دانلود پروژه جدید مطالعات میدانی روستای افجه برای درس روستا 1 و 2


Picture2

معرفی روستای افجه

روستای افجه ازتوابع دهستان لواسان کوچک – بخش لواسانات – شهرستان شمیرانات میباشد.درفاصله 5 کیلومتری ازشهرلواسان مرکز بخش ودرجهت شمال شرقی آن وداخل حریم شهرواقع گردیده است. درسال1375 روستای افجه دارای 212خانوارو833نفرجمعیت بوده است. این جمعیت برطبق آمارسال1383(آخرین سال جاری آماری) به 829نفرتقلیل پیداکرده است.روستای افجه بزرگترین روستای دهستان لواسان کوچک است که دربخش لواسانات شهرستان شمیرانات ازاستان تهران قرارگرفته است.این روستاباارتفاع 2050متر ازسطح دریا برروی مدار35درجه و51دقیقه و37 ثانیه عرض شمالی ونصف النهار51 درجه و42ثانیه طول شرقی واقع شده است. روستای افجه درشمال شهرستان شمیرانات درمنطقه ای کاملاً کوهستانی وبرفگیرقرارگرفته است.این روستاازشمال به نواحی مرتفع منطقه ازمشرق به روستای برگ جهان ازمغرب به اراضی کندوانباج وازجنوب نیز به اراضی هنزک وسینک همجواراست. این روستاطبق آمارمقدماتی سرشماری سال1383دارای 210خانوارمعادل 729نفرجمعیت بوده وفاصله زمینی وهوائی آن باشهرتهران به ترتیب 21و39کیلومترمی باشد.جاده روستا آسفالت بوده که ازنظرکیفیت مطلوبیت درحدقابل قبول قرارداردوروستای انباج نزدیکترین آبادی به این روستا می باشد. ازنظرسیاسی این روستا مرکزدهستان لواسان کوچک محسوب می شودوجهت انجام امور اداری به مرکزبخش (لواسان)ومرکزشهرستان (شهرتجریش)مراجعه می نمایند. روستای افجه درمحیطی واقع شده است که طبیعت آن بابرخورداری ازهوائی پاک .محیطی آرام ودلپذیرگوشه ای ازطبیعت زیبای میهمان راتشکیل می دهدوازآنجائیکه مجموعه ای بکرودست نخورده است وازپوشش گیاهی نسبتاً خوبی نیز برخوردارمی باشدوهمچنین به علت قرارگیری درنزدیکی شهرتهران یکی ازمهمترین ومناسبترین مراکزتفریحی برای گذراندن اوقات فراغت اقشارمختلف جامعه به ویژه ساکنین پایتخت بشمارمی آید.چه بسا که جمعیت آبادی درفصل تابستان به بیش ازدوبرابرافزایش می یابد.

استان تهران
جمعیت 12183391 نفر
متوسط رشد سالانه 1.44 درصد
سهم از جمعیت کشور 16.21 درصد
میزان شهرنشینی 92.8 درصد
درصد با سوادی 90.5 درصد
بعد خانوار 3.3

جدول شماره ی 1 : سرشماری عمومی سال 90

تاریخچه ی روستا و بررسی علل شکل گیری

با توجه به بررسی هایی که صورت گرفته به نظر میرسد که این روستا از قدیمی ترین نقاط جمعتی منطقه محسوب می شود و قدمت تاریخی آن به زمانهای بسیار درو باز میگردد . در زمانهای گذشته قبل از اینکه تهران اهمیت پیدا کند و در زمانی که شهر ری مهمترین نقطه جمعیتی منطقه محسوب می شد ، راه ارتباطی شهرستان نور (مازندران ) به شهر ری از افجه می گذشته ودر واقع این روستا بار خانه و کاروانسرای مسافرین منطقه محسوب می گشته است .

سنگ نبشته ای که در مسجد روستا موجود است دارای قدمت 800 ساله بوده و این قدیمی ترین اثری است که از گذشته روستا به جا مانده است .

اما در مورد وجه تسمیه روستا باید گفت که تلفظ دقیق افجه ”اوجه ” بوده که از دو کلمه ”او“ و ”جه“ گرفته شده است . در زبان محلی روستا که تشابه بسیار زیادی به زبان مازندرانی دارد ، ”او“ به معنای آب و ”جه“ هم به جا گفته می شود و در واقع اصطلاح افجه یا اوجه دارای آب فراوان بوده اطلاق میشود که بعدها به مرور زمان تغییراتی در نحوه تلفظ آن بوجود آمده و به صورت امروزی مصطلح شده است .

