Maxwell Render یک بسته نرم افزاری فوق العاده برای داشتن یک رندرینگ حرفه ای و واقع گرایانه از مدل های کامپیوتری سه بعدی است. این موتور از بخش های جداگانه ای تشکیل شده که کار کردن با آن ها بسیار راحت تر از موتور های دیگر می باشد. از میان قابلیت های Maxwell Render می توان مواردی مانند قابلیت Maxwell Fire (برای رندرینگ به صورت تعاملی و با سرعت بسیار زیاد)، پشتبانی از نورپردازی چندگانه، سیستم فیزیکی آسمانی پیشرفته، سیستم محیطی HDR/MXI، سیستم پیشرفته illumination، استفاده از تکنولوژی های ThinSSS، Fresnel simulation، anisotropy در متریال دهی و … را نام برد.
در دوره آموزشی Digital Tutors Rendering Interiors in 3ds Max and Maxwell Render شما با تکنیک های نورپردازی و رندرینگ در 3ds Max و Maxwell Render آشنا می شوید.

عناوین آموزشی:
– معرفی و مرور کلی پروژه
– بررسی فایل های پروژه
– منبع نور اصلی
– بررسی ساطع کننده نور خورشید و ایجاد نور
– افزودن یک منبع نور اضافی
– ویژگی های Multilight (نورپردازی چندگانه)
– پردازش صحنه با نور روز
– تنظیم صحنه شب
– روشن کردن تجهیزات روشنایی
– نهایی کردن صحنه شب
– و …