دانلود پروژه طراحي و پياده سازي برد فرستنده گيرنده RFID و كاربرد آن در سيستم حقوق و دستمزد


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

RFID

مقدمه
اصولاً به هر سيستمی كه قادر به خواندن و تشخيص اطلاعات افراد يا كالاها باشد سيستم شناسايی يا Identification System گفته ميشود.
بطور كلی شناسايی خودكار و نگهداری داده ها (AIDC) روشی است كه طی آن تجهيزات خواه سخت افزای يا نرم افزاری قادر به خواندن و تشخيص داده ها بدون كمك گرفتن از يك فرد هستند.
باركدها، كدهای دو بعدی، سيستم های انگشت نگاری ، سيستم شناسايی با استفاده از فركانس راديويی، سيستم شناسايی با استفاده از قرنيه چشم و صدا و … از جمله اين راهكارها در اين مقال ميباشند. يكی از جديد ترين مباحث مورد توجه دانشمندان جهت شناسايی افراد يا كالاها استفاده از سيستم شناسايی با استفاده از فركانس راديويی يا RFID ميباشد.
RFID كه مخفف سه واژه Radio Frequency Identification است؛ امروزه توسط فروشگاه های زنجيره ای بزرگی چون “وال مارت” و “مک دونالد” و نيز سازمانهای مهمی چون “وزارت دفاع ايالت متحده آمريكا” استفاده شده و امتحان خود را به خوبی پس داده است.
RFID چيست ؟
تصور كنيد كه وارد يك فروشگاه زنجيره ای شده ايد و اقلام مورد نياز خود را داخل چرخ دستی (trolley) قرارداده ايد. صندوق دار با استفاده از بار كد ميبايستی كه تك تك اقلام داخل سبد را برداشته و اطلاعات آن را توسط باركد خوان (Barcode Reader) يكی يكی به داخل رايانه وارد كند تا فاكتور اقلام انتخابی شما صادر گردد. بسياري از اوقات بدليل آنكه تعداد كالاهای خريداری شده بسيار زياد ميباشند؛ صفهای طولانی ای در فروشگاه های زنجيره ای تشكيل ميشود.تازه ، گاهي اوقات نيز مخدوش شدن علائم بار كد، از خواندن اطلاعات جلوگيری ميكند ، كه اين خود موجب مشكلات بيشتری ميشود.
با اين فن آوری جديد يعنی RFID شما سبد كالای خود را برميداريد و بدون اينكه مجبور به ايستادن در صفهای طولانی شويد و يا حتي بدون اينكه مجبور باشيد اقلام خريداری شده را به صندوقدار يا نگهبان نشان دهيد، از در خارج ميشويد.
چرا؟ چون برچسب روي كالا ديگر باركد (Barcode) نيست بلكه از نوع RFID ميباشد و خودش با فرستادن علائم راديويي كليه اطلاعات جاری خود از قبيل تعداد، قيمت، وزن، … را به كامپيوترهای موجود در درهای خروجی مخابره ميكند.
اين برچسبها داراي دو بخش تراشه و آنتن هستند و داراي عملكرد بسيار ساده ای می باشند؛ تراشه اطلاعات را از طريق آنتن منتشر ميكند و حسگرهايی در اطراف قرار دارند ،اين اطلاعات را دريافت ميكنند.
از جمله مهمترين محاسن آن كاهش سرقت يا دزدی و محاسبه سريعتر تعداد كالاهای موجود در انبار بدون نياز و كمك به نيروهای انسانی است.
اما تنها اشكال اين فن آوری گران بودن آن است، اگر چه روزگاری ميرسد كه تمامي اشياء و كالاها اين برچسب ها را مثل باركد خواهند داشت.
بطور كلي RFID يا سيستم شناسايی با استفاده از فركانس راديويی سامانه ی شناسايی بی سيمی است كه قادر به تبادل داده ها بوسيله برقراری اطلاعات بين يك Tag كه به يك كالا ، شئ يا .. متصل شده است و يك بازخوان (Reader) می باشد.
اصولاً سامانه های RFID از سيگنالهای الكترونيكی و الكترو مغاطيسی برای خواندن و نوشتن داده ها بدون تماس بهره گيری می كنند.
Tag ها وسيله شناسايی متصل شده به كالايی است كه ما ميخواهيم آن را رد يابی كنيم وبازخوان ها (Reader) ها وسايلي هستند كه حضور برچسب ها را در محيط تشخيص داده و اطلاعات ذخيره شده در آنها را بازيابی ميكنند.
با توجه به اينكه اين سيستمها بر مبناي تغييرات امواج مغناطيسی و يا فركانس های راديويی كار ميكنند، جهت تقويت سيگنالهای موجود در محيط گاهي اوقات از آنتن (تقويت كننده سيگنال) نيز استفاده ميشود.
تجهيزات مورد نياز:
بطور كلي فن آوري RFID از تجهيزات ذيل جهت پياده سازی بهيه خود كمك ميگيرد:
1. انواع برچسب Tag
2. انواع خواننده بر چسب Reader
3. انواع نويسنده اطلاعات Printer
4. آنتن- تقويت كننده سيگنال
5. نرم افزار مديريت اطلاعات
6. بانك اطلاعاتي، ساختار شبكه اطلاعاتي

