بایگانی/آرشیو برچسب ها : معماری

دو پدیده متناقض در شهرسازی پس از پیروزی انقلاب

دو پدیده متناقض در شهرسازی پس از پیروزی انقلاب 1- با انقلاب، شهر به عنوان محل اصلی تصمیم گیری سرنوشت کشور شناخته می شود. 2- به دلیل باورهایی که از کودتای 1332 و بعد از اصلاحات ارضی ایجاد می شود، شهر در مقابل روستا کم اهمیت می شود.  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

اصول تصمیمات شهرسازی جدید

اصول تصمیمات شهرسازی جدید 1- تراکم جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و اداری شدید در شهرهای بزرگ 2- تحریک و تقویت مهاجرت های روستایی به شهرهای بزرگ و پایتخت(ایجاد پدیده حاشیه نشینی) 3- تحریک و تشویق مهاجرت درون شهری در شهرهای بزرگ(ایجاد پدیده تمایزات و تقابل های اجتماعی-فرهنگی) 4- ایجاد امکانات برای سوداگری بز زمین و ساختمان(ایجاد پدیده آشفتگی در منظر و سیمای شهری) 5- در نظر نگرفتن امکانات مالی و فنی موجود جهت تحقق ضوابط(ایجاد دو پدیده عدم هویت شهری و شکل گیری بزهکاری های شهری) 6- عدم پیش بینی تاسیاست و تجهیزات شهری لازم(ایجاد پدیده شمال شهر-جنوب شهر) 7- نبود نظام سلسله مراتبی فضایی-کالبدی در همه سطوح برنامه ریزی

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شهر در سال های 1345-1357 هجری شمسی

شهر در سال های 1345-1357 هجری شمسی طرح های جامع، مبشر معماری و شهرسازی بولدوزر است.تصویب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345. تصویب قانون نوسازی و عمران شهری در سال 1347. تصویب قانون حق تصرف زمین و فروش آن از سوی شهرداری به منظور پاسخ گویی به نیازهای شهری و عمومی در سال 1347.تصویب شورای عالی شهرسازی در سال 1351 تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور 1347-1351 و برنامه برای توسعه قطب های صنعتی موجود و ایجاد نواحی صنعتی جدید و همین طور برنامه برای توسعه اقتصادی منطقه ای. اعلام برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اقتصادی کشور 1352-1356 با هدف گسترش قطب های توسعه در مناطق مستعد کشور و شناسایی مناطق جدید …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

وضعیت شهر در سال های 1332-1345

وضعیت شهر در سال های 1332-1345 ایجاد اقتصاد تک محصولی ایران مبتنی بر تولید نفت. با سرشماری 1335، برای اولین بار در تاریخ کشور، شهر مفهومی آماری-جمعیتی می یابد. دومین برنامه هفت ساله اقتصادی کشور،1334 تا 1341، هدف این برنامه، توسعه اقتصادی با تکیه بر منابع موجود در مناطق مستعد است. تشکیل دفتر فنی و سپس دفتر طرح های هادی در وزارت کشو، اولین گام در ایجاد تمرکز فعالیت های طراحی و برنامه ریزی شهری است. اعلان سیاست دروازه های باز در سال 1336.روستا اولین حرکت های خود را به سوی شهری شدن بر می دارد.تصوب قانون ایجاد جاده سوم بین تهران و شمیران در سال 1335 ایجاد اولین هسته های صنعتی(مونتاژ) در پیرامون شهر.انقلاب سفید 1341 و قیام 15 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شهر در سال های 1320 تا 1357

شهر در سال های 1320 تا 1357 کشور نوعی از حکومت پارلمانتاریست را تجربه می کند. توسعه شهری و رشد کالبدی شهر مبتنی بر رشد موزون مهاجرت روستایی است. شهر توسعه ای آرام و عمدتا در مسیر خیابان های ایجاد شده. برای اولین بار در ایران، تفاوت های اقتصادی-اجتماعی، تبلوری کالبدی و فضایی می یابد. تصویب قانون قائم مقامی وزارت کشور در غیبت انجمن شهر در سال 1325. تصویب لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر در سال 1328. تشکیل سازمان برنامه و هیات عالی برنامه در سال 1327، اولین حرکت تفکر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی در کشور است. تهیه و تصویب اولین برنامه اقتصادی-اجتماعی کشور در سال 1327 تاسیس بانک ساختمان

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...