بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهر

شهر در سال های 1345-1357 هجری شمسی

شهر در سال های 1345-1357 هجری شمسی طرح های جامع، مبشر معماری و شهرسازی بولدوزر است.تصویب قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345. تصویب قانون نوسازی و عمران شهری در سال 1347. تصویب قانون حق تصرف زمین و فروش آن از سوی شهرداری به منظور پاسخ گویی به نیازهای شهری و عمومی در سال 1347.تصویب شورای عالی شهرسازی در سال 1351 تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور 1347-1351 و برنامه برای توسعه قطب های صنعتی موجود و ایجاد نواحی صنعتی جدید و همین طور برنامه برای توسعه اقتصادی منطقه ای. اعلام برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اقتصادی کشور 1352-1356 با هدف گسترش قطب های توسعه در مناطق مستعد کشور و شناسایی مناطق جدید …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

وضعیت شهر در سال های 1332-1345

وضعیت شهر در سال های 1332-1345 ایجاد اقتصاد تک محصولی ایران مبتنی بر تولید نفت. با سرشماری 1335، برای اولین بار در تاریخ کشور، شهر مفهومی آماری-جمعیتی می یابد. دومین برنامه هفت ساله اقتصادی کشور،1334 تا 1341، هدف این برنامه، توسعه اقتصادی با تکیه بر منابع موجود در مناطق مستعد است. تشکیل دفتر فنی و سپس دفتر طرح های هادی در وزارت کشو، اولین گام در ایجاد تمرکز فعالیