طرح هادی روستای افجه


 طرح هادی روستای افجه

طرح هادی روستای افجه

طرح هادی روستای افجه دستخوش تغییر بوده و تنها مدارک زیر قابل دسترسی بوده است.

 

  جدول سطوح کاربری وضع موجود و پیشنهادی افجه
نوع کاربری

 

 

وضع موجود افق طرح پیشنهادی سطوح تخریبی
سطح سرانه سهم سطح سرانه سهم کاهش یا افزایش سطح
مسکونی 78042 94.1 22.4 82129 96.86 26.6 15082 0
تجاری 1852 2.24 0.54 979 1.15 0.32 873- 873
  مهدکودک 0 0 0 0 0 0 0 0
آموزشی دبستان 1935 2.34 0.56 1895 2.24 0.62 40- 40
  راهنمایی 1935 2.34 0.56 1895 2.24 0.62 40- 40
  دبیرستان 0 0 0 0 0 0 0 0
  خانه بهداشت 0 0 0 0 0 0 0 0
مرکز بهداشت و درمانی 3730 4.5 1.08 3480 4.11 1.13 250- 250
  حمام عمومی 395 0.48 0.12 254 0.3 0.09 141- 141
غسالخانه 0 0 0 0 0 0 0 0
اداری 290 0.35 0.09 330 0.39 0.11 40 0
مذهبی مسجد 870 1.05 0.25 870 1.03 0.29 0 0
حسینیه 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

  امام زاده 0 0 0 0 0 0 0 0
 

فرهنگی

کتابخانه 454 0.55 0.14 454 0.54 0.15 0 0
مجموعه فرهنگی روستا 0 0 0 247 0.3 0.09 247 0
  زمین ورزش

 

0 0 0 1402 1.66 0.46 1402 0
مجتمع سرپوشیده 0 0 0 0 0 0 0 0
تأسیسات و تجهیزات مخابرات و ارتباطات مخابرات

 

572 0.69 0.17 572 0.68 0.19 0 0
پست 0 0 0 0 0 0 0 0
موتورخانه و منبع آب 123 0.15 0.04 123 0.15 0.04 0 0
شعبه فروشندگی سوخت 31 0.04 0.01 31 0.04 0.02 0 0
 

انتظامی

 

پایگاه نیروی انتظامی 0 0 0 0 0 0 0 0
پایگاه مقاومت بسیج 118 0.15 0.04 118 0.14 0.04 0 0
 

حمل و نقل و انبار

انباری 182 0.22 0.06 147 0.18 0.05 35- 35
ایستگاه وسایل نقلیه 0 0 0 1694 2 0.55 1694 0
فضای سبز

 

 

فضای بازی کودکان

0 0 0 0 0 0 0 0
پارک 0 0 0 0 0 0 0 0
فضای سبز

 

0 0 0 5712 6.74 1.86 5712 0
صنایع و کارگاهها 0 0 0 0 0 0 0 0
اراضی کشاورزی اراضی زراعی 0 0 0 0 0 0 0 0
باغات 181518 219 52.1 124089 146.3 40.2 57429- ÍÍÍ

 

 

 

اراضی دایر 22586 27.3 6.49 0 0 0 22586- ÍÍÍÍ
دامداری و مرغداری 448 0.55 0.13 0 0 0 448- ÍÍÍÍ
معابر 45304 54.7 13 82190 96.93 26.6 36886 0
ابنیه تاریخی 0 0 0 0 0 0 0 0
خدماتی 0 0 0 0 0 0 0 0
گورستان 7878 9.51 2.27 0 0 0 7878- ÍÍÍ
شبکه انهار

 

رودخانه 0 0 0 0 0 0 0 0
مسیل 0 0 0 0 0 0 0 0
جمع کاربریهای 348263 420 100 308611 372.3 100 39652- 1379
  جمعیت سال 1383 829     848     28657-  
* : کلیه سطوح داده شده در جدول فوق سطوح بدست آمده در داخل محدوده خط محاسباتی می‌باشد.
** : کلیه سطوح داده شده در جدول فوق سطوح بدست آمده در داخل محدوده پیشنهادی می‌باشد.
*** : به بیرون بافت منتقل شده است.
**** : تغییر کاربری داده شده است.

 


فصل سوم: ارائه طرح

 

1-3- پیش بینی محل استقرار فضاهای خدماتی و تأسیساتی زیربنایی و تعیین نحوه کاربری اراضی در 10 سال آینده

جهت تأمین نیاز توسعه در بخش مسکن روستا علاوه بر اراضی بایر پراکنده موجود در سطح روستا، در محدوده عمده شامل زمینهای بایر در قسمتهای مختلف داخل روستا در نظر گرفته شده است. تا عامل یکپارچگی محدوده روستا و استفاده بهینه از اراضی درجه سه موجود حفظ گردد. لازم به ذکر است که حد نصاب قطعات تفکیکی روستا در حدود 200 متر مربع بصورت پیشنهادی می‌باشد.

فضاهای سبز پیشنهادی شامل فضاهای کوچک سبز که با قابلیت واگذاری در نظر گرفته شده است، عمدتا زمینهای بایر و غیر قابل استفاده داخل روستا می‌باشد همچنین فضای سبز موجود در مرکز روستا که در طرح هادی قبلی روستا نیز به عنوان فضای سبز در نظر گرفته شده است در این طرح نیز همچنان بر کاربری خود باقی ماند.

