دانلود پروژه معماری مطالعات روستای ون کاشان


دانلود پروژه معماری مطالعات روستای ون کاشان

فصل اول

1-1مشخصه ی عمومی روستا:

روستای ون، در فاصله ی 60کیلومتری شمال غربی شهر کاشان، واقع شده است.روستای ون به لحاظ تقسیمات ناهمواری ها، در محدوده ی میانکوهی ،استقراریافته است.کوه قوقودر 7کیلومتری، کوه ریز آب دربند، در6 کیلومتری،کوه سونی یه در 5 کیلومتری شمال شرقی روستا قرار دارد.شغل اکثر مردم دامداری و کشاورزی است.در این روستا ساکنین اکثرا مسن هستند و کودکان و جوانان در شهر به سر می برند.نام های خانوادگی این اهالی چاوشی ،تقی زاده و ردکا است.

2-1-1سابقه ی تاریخی:

با استناد به 3 آثارقدیمی موجود در روستا می توان قدمت این روستا را به بیش از هزار سال موجودیت داد:

1-آثاری از یک آسیاب آبی قدیمی در مرکز روستا به چشم می خورد که بر اثر آتش سوزی از بین رفته است.

2-درخت کهنسالی که تنه ی بسیار تنومندی دارد و در مرکز روستا قرار دارد ،که داخل این درخت چنار، حفره ای به قطر 10متر قرار دارد که پناهگاه پرندگان می باشد.

3- امامزاده یوسف که به گفته اهالی ون، ایشان یکی از نوادگان حضرت علی (ع) می باشد که در بخش بالای ون قرار دارد.

3-1-1علل پیدایش روستا:

روستا ها بر حسب تصادف بوجود نیامده اند ،بلکه عوامل گوناگون در پیدایشش دخیل بوده است . علت وجود روستای ون این است که در زمان های قدیم بر اثر درگیری بین دو طایفه در اصفهان تعداد زیادی کشته می شوند و یک طایفه از اصفهان خارج می شوند و برای در امان بودن از دشمنان به کوه های کاشان یا نیاسر پناه می آورند.با داشتن زمین مناسب کشاورزی و 20چشمه ی دائمی از قبیل:گیمچهر،طاق بر طاق،بوزی،سراچه،چشه کلاغی و …بود که آنها را ماندگار کرد

4-1-1 وجه تسمیه

وجه تسمیه این روستا برگرفته از از نام درخت ون که در زبان محلی به ونو معروف است،انتخاب شده است،که هم اکنون درون روستا به وفور یافت می شود.این درخت دارای شیره ی داروئی و خوراکی است.نام فارسی این درخت زبان گنجشک است .نام های دیگر این درخت در سایر زبان ها اهر،دردار،ون،وان،وند،ونو،بنو،بناوج،قوش دیلی،تلک،تلکوچی،خوش تباخ،لسان العصفور،حب الوز می باشد.

2-1مطالعات فرهنگی:

1-2-1نژاد:

نژاد مردمان ون از ریشه ی آریایی اصیل است و اختلاط آن با نژاد های اقوام مهاجم تازی و ترک بسیار ناچیز است.

2-2-1آیین:

مذهب مردم این روستا شیعه اثنی عشری است چنانکه بواسطه ایمان راسخ زهد و تقوای این شیعیان آن از صدر السلام تاکنون با نام دارالمومنین در صدر شیعه ها به نیکی از آن یاد شده است. از قرن ها قبل یهودیان در این مناطق ساکن بودند اما تاثیری بر مردمان آنجا نداشه است.

3-2-1زبان:

زبان مردم ون زبان رایجی و تاتی است که اصل آن در واژه های “فارسی دری” یا “فرس قدیم”شهرت دارد.لهجه ی مردم ون همان اصفهانی است که با کاشانی آمیخته گشته است.

4-2-1آداب و رسوم :

به گفته ی اهالی ون بیشتر مراسمات این روستا مانند شهرنشینان می باشد اما مراسماتی در این روستا وجود دارد که از سراسر ایران مردم را به روستاهای کاشان می کشد.

1- مراسم گلابگیری:

2-  این مراسم که سالیانه گردشگران زیادی را به روستاهای کاشان جذب می نماید.

 

فهرست مطالب:

فصل یکم

1-1 مشخصه عمومی روستا

1-1-1 تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………….5

2-1-1-1تقسیمات استان بر حسب شهرستان……………………………………………………………………………………6

3-1-1-1تقسیمات شهرستان بر حسب دهستان…………………………………………………………………………………7

2-1-1 سابقه تاریخی …………………………………………………………………………………………………………..9

3-1-1 علل پیدایش روستا……………………………………………………………………………………………………..11

4-1-1 وجه تسمیه…………………………………………………………………………………………………………….11

2-1 مطالعات فرهنگی

1-2-1 نژاد…………………………………………………………………………………………………………………..12

2-2-1 آیین…………………………………………………………………………………………………………………..12

3-2-1 زبان………………………………………………………………………………………………………………….12

4-2-1 آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………..12

5-2-1 صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………14

3-1 مطالعات جغرافیایی روستا

1-3-1 موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………..15

2-3-1 منابع آب…………………………………………………………………………………………………………….15

3-3-1 پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………..16

4-1 مطالعات اقلیمی روستا…………………………………………………………………………………………………18

1-4-1 بادهای غالب………………………………………………………………………………………………………..18

2-4-1 بارش……………………………………………………………………………………………………………….18

3-4-1 یخبندان……………………………………………………………………………………………………………..18

5-1 مطالعات اقتصادی روستا

1-5-1 کشاورزی………………………………………………………………………………………………………….19

2-5-1 صنعت……………………………………………………………………………………………………………..23

3-5-1 معدن………………………………………………………………………………………………………………24

4-5-1 تجارت…………………………………………………………………………………………………………….24

6-1 مخاطرات طبیعی

1-6-1 زلزله…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-1 سیل …………………………………………………………………………………………………………………….28