مراحل توسعه ی تاریخی بافت روستا

با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که در این مورد صورت گرفته است تشکیل هسته ی اولیه روسات در منتهی الیه شرقی بافت فعلی روستا در مجاورت مسجد قدیمی آن و نزدیکی رود خانه افجه صورت گرفته و سپس تغییرات بافت و گسترش فیزیکی آن در 3 مرحله به صورت زیر تحقق یافته است .

مرحله اول توسعه : در شمال و جنوب هسته اولیه در مجاورت رودخانه افجه انجام پذیرفته است که قسمتی از محله پایین و محله شیراز را شامل می گردد.

مرحله دوم توسعه : از مجاورت رودخانه و بافت قبلی شروع شده و به طرف غرب امتداد یافته است در واقع در این مرحله روستا گسترش چشم گیری یافته و تعدادی از باغات و اراضی مزروعی مجاور بافت در اثر توسعه فیزیکی از بین رفته و شکل روستا از حالت متراکم به حالت پراکنده در آمده و در واقع در ایجاد فضاهای مسکونی جدید به اصل تراکم بافت روستا توجهی نشده و این فضاها که غالبا توط لفراد غیر بومی احداث گردیده اند اراضی مرغوب روستا را نیز در بر میگیرند.

مرحله سوم توسعه : آخرین مرحله توسعه روستا را تشکیل می دهد، گسترس روستا در قسمت شمال شرقی و جنوب و جنوب غربی صورت گرفته و تا نزدیکی آبادی انباج کشیده شده است. دراین مرحله که وضعیت فعلی روستا را نشان میدهد ، توسعه فیزیکی روستا به طرف محلات بالا و پایین و اراصی مجاور آن صورت گرفته است .

حوزه نفوذ

روستای افجه طبق آخرین تقسیمات کشوری از توابع دهستان لواسان کوچک ، بخش لواسانات ، شهرستان شمیرانات در استان تهران میباشد. این روستا بین روستاهای برگ جهان در شرق ، روستای انباج در جنوب غربی و روستاهای سینک و هنزک در جنوب واقع شده است . با توجه به فاصله ی کم این روستا با شهر لواسان سفر های لازم جهت دستیابی به خدمات مورد نیاز اغلب به سمت جنوب و به سمت شهر لواسان صورت می گیرد . بنابراین با توجه به اینکه اکثر سفرهای انجام شده به سمت جنوب و به منظور دستیابی به خدمات مناطق شهری ، لواسان و تجریش میباشد ، برای تعیین حوزه ی نفوذ روستای افجه ، حوزه ی نفوذ خدمات مختلف به صورت جداگانه و مجزا مورد بررسی قرار گرفته است .

جمعیت و نرخ رشد روستای افجه

با توجه به جدول زیرنرخ رشد جمعیت روستای افجه از سال 1355 تا سال 1382 سیری نزولی داشته است.

نرخ رشد جمعیت سال
0.31 955 1355
0.17- 928 1365
0.48- 829 1375
0.72- 829 1382

جدول شماره ی 3 : جمعیت و نرخ رشد روستای افجه


ترکیب جنسی روستای افجه

گروه سنی مرد زن مرد و زن درصد نسبت جنسی
زیریکسال 0 0 0 0 0
1-4 5 4 9 1.16 125
5-9 31 19 50 6.46 163
10-14 22 35 57 7.37 63
15-19 51 38 89 11.51 134
20-24 40 41 81 10.47 98
25-29 30 42 72 9.31 71
30-34 49 39 88 11.38 126
35-39 37 24 61 7.89 154
40-44 25 20 45 5.82 125

جدول شماره ی 4 : ترکیب جنسی روستای افجه

گروه سنی مرد زن مرد و زن درصد نسبت جنسی
45-49 12 15 27 3.49 80
50-54 16 27 43 5.56 59
55-59 12 22 34 4.39 54
60-64 19 14 33 4.26 136
65-69 13 13 26 3.36 100
70-74 14 12 26 3.36 117
75-79 5 9 14 1.81 56
80-84 8 3 11 1.42 267
85وبیشتر 5 2 7 0.9 250
جمع کل 394 379 773 100 104