فضای آموزشی روستا همان فضاهای آموزشی قبلی در مقطع ابتدایی و راهنمایی می‌باشد که به صورت شامل دو مدرسه‌ی دخترانه‌ی و پسرانه خواهد بود.

توقفگاه پیشنهادی در مرکز روستا و جلوی مخابرات در نظر گرفته شده که می تواند قابلیت مناسبی جهت سرویس دهی و حمل و نقل در روستا را داشته باشد.

تأسیسات و تجهیزات موجود روستا امکان جوابگویی به اهالی را داشته و در طرح پیشنهادی در نظر گرفته نشده است.

کاربری نظامی و انتظامی تحت عنوان پایگاه نیروی مقاومت بسیج روستا در مسجد روستا موجود بوده در طرح پیشنهادی در نظر گرفته نشده است.

فضای ورزشی نیز در قبرستان وسط روستا و پشت حمام قدیمی پیشنهاد گردیده است طبق نامه‌ی بخشداری لواسانات به شماره‌ی 11221/3/16 مورخ 11/8/83 درخصوص بازنگری روستای افجه اقدام نموده است.

سایر کاربریهای روستا با توجه به اصلاح معابر و شبکه پیشنهادی در موقعیت خود حفظ خواهند گردید و می‌توان گفت که تمام کاربری مورد نیاز در روستا با توجه به موقعیت سایر کاربریهای پیشنهادی در نقشه مربوطه تعیین گردیده است.

 

حریم خطوط انتقال نیرو

 • حریم درجه یک خط انتقال نیروی «230» کیلومتر برابر «17» متر حریم درجه دو، «40» متر است.
 • حریم درجه یک انتقال نیروی «132» کیلوولت برابر «15» متر و حریم درجه دو، «30» متر است.
 • تبصره: در حریم درجه یک هر گونه عملیات ساختمانی، ایجاد تأسیسات مسکونی، دامداری، باغداری، انبارداری ممنوع است و در حریم درجه دو فقط تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاعی ممنوع است حریم رودخانه‌ها و مسیلها می‌باید از سازمان آب و فاضلاب استان استعلام و دقیقاً رعایت گردد.

 

ضوابط مطالعه و انتخاب جایگاه دفن بهداشتی زباله

در پایین دست محل دفن زباله از آب سطحی و زیرزمینی به عنوان آب شرب استفاده نشود.

 • شیب محل دفن به سمت رودخانه فصلی یا سفره‌های آب زیرزمینی یا چاههای آب نباشد.

جهت باد غالب به سمت مناطق مسکونی نباشد.

از ادغام زباله‌های صنعتی و خطرناک با زباله‌های روستایی جلوگیری شود.

محل دفن در مسیر سیلابهای فصلی قرار نگرفته باشد.

محل دارای ذخیره خاک مناسب جهت پوشش و لایه بندی زباله باشد.

آلودگی‌های ناشی از دفن زباله مانند انتشار بو، شیرابه زباله، گازهای حاصل از تجزیه و غیره بنحو مطلوب کنترل گردد.

 

ضوابط ایجاد گورستان و غسالخانه

 

 • گورستان باید در منطقه‌ای ایجاد گردد که
 • خارج از محدوده شهری و روستایی قرار گیرد. ب- خارج از مناطقی که در معرض توسعه آتی شهر یا روستا باشد.
 • وسعت و ظرفیت گورستان احدائی باید حداقل برای 15 سال آینده مد نظر گرفته شود.
 • گورستان باید در زمینی که فاقد هر گونه استعداد بالقوه و بالفعل کشاورزی، صنعتی، تجاری، مسکونی، آموزشی، تفریحی باشد پیش بینی گردد.
 • گورستان باید در راههای سهل الوصول و قابل دسترسی باشد.
 • گورستان نباید در زمینهای کوهستانی و یا زمینهای شیبدار ایجاد گردد که باعث تخریب و شستن سطح خارجی گورستان شود.
 • گورستان باید در جهت خلاف باد غالب بسوی شهر و روستا باشد.
 • در ایجاد گورستان باید نوع خاک، نفوذپذیری و عمق آبهای زیرزمینی مورد توجه قرار گیرد که حداقل 5 متر با سفره‌های آبهای زیرزمینی فاصله داشته باشد.
 • ایجاد فضای سبز در داخل کمربند سبز در اطراف گورستان الزامی است.
 • گورستان باید به تسهیلات و تجهیزات رفاهی و بهداشتی مجهز باشد.
 • در غسالخانه باید سیستم تصفیه فاضلاب نصب گردد.
 • از نفوذ آبهای آلوده غسالخانه به سفره‌های آبهای زیرزمینی قویا جلوگیری شود.

 

ضوابط میراث فرهنگی

 • برای نوسازی و هر گونه ساخت و ساز دامداریها و صنعتی‌ها باید از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام گردد.
 • هر گونه ساخت و ساز ابنیه‌هایی که در حوزه حریم درجه 1 قرار دارند طبق بخشنامه و دستور سازمان میراث فرهنگی ممنوع است. و کلیه ابنیه‌هایی که در حریم درجه 2 قرار می‌گیرند. جهت ساخت و ساز باید از میراث فرهنگی استعلام کنند.

اگر مایل به دریافت جداول و اطلاعات بالا در فرمت یک فایل ورد هستید از لینک زیر اقدام کنید.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 6
حجم: 106 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.