دانلود پروژه طراحي و پياده سازي برد فرستنده گيرنده RFID و كاربرد آن در سيستم حقوق و دستمزد

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه 1
RFID چيست ؟ 1
TAG چيست؟ 3
Reader چيست؟ 5
مزايای استفاده از فن آوری RFID 5
كاربری در RFID 6
كنترل ورود و خروج وسايط نقليه 8
مديريت كتابخانه ها و كتاب ها 8
بهره جست 9
كاربرد فن آوری RFID در مباحث پزشكی 9
حمايت شركت مايکروسافت 10
تعريف پروژه 10
دياگرام بانك اطلاعاتي برنامه 23
فرم اطلاعات پرسنلي برنامه 24
چند نمونه از فرمهاي برنامه 25
فرم محاسبه حقوق 25
RFID 33
مقدمه 34
تعاریف ومفاهیم 34
1-1 RFID چيست ؟؟؟ 34
TAGچيست؟ 35
2-1 تجهيزات مورد نياز 35
انواع تگ ازلحاظ ويژگيهای ظاهری 36
انواع تگ ازلحاظ منبع انرژی تامين كننده 36
Reader چيست؟ 37
کاربرد هاي تکنولوژي در صنایع خودرو سازي RFID 38
2-2کاربردهاي تکنولوژي RFID در صنعت خودرو و مزایاي آن 40
ردیابی قطعات 41
1-2-2مدیریت موجودي انبار 41
2-2-2تأیید اصالت قطعات 42
3-2-2کنترل سرقت 43
4-2-2اتوماسیون بخش مونتاژ 43
مثالی از تگ هاي بازیافتی 44
1-4-2-2مونتاژ کاملاً اتوماتیک 44
2-4-2-2مدیریت ساخت بر اساس سفارش(BTO) 45
5-2-2ردیابی خودروي در حال ساخت 45
مثال ها 46
6-2-2نگهداري 46
7-2- 2 بازخوانی قطعات معیوب 46
-32 مدیریت سرمایه هاي ثابت 47
1-3-23 ردیابی و مدیریت کانتینرها 47
2-3-2مدیریت ابزارها 47
3-3-2ردیابی دارایی هاي قابل استفاده مجدد 48
4-3-2مکان یابی محصولات 48
4-2 امور مربوط به خودرو 49
1-4-2فرایند هاي تولید 49
2-4-2 شناسایی خودرو 49
3-4-2کنترل دسترسی 50
1-3کاربردهاي RFID در حوزه درمان و بيمارستان امام رضا(ع) مشهد 51
پيگيري اشيا و لوازم پزشکي 52
پيگيري بيماران 52
کنترل تجهيزات خاص بيمارستاني 52
دريافت اطلاعات و مشخصات بيمار 53
دريافت اطلاعات و مشخصات بيمار 53
نصب برروي بسته‌هاي دارو 53
نصب برروي بسته هاي فرآورده هاي خوني 53
استفاده در آزمايشگاه 53
2- 3تجهيزات مورد نياز جهت پياده سازي طرح RFID 54
نشانه غير فعال RFID 54
نشانه فعال RFID 54
ID Reader 54
بستر ارتباطي 55
کنسول هاي مانيتورينگ 55
سرور مرکزي 55
اتصال با ساير نرم افزارها 55
3-3اجراي طرح RFID در بيمارستان 55
1-3-3سيستم شناسايي بيماران 55
2-3-3 سيستم شناسايي پرسنل 58
1-4- چالش ها ومشکلات RFID از دید کارشناسان خارجی 59
2-1-4 برقراري جريان اطلاعات 59
2-1-4 فرآیند مدیریتی یک استاندارد فراگیر 61
2-4چالش ها ومشکلات RFID از دید کارشناسان ایرانی 61
1-2-4 زيرساخت‌هاي ارتباطي 61
2-2-4 ايمني در برابر هكرها 62
3-2-4 فن‌آوري خارجي، نرم‌افزار ايراني 63‌
3-4 مزاياي RFID 63
معايب RFID 64
موضوعات‌ مربوط به مجاورت 65
نتیجه گیري 67
منابع وماخذ 68

 


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

2 نظر

 1. سلام
  پروژه به صورت ورد هست یا pdf

  • کارمند محتوی گذار 1

   با سلام خدمت شما
   این پروژه به صورت فایل ورد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + ده =