دانلود پروژه روستای افجه – مطالعات تکمیلی – درس روستا


Picture1

معرفی روستای افجه

روستای افجه ازتوابع دهستان لواسان کوچک – بخش لواسانات – شهرستان شمیرانات

میباشد.درفاصله 5 کیلومتری ازشهرلواسان مرکز بخش ودرجهت شمال شرقی آن وداخل

حریم شهرواقع گردیده است. درسال1375 روستای افجه دارای 212خانوارو833نفرجمعیت

بوده است. این جمعیت برطبق آمارسال1383(آخرین سال جاری آماری) به 829نفرتقلیل

پیداکرده است.روستای افجه بزرگترین روستای دهستان لواسان کوچک است که دربخش

لواسانات شهرستان شمیرانات ازاستان تهران قرارگرفته است.این روستاباارتفاع 2050متر

ازسطح دریا برروی مدار35درجه و51دقیقه و37 ثانیه عرض شمالی ونصف النهار51 درجه

و42ثانیه طول شرقی واقع شده است.

روستای افجه درشمال شهرستان شمیرانات درمنطقه ای کاملاً کوهستانی وبرفگیرقرارگرفته

است.این روستاازشمال به نواحی مرتفع منطقه ازمشرق به روستای برگ جهان ازمغرب به

اراضی کندوانباج وازجنوب نیز به اراضی هنزک وسینک همجواراست.

این روستاطبق آمارمقدماتی سرشماری سال1383دارای 210خانوارمعادل 729نفرجمعیت

بوده وفاصله زمینی وهوائی آن باشهرتهران به ترتیب 21و39کیلومترمی باشد.جاده روستا

آسفالت بوده که ازنظرکیفیت مطلوبیت درحدقابل قبول قرارداردوروستای انباج نزدیکترین

آبادی به این روستا می باشد.

ازنظرسیاسی این روستا مرکزدهستان لواسان کوچک محسوب می شودوجهت انجام امور

اداری به مرکزبخش (لواسان)ومرکزشهرستان (شهرتجریش)مراجعه می نمایند.

روستای افجه درمحیطی واقع شده است که طبیعت آن بابرخورداری ازهوائی پاک .محیطی

آرام ودلپذیرگوشه ای ازطبیعت زیبای میهمان راتشکیل می دهدوازآنجائیکه مجموعه ای

بکرودست نخورده است وازپوشش گیاهی نسبتاً خوبی نیز برخوردارمی باشدوهمچنین به

علت قرارگیری درنزدیکی شهرتهران یکی ازمهمترین ومناسبترین مراکزتفریحی برای

گذراندن اوقات فراغت اقشارمختلف جامعه به ویژه ساکنین پایتخت بشمارمی آید.چه بسا

که جمعیت آبادی درفصل تابستان به بیش ازدوبرابرافزایش می یابد.

ویژگی های طبیعی روستا

از آنجائیکه شناخت این ویژگی ها تابع شرایط حاکم در یک مقیاس وسیعتر است، لذا خصوصیات کلی روستای افجه از نظر طبیعی درمباحث مربوط به ویژگی های طبیعی و اقلیمی دهستان مورد بحث قرار گرفته است. بدین سبب از توضیح مجدد آن در این مبحث خودداری شده و به جزئیات مسئله پرداخته شده است. روستای افجه در یک منطقه کاملا کوهستانی و مرتفع با شیب نسبتا زیاد از شمال به جنوب گسترش یافته است و در نواحی شمالی آن اغلب شیب بالاتر از 50% بوده و بطرف جنوب از شدت آن کاسته شده است و بهره برداری اراضی افجه تابع شرایط حاکم بر منطقه بوده و در واقع به میزان آب، نزولات جوی و شیب زمین و جنس خاک بستگی دارد.