 

نوع کاربری سطح سرانه سهم
مسکونی 78042 94.1 22.4
تجاری 1852 2.24 0.54
آموزشی مهدکودک 0 0 0
دبستان 1935 2.34 0.56
راهنمایی 1935 2.34 0.56
دبیرستان 0 0 0
درمانی مرکز بهداشت و درمانی 0 0 0
خانه بهداشت 3730 4.5 1.08
بهداشتی حمام عمومی 395 0.48 0.12
غسالخانه 0 0 0

جدول شماره 6 : سرانه ی روستای افجه

فهرست مطالب

فصل اول : استان تهران

تاریخچه ی استان تهران

موقعیت و طول و عرض جغرافیایی استان تهران

آب و هوای استان تهران

پوشش گیاهی استان تهران

معادن استان تهران

منابع آب

فصل دوم : شهرستان شمیران

وجه تسمیه

پیشینه ی شهرستان شمیرانات

موقعیت و طول و عرض جغرافیایی شهرستان شمیرانات

منابع آب شهرستان شمیرانات

ارتفاعات و کوهها

دره ها و دشت ها

فصل سوم : روستای افجه

بررسی های محیطی :

معرفی روستا

تاریخچه ی روستا و بررسی علل شکل گیری

مراحل توسعه ی تاریخی بافت روستا

حوزه ی نفوذ

موقعیت سیاسی

اقلیم

جهت و شدت وزش بادهای مزاحم و مفید روستا

بلایا و حوادث طبیعی

منابع آب

دفع آب های سطحی

بررسی های اجتماعی :

جمعیت و نرخ رشد روستای افجه

بررسی های اقتصادی :

منابع درآمد

کشاورزی

باغداری

بررسی های کالبدی :

بررسی الگوهای معماری سنتی و جدید روستا

مسکونی

شناخت کیفیت ابنیه

مصالح مصرفی ابنیه

گورستان و غسالخانه

معابر

فهرست جداول

جدول شماره ی 1 : سرشماری عمومی سال 90

جدول شماره ی 2 : تقسیمات کشوری سال 90

جدول شماره ی 3 : جمعیت روستای افجه

جدول شماره ی 4 : ترکیب جنسی روستای افجه

جدول شماره ی 5 : اطلاعات جمعیتی از نظر اشتغال ، سطح سواد ، ازدواج

جدول شماره ی6 : سرانه ی روستای افجه

جدول شماره ی 7 : کیفیت و قدمت اماکن روستای افجه

فهرست نمودارها

نمودار شماره ی 1: تقسیمات کشوری شهرستان شمیرانات

نمودار شماره ی 2 : نوسانات دمایی شهرستان شمیران در 25 سال اخیر

نمودار شماره ی 3 : وسعت ، طول و عرض شهرستان شمیران

نمودار شماره ی 4 : منابع آب شهرستان شمیران

نمودار شماره ی 5 : فاصله مراکز مهم شهری در شمیرانات

نمودار شماره ی 6 : ترکیب جنسی روستای افجه

فهرست نقشه ها

نقشه ی شماره ی 1: ناهمواری های استان تهران

نقشه ی شماره ی 2: زمین شناسی استان تهران

نقشه ی شماره ی 3: راه های ارتباطی شهرستان شمیران

نقشه ی شماره ی 4: موقعیت روستای افجه

نقشه ی شماره ی 5: مشخصات ابنیه روستای افجه

نقشه ی شماره ی 6 : کاربری های روستای افجه

نقشه ی شماره ی 7 : زمانبندی اجرای معابر روستای افجه

نقشه ی شماره ی 8 : خطوط پیشنهادی روستای افجه

نقشه ی شماره ی 9 : موقعیت روستای افجه

نقشه ی شماره ی 10 : درجه بندی معابر روستای افجه

نقشه ی شماره ی 11 : تقسیم بندی معابرروستای افجه

نقشه ی شماره ی 12 : طرح هادی روستای افجه

نقشه ی شماره ی 13 : کاربری های پیشنهادی روستای افجه

دانلود کامل مطالعات روستای افجه به همراه کلیه اطلاعاتی که برای درس روستا احتیاج است در 101 اسلاید پاورپوینت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.