كارخانه آجر ماشيني

كارخانه آجر ماشيني ممتاز آمل كه در 4 كيلومتري آمل،در نزديكي روستاي شاد محل واقع است با قدمتي 27 ساله مشغول به توليد آجر مي باشد. اين واحد توليدي با 70 كارگر وپرسنل با 6 روز كار درهفته وسرانه كار 8 ساعت در روز به فعاليت مي پردازد.

براي توليد آجر از خاك زمين هاي اطراف كارخانه استفاده مي شود.

زمين هاي واقع در شرق وجنوب كارخانه به علت داشتن خاك مساعد ومناسب براي آجرسازي مورد بهره برداري قرار مي گيرند. بدين صورت كه خاك رس بوسيله ماشين هاي سنگين ازقبيل لودر وبلودوزر بارگيري شده وبه وسيلو واقع در كنار خط توليد اوليه منتقل مي شود(در اين سيلو خاك دپوميشود تا خاك نسبتاً يكنواختي حاصل آيد)

در اين سيلو خاك از باد وباران مصون مانده واز همانجا براي انجام فرآيند لازم به خط توليد منتقل مي شود(از آن جايي كه خاك رس اين زمين ها كيفيت لازمه را دارندهيچ گونه ماده اي به اين خاك افزوده نمي شود وحتي تحت آزمايش نيزقرار نمي گيرند كه خود جاي سئوال دارد!)

خاك از اين به يك ماشين مكانيكي (مرحله اول) منتقل شده (كه اين ماشين داراي گيربكس 3 دنده مي باشدوبرحسب نياز وسرعت مورد نظر قابل تنظيم مي باشد).

وظيفه اين ماشين خرد كردن كلوخ ها ودراصل به اندازه در آوردن خاك مورد نياز است. بعد از گذشت خاك ا زاين دستگاه،خاك بر روي يك نوار نقاله قرار مي گيرد كه يك كارگر نيز در اين قسمت مأمور جدا سازي ضايعات خاك از قبيل علف وسنگ هاي درشت مي باشد.


  • در ادامه اين نقاله به يك آسياب مي رسد كه خاك را مي كوبد وآن را نرم مي كند. همچنين يك ابزار مكانيكي تعبيه شده،مقدار رطوبت لازم خاك را با اضافه كردن آب(توسط قطره چكان هاي مخصوص) به آن تأمين مي كند.

در قسمت خروجي اين دستگاه يك جك (يا ريل) نيز وجود دارد كه خاك (گل) خروجي از اين مقطع گذشته ودر واقع به نوعي الك مي شود واضافات آن جدا مي شود.

اين ريل شامل 2 مقطع است كه به فاصله هاي زماني 1 تا 2 ساعت به صورت دستي تعويض مي شوند تا خروجي آن ها مسدود نشود.


  • در آخرين مرحله آماده سازي خاك،خاك مجدداً توسط نوار نقاله به يك آسياب مي رسد كه اين آسياب به وسيله دو سيلندر موازي خاك را مي كوبد تا سنگ هاي ريز آن نيز كاملاً خرد شده وخاك يك دست ومطلوب بدست آيد. اين آسياب توسط يك الكتروموتور تسمه اي كار مي كند.


اين خاك كه آماده آجر سازي است توسط يك نقاله به سمت دستگاه پرس مي رود (در اين مسير ضايعات مرحله بعد كه از فرم خارج شده اندولي هنوز قابل استفاده هستند به آن اضافه مي شوند)


  • در دستگاه پرس (كه حرارت به نسبت بالايي هم دارد) خاك تحت فشار بسيار بالا فرم نهايي خود يعني آجر را مي گيرد(اين دستگاه نيز توسط الكتروموتور كار مي كند).براي تغيير خط توليد از آجر به سفال تنها قالب مورد استفاده در دستگاه پرس را عوض مي كنند وساير مراحل به مانند سابق است.

  • خروجي اين دستگاه كه خاك فشرده شده وفرم گرفته مي باشد در 2 مرحله برش خورده مي شود. در يك مرحله به قطعات 15/1 متري ودر مرحله بعد به آجر با ابعاد 35×20×10 تبديل مي شود.

  • اين برش ها بر روي آجر خام نيز بر روي نقاله درحال حركت داده مي شود. بدين صورت كه يك تسمه توسط اهرم مكانيكي به فواصل زماني معين به بالا وپائين هدايت مي شود وبرش لازمه را صورت مي دهد.

آجرهاي حاصله را توسط آسانسور مكانيكي داخل واگن هاي 12 طبقه اي قرار مي دهند. اين واگن ها با حركت بر روي ريل از اين سيلو خارج شده وبه سيلو بعدي كه خشك كن نام دارد وارد مي شوند. (هر واگن 1600 آجر حمل مي كند)

پس از ورود به واحد خشك كن با 4كانال 2 قلو (مجموعاً 8 مدخل) رو برو مي شويم كه مجموعاً 300 واگن آجر در آن انبار مي شود وهر روز 100 واگن مورد بهره برداري قرار مي گيرد. (هر واگن بايد سه روز در اين جا باقي بماند) فرآيند انجام شده در اين بخش گرم وخشك كردن آجرهاي ترو مرطوب است كه اين كار با حرارت دادن انجام مي شود.

گرماي مورد نياز توسط 5 هيتر(Heter) كه بالاي سقف سيلو و در طبقه دوم قرار دارند،تأمين مي شود. بدين گونه كه هيترها گرماي مورد نياز را توسط ژنراتور از بالا،بوسيله كانال كشي مخصوص وارد مدخل ها كرده وآن ها گرم مي كند . براي ايجاد گرماي يكنواخت از 3 پروانه ملخي بين كانال ها استفاده مي شود كه اين فن ها با ايجاد گردش هوا گرما را توزيع مي كنند. در شرايط مناسب دماي اين كانال ها به چيزي حدود 70 الي 80 درجه مي رسد. سوخت هيتر ها نيز نفت سياه يا مازوت مي باشد. (در زمان بازديد 4 هيتر فعال بود ودماي تونل ها نهايتاً به 45درجه مي رسيد) در قسمت قرار گيري هيتر ها وتوليد گرما لرزش به وضوح مشاهده مي شد كه به دليل عدم كاركرد صحيح هيتر ها بود.

  • بعد از خنك كن آجرها،آن ها را با تراكتورهاي كوچك به قسمت كوره براي پخت منتقل مي كنند.

    كارخانه شامل 3 كوره 2 قلو كه هر كوره 38 // دارد مي باشد. آجرها بعد از انتقال در آن ها چيده مي شوند. در بالاي سقف كوره مشعل هايي قرار دارد كه گرماي لازمه كوره كه چيزي حدود 900 الي 1000 درجه است را تأمين مي كند. اين مشعل ها كه توسط يك سوخت پخش كن تغذيه مي شوند در فواصل زماني معين جابه جا مي شوند تا تمامي آجرهاي موجود در كوره حرارت لازم را ببينند. آجرها حدوداً 24 ساعت تحت اين شرايط قرار مي گيرند تا آماده شوند.

  • لازم به ذكر است كه سقف كوره ها بعد از مدت زماني به دليل دماي بالا فرسوده شده ونياز به تعمير دارد كه اين تعميرات بوسيله كاه گل صور مي گيرد!
  • بعد از اين مرحله آجر آماده شده وتوسط كاميون بارگيري شده وبه محل مصرف ارسال مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.