بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهر

دانلود فایل شهر و شهرنشیی

مطالعات پایه شهر، شهرنشیی، شهروندی مدیریت شهری شهرداری بخش اول شهر، شهرنشینی، شهروندی تعریف شهر پدیده شهرنشینی پدیده شهروندی نتیجه گیری و استنتاج 1-1 تعریف شهر[1] کره زمین در چند ده هزار سال پیش از هر نوع ترکیب ساختمانی که ساخته دست بشر باشد، بجز سکونتگاه های کلبه مانند مجزا از هم خالی بود به تدریج این سکونتگاه های مجزا از هم در قسمت هایی فشرده تر شدند تا به صورت دهکده ها و پس از طی زمان های دراز به صورت شهرها درآمدند. از چند قرن گذشته، شهرها از هسته های سکونتی ساده انسانی به صورت واحدهای بسیار پیچیده درآمدند و امروز آنها پیچیده ترین واحدهای سکونتی انسانی را با تمام خصوصیات ویژه شان تشکیل می دهند. شهر همانند …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاورپوینت تاریخ شهر و شهروندی در ایران و جهان

اهمیت مطالعه‌ی تاریخ شناخت هر پدیده‌ای به درجه شناخت ما از فرآیند تاریخی آن پدیده بستگی دارد. فرآیند تاریخی بر آن است که نحوه شکل‌گیری  پدیده و عناصر مؤثر در آن را کشف کرده و سپس آن را در طول زمان مورد بررسی قرار دهد. بنابراین شناخت تاریخی پدیده، سنگ زیربنای شناخت وضع موجود است… عوامل مؤثر در شکل‌گیری شهر عواملی که شهر را پی افکنده و خود در شهر پی افکنده شدند، شهر را تعریف کرده و خود در آن تعریف شده‌اند و به شهر معنا داده و خود در آن معنا شده‌اند،  به طور کلی در سه گروه مطرح می‌شوند: مسائل جهان‌بینی: یا چگونگی نحوه نگرش به جهان، این عامل دین، مذهب، مسلک و فرق متفاوت اجتماعی و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

پاورپوینت اصول طراحی نما

مقدمه، بیان مسئله و ضرورت موضوع مفهوم سازی واژگان کلیدی جایگاه جداره و نما در طراحی خیابان شهری از دید صاحبنظران معرفی چند طرح در بخش جداره سازی رویکردهای ممکن در طراحی جداره و نما جایگاه تناسبات بصری در طراحی نمای پاسخده جمع بندی اصول طراحی جداره و نما منابع مقدمه، بیان مسأله و ضرورت موضوع q فضاهای شهری اغلب شهرها برای عملکردهای مورد نظر نامناسب اند و سیمای شهری آنها نشان دهنده نوعی بی هویتی و ناهماهنگی حرفه مندان، سازندگان و کل جامعه است. qهماهنگی نماهای شهری در شهرهای اروپایی در دوره های مختلف قابل توجه است. اما این هماهنگی  کالبدی در شهرهای قدیمی پدیده ای اتفاقی نبوده است. عوامل نابسامانی سیمای شهری: الف: ناسازگازی ساختی الگوی معماری مدرن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پاور پوینت شهر خلاق

در جهان آینده خلاقیت ضرورت است ، به عنوان آنچه که باید باشد نه آنچه که بودنش خوب است. به طوری که بین شهری شکوفا و سرزندگی بخش و شهری خلاق رابطه ای مستقیم وجود دارد. امروزه نیز حرکت جهان به سوی زندگی هرچه بهتر و با کیفیت تر است ، در این مسیر برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری توجه به شهرها به عنوان مراکز اصلی گرداننده این جریان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در سال 1980 زمانی که جهان آرام آرام به سمت تغییراتی گسترده در جریان اطلاعات پیش می رفت ایده شهر خلاق ارائه گشت ، شهرهای صنعتی شروع به گسترش و بازسازی ساختارهای خود کردند و این تئوری با پیدایش فناوری نوین و به خصوص ارتباطات اینترنتی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

واحد همسایگی

₪ مقدمه ₪ واحد همسایگی چیست؟ ₪ تئوری واحد همسایگی کلارنس پری ₪ شاخصه های واحد همسایگی (اصولی که بر نظریه پری حاکم اند) ₪ نکات مهم تئوری واحد همسایگی ₪ کاربریهای مهم در طرح کلارنس پری ₪ تاثیرات واحد همسایگی بر محیط ₪ نمونه اجرا شده – طرح ردبرن ₪ نظر شخصی ₪ منابع نظریه پرداز بزرگ کلارنس پری مقدمه: ₪ در دوران انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیت شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیزم ، دیدگاه های متفاوتی در رابطه با توسعه شهرها و ویژگیهای درونی آنها مطرح شد. ₪ نظریه ها و جنبش های اصلاح طلبانه برای اصلاح ساختار فضایی شهرها شکل گرفتند که خواستار حذف معضلات و مشکلات شهرها و برگردان آرامش گذشته …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...