شبه جزيره بالكان و از طرف آناطولي (آسياي صغير) در حوزة مديترانه و سرزمين آسياي صغير واقع شده قسمتي از خاور نزديك را تشكيل مي‌دهد. از طرف شرق به ايران و كشورهاي عربي محدود مي‌شود.
تركيه هم در قاره اروپا و هم آسيا قرار دارد و به آن شاهراه مديترانه مي‌گويند.
تركيه كشوريست مستطيلي شكل كه از سه طرف به دريا منتهي مي‌شود. درياهاي سياه، مرمره، اژه و مديترانه به ترتيب قسمتهائي از شمال، غرب و بخشي از جنوب آنرا احاطه نموده‌اند.
وسعت تركيه 578/814 كيلومتر مربع مساحت دارد كه كمتر از نصف مساحت ايران مي‌باشد. دوري و نزديكي مناطق اين سرزمين به دريا و وجود ارتفاعات بلند، آب و هواي متفاوتي را در نواحي مختلف آن باعث شده است.
نام قديم تركيه آناطولي مي‌باشد.
جمعيت تركيه و شهرهاي مهم آن:
جمعيت تركيه مطابق ارقام 2004، 918، 893، 68 ميليون نفر است.
پرجمعيت‌ترين شهرهاي آن استانبول (10 ميليون نفر) آنكارا (4 ميليون نفر) ازمير( 4/3 ميليون نفر) از لحاظ توزيع نسبي 8/641/9 جمعيت را افراد كمتر از 14 سال.
9651 افراد 15 تا 59 سال
2/967 افراد بالغ بر 60 سال
و متوسط عمر مردان و زنان 7/53 سال است. ميزان تولد 6/39 و مرگ و مير 5/13
و نرخ رشد جمعيت 1/3 درصد مي‌باشد.
در جمعيت تركيه:
تركها 76% -80%
كردها 14%-20%
پناهندگان 10%
اقليتهاي غيرمسلمان 2/0%
شهرهاي مهم تركيه
_ استانبول ، ازميز، آدانا، بورسا، قونيه، آنتاليا، اورفا، وان.
پايتخت تركيه آنكارا مي‌باشد.
تركيه در مطالعات هابستد:
تركيه داراي فاصله قدرتي بالا است يعني داراي حدود 100، 66 است.
تركيه كشوري جمع‌گرا است و در فردگرايي رتبه 37 را دارد.
تركيه كشوري ريسك گريز است.
و خاصيت زنانگي آن 45 است در نتيجه كشوري داراي خاصيت مردانگي است.
پيشينه تاريخي
تركيه كشوري است با فرهنگ غني و مردم اصل. اين سرزمين به عنوان مهد بسياري از تمدن‌ها در طول تاريخ شناخته شده، تركيه در واقع پل ارتباطي شرق و غرب است به اين واسطه با فرهنگهاي بسياري در ارتباط است.
كنستانتن در سال 325 ميلادي امپراتوري رو به زوال روم را متحد و نيرومند ساخت. وي پايتخت روم نوين را كنستانتنويل كه همان استانمبول امرونزي است بنياد نهاد. چند صد سال پس از وي وقايع بسياري در تركيه رخ داد كه هويت امروزي اين ملت را تشكيل داده و سپس تركهاي سلجوقي با زور اسلام را به اين منطقه آوردند. امپراتوري عثماني بزرگترين و مقتدرترين امپراتوري اسلامي در طول تاريخ بوده است.

فهرست
فصل اول: جغرافياي طبيعي و سياسي تركيه و ويژگي تركيه از نظر هابستد
_ وضعيت طبيعي و موقعيت جغرافيايي تركيه و نقشه تركيه
_ جمعيت تركيه و شهرهاي مهم آن
_ شهرهاي مهم تركيه
_ تركيه در مطالعات هابستد
_ پيشينه تاريخي تركيه
فصل دوم: اعتقادات و مذاهب و زبان تركيه
_ زبان رسمي
_ دين و مذهب رسمي
_ پيروان اديان در تركيه
_ آزادي عقايد و مذهب
فصل سوم: ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي
_ سير تحولات فرهنگي
_ خصائص ويژه اجتماعي
_ مهم‌ترين مسائل و معضلاب فرهنگي و اجتماعي
_ موزه‌هاي تركيه
فصل چهارم: نوع سياست‌هاي داخلي و خارجي و حكومت آن
_ نوع حكومت
_ مشخصات جمهوري
_ حاكميت
_ قوه قضائيه و مقننه و مجريه
_ تساوي در مقابل قانون
_ ارجحيت و قدرت الزام آوري قانون اساسي
_ زمينه سياست خارجي
_ معنويت آزاديها و حقوق اساسي
_ تابعيت تركيه
_ آزادي كار و انعقاد قرارداد
_ سيستم اداري تركيه
_ سياست داخلي
_ احزاب
فصل پنجم: ارزش نظامي و وضعيت نظامي آن در منطقه
_ ارزش نظامي تركيه
_ وضعيت نظامي تركيه
فصل ششم: سيستم آموزشي در تركيه
_ سيستم آموزش
فصل هفتم: ويژگي‌هاي اقتصادي و سياست اقتصادي تركيه
_ سيستم اقتصادي
_ سياست اقتصادي و اهداف برنامه‌ريزي دولت
_ سيستم و ويژگي‌هاي اقتصادي
_ صنايع تركيه
_ ويژگي بخش صنعت و معدن
_ ويژگي‌هاي عمده بخش خدمات
_ سيستم بانكداري در تركيه و واحد پول آن
_ نقش و ساختمان سيستم بانكي
فصل هشتم: وضعيت شركتهاي دولتي در تركيه
و عضويت در سازمانها و اتحاديه‌ها
فصل نهم: وجوه مشترك در روابط فرهنگي و سياسي تركيه با ايران
_ روابط ايران و تركيه در حال حاضر
_ وجوه مشترك فرهنگي
_ موارد افتراق دو كشور
_ تاريخچه روابط سياسي
_ چگونگي حمايت تركيه از ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.