7-1 کلیاتی در باب شناخت روستا

1-7-1 جاذبه ی توریستی………………………………………………………………………………………………………..29

2-7-1 نحوه ی مدیریت روستا………………………………………………………………………………………………….33

3-7-1 نحوه جمع آوری زباله و نابود سازی…………………………………………………………………………………..34

4-7-1 خدمات آموزشی………………………………………………………………………………………………………..35

5-7-1 خدمات بهداشتی درمانی……………………………………………………………………………………………….29

6-7-1 هرم جمعیتی روستا…………………………………………………………………………………………………..36

7-7-1 خدمات اداری………………………………………………………………………………………………………..37

8-1 مشکلات روستا

1-8-1 مشکلات کشاورزی …………………………………………………………………………………………………42

2-8-1 مشکلات دامداری.. ………………………………………………………………………………………………..42

3-8-1 مشکلات بهداشتی درمانی ………………………………………………………………………………………….42

4-8-1 مشکلات آموزشی…………………………………………………………………………………………………..43

4-8-1 مشکلات خدمات اداری……………………………………………………………………………………………..43

5-8-1 مشکلات کلی روستا………………………………………………………………………………………..43

فصل دوم

بررسی کالبدی روستا

1-2 بررسی وضع موجود………………………………………………………………………………………..44

1-1-2 بررسی انواع کاربری…………………………………………………………………………………….44

2-1-2 بررسی معابر……………………………………………………………………………………………..47

3-1-2 بررسی کیفیت ابنیه………………………………………………………………………………………..52

4-1-2 بررسی مالکیت ابنیه………………………………………………………………………………………56

2-2 بررسی معماری روستا

1-2-2 بررسی تاثیر اقلیمی بر معماری…………………………………………………………………………..58

2-2-2 بررسی نوع مصالح و ایزولاسیون……………………………………………………………………….59

فهرست تصاویر

دورنمای روستا1-1 ……………………………………………………………….4

تقسیمات استان 2-1 ……………………………………………………………….5

تقسیمات شهرستان 3-1 ……………………………………………………………6

تقسیمات بخش 4-1 ……………………………………………………………….7

تقسیمات دهستان 5-1 …………………………………………………………….8

آسیاب قدیمی6-1………………………………………………………………….9

درخت چنار7-1………………………………………………………………….10

امامزاده یوسف8-1………………………………………………………………10

درخت ون 9-1………………………………………………………………….11

گل محمدی 10-1……………………………………………………………….12

عزاداری 11-1…………………………………………………………………13

مراسم شهادت امام رضا12-1………………………………………………….14

خط لوله آب13-1………………………………………………………………15

پوشش گیاهی 14-1…………………………………………………………….16

زمین کشاورزی15-1………………………………………………………….19

باغات ون16-1……………………………………………………………….20

دام های ون17-1………………………………………………………………21

کندوهای ون18-1……………………………………………………………..22

صنعت در روستا19-1…………………………………………………………23

معدن گرانیت20-1…………………………………………………………….24

آرایشگاه ون21-1…………………………………………………………….25

آرایشگاه داود21-1………………………………………………………….25

سوپر مارکت 22-1 ………………………………………………………..25

نانوایی 23-1 ………………………………………………………………26

نمایندگی ایزوگام……………………………………………………………26

فصل دوم

زمین ورزشی 1-2 ………………………………………………………..45

راه اصلی 2-2 …………………………………………………………….47

معابر درجه یک 3-2 ……………………………………………………..48

معابر درجه دو 4-2 ……………………………………………………….49

معابر درجه سه 5-2 ……………………………………………………….50

معابر دسترسی 6-2 ………………………………………………………..51

بنای نوساز 7-2 ……………………………………………………………53

بنای مرمتی 8-2 …………………………………………………………..54

بنای تخریبی 9-2 ………………………………………………………….55

ضخامت دیوار در بنای مخروبه 10-2 …………………………………….58

ویژگی اقلیمی در بنا  11-2 ……………………………………………….58

مصالح در قدیم 12-2 ……………………………………………………..59

مصالح در بنای مدرن 13-2 ………………………………………………60

ایزولاسیون در بنای قدیمی 14-2 …………………………………………61

ایزولاسیون در بنای مدرن 15-2 …………………………………………62

فهرست جداول

تعداد و مساحت بهره برداری کشاورزی 1-1………………………………………20

تعداد بهره برداری دامی 2-1………………………………………………………21

تعداد بهره برداران دامی و تعداد دام ها 3-1………………………………………21

تعداد بهره برداری زنبور عسل4-1………………………………………………22

تعداد شاغلان بخش صنعت 5-1…………………………………………………23

هرم سنی ون 6-1………………………………………………………………36

کاربری اراضی ون1-2 ……………………………………………………….46

کیفیت ابنیه روستای ون2-2 …………………………………………………..52

 

این پروژه شامل موارد زیر می باشد:

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 67 + 5
حجم: 10.6 مگابایت

به همراه پاورپوینت قابل ویرایش عکسهای گرفته شده از روستا و کاربری ها و باغات و … در 203 اسلاید و با حجم 22.8 مگابایت + 197 عکس گرفته شده از طرح هادی روستا (گرفته شده با موبایل با کیفیت معمولی) با حجم 21.7 مگابایت.

این پروژه با حجم نهایی 55.6 مگابایت به خدمت شما تقدیم میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.