پوشش نباتی داخل روستا بیشتر از نوع درختان میوه است و بطرف اطراف آن با توجه به شیب زمین و کمبود آب اراضی غیر قابل استفاده بوده و اغلب بصورت مراتع برای چرای دام مورد استفاده قرار می گیرند که در اغلب نقاط زمین صخره ای و عاری از پوشش گیاهی بوده و در بعضی نقاط نیز که شیب زمین کاهش می یابد علفهای یکساله روئیده که بر اثر چرای دام و سپس خشکی هوا از بین رفته و در واقع میتوان گفت که پوشش نباتی اطراف روستا از تراکم و تنوع مناسبی برخوردار نمی باشد.
بررسی جمعیت روستا

گروه سنی مرد زن مرد و زن درصد نسبت جنسی
زیریکسال 0 0 0 0 0
1-4 5 4 9 1.16 125
5-9 31 19 50 6.46 163
10-14 22 35 57 7.37 63
15-19 51 38 89 11.51 134
20-24 40 41 81 10.47 98
25-29 30 42 72 9.31 71
30-34 49 39 88 11.38 126
35-39 37 24 61 7.89 154
40-44 25 20 45 5.82 125

جدول شماره ی 4 : ترکیب جنسی روستای افجه
ترکیب جنسی روستای افجه

گروه سنی مرد زن مرد و زن درصد نسبت جنسی
زیریکسال 0 0 0 0 0
1-4 5 4 9 1.16 125
5-9 31 19 50 6.46 163
10-14 22 35 57 7.37 63
15-19 51 38 89 11.51 134
20-24 40 41 81 10.47 98
25-29 30 42 72 9.31 71
30-34 49 39 88 11.38 126
35-39 37 24 61 7.89 154
40-44 25 20 45 5.82 125

وضعیت فرهنگی واجتماعی روستا

از دیگر مسائل مهم در شناخت بافت اجتماعی روستا آداب و رسوم، فرهنگ و روابط اجتماعی حاکم بین اهالی و ساکنین آن می باشد که وضعیت اجتماعی روستا در ذیل آورده شده است.

الف- نژاد، زبان، مذهب:

از نظر نژاد، زبان و مذهب کلیه اهالی روستا دارای خصوصیات مشترکی بوده و تضادی در این امر مشاهده نمی شود. همچنین از نظر گویش همه ساکنین روستا به لهجه محلی مخصوصی که زبان غالب روستاهای منطقه است و شبیه مازندرانی است و همچنین فارسی شمیرانی تکلم می نمایند و از نظر مذهبی همگی پیرو مذهب شیعه دوازده امامی هستند.

ب- آداب و روسم:

اقوام و طوایف روستا از نظر اجتماعی و فرهنگی دارای ارتباط خوبی بوده و اختلاف یا حادثه ای که باعث ایجاد تشنج و بروز ناهنجاری در سطح روستا گردد وجود ندارد و اختلافات محلی معمولا با دخالت ریش سفیدان و معتمدین محل حل و فصل می گردد و بطور کلی روابط ساکنین روستا خوب و ازدواج نیز بین خانواده های مختلف صورت می گیرد.

آداب و روسم روستا حدود بسیار زیادی شبیه سایر نقاط ایران است و تفاوتهائی که پاره ای مواد در برگزاری مراسم وجو دارد ناشی از روابط اجتماعی حاکم و محیط جغرافیایی منطقه است.

و ……..

Picture1

کشاورزی وباغداری

همان طور که ذکر شد عمده شاغلان در بخش کشاورزی و دامداری فعال می باشد. و کل زمینهای زراعی روستا افجه در حدود 30 هکتار می باشد که از این مقدار سطح زیر کشت محصولات به تفکیک قابل ذکر نیست. همچنین میزان برداشت هر یک از محصولات نیز در این سطوح به تفکیک محصول مشخص نمی باشد.

اقلام عمده ای که در اراضی کشاورزی روستا کشت می گردد، عمدتا شامل تره بار، هویج، لوبیا و سیب زمینی است. کیفیت خاک کشاورزی در بیشتر اراضی کشاورزی مطلوب و بطور کلی بافت عمومی خاک شامل 20 درصد بافت سبک، 50 درصد بافت نیمه سنگین و 30 درصد یافت سنگین دارند. بیشتر اراضی کشاورزی آن شنی و رسی و قسمت کمی رسی شنی می باشد. در این روستا و اراضی آن کشت دیم وجود ندارد و صد درصد محصولات آبی کشت می شود.

محل تامین آب، چشمه هایی است که از نواحی اطراف سرچشمه می گیرد. در مورد حمایتهای دولتی، طبق نظر اهالی و شورای روستا از طرف دولت اقداماتی در جهت خرید محصولات کشاورزی روستا صورت نگرفته است. در فاصله حدود 2 کیلومتری شمال آبادی مرتعی در حدود 30 هکتار وجود دارد که مردم روستا در آنجا به کشت محصولات خود می پردازند. این زمین عمومی مباشد ( متعلق به مردم روستا) و تمامی مردم روستا در آن ذینفع هستند که به جهت سهولت کشت به چهار نفر واگذار شده است و تمام محصولات آن نیز عاید خود مردم روستا می شود. از این 30 هکتار حدود 10 هکتار آن یونجه و مابقی به ترتیب اسپرس، سیب زمینی و نیز تره بار کاری از جمله هویج و لوبیا می باشد. روستا در بقیه جهات به باغات ختم میشود به طوری که روستا در این باغات محصور شده است.

آفات و بلایای طبیعی خاصی در بخش کشاورزی وجود ندارد و غیر از سرمازدگی و تگرگ که در سالهای گذشته گریبانگیر بسیاری از مناطق گردیده بود، می توان به سیل اشاره کرد. زمینه های توسعه و رشد کشاورزی از طریق سرمایه گذاری توسط تسهیلات بانکی و با نظارت مستقیم کارشناسان خبره در رابطه با بهره برداری بهینه از آب و زمین میتوان زمینه فعالیت در بخش کشاورزی را افزایش داد.

و ….

منابع این اثر شامل:

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1369): (فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشورجمهوری اسلامی ایران)،استان تهران

کسمایی،مرتضی(1363): (اقلیم ومعماری)، استان تهران

کسمایی، مرتضی(1372): (پهنه بندی اقلیمی ایران، مسکن ومحیط مسکونی)،مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن ،تهران

مرکزآمارایران(1367): (سرشماری نفوس مسکن -1375،شناسنامه آبادیهای کشور،استان مرکزی،شهرستان شمیرانات)، تهران

مرکزآمارایران: (سرشماری نفوس ومسکن -1365) ،تهران

مرکزآمارایران: (سرشماری نفوس ومسکن -1365) ،تهران

مرکزآمارایران: (سرشماری نفوس ومسکن -1355) ،تهران

مرکزآمارایران: (سرشماری نفوس ومسکن -1345) ،تهران

خانه بهداشت روستای افجه – بخش لواسانات -شهرستان شمیرانات

اداره جهادکشاورزی شمیرانات – تهران

شرکت آب وفاضلاب روستایی شمیرانات – تهران

آموزش وپرورش شمیرانات _ تهران

شورای اسلامی روستای شمیرانات

و ….

این فایل پاورپوینت به صورت کامل در 4 مرحله به بررسی تمام وضعیت روستای افجه اعمم ار فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و مراسمات مردم و انواع داده های آماری و داده های اجتماعی و  جدول S.w.o.t  و همچنین طرج بازنگری روستای افجه و ارائه طرح های پیشنهادی برای روستا و همچنین صحبت راجب کشاورزی و باغات و انواع راه های دسترسی به روستا می پردازد.

این پاورپوینت در 73 صفحه به همراه کلیه نقشه ها و جدول ها و عکسها از اراضی و املاک روستا و منابع خدمت شما عزیزان ارائه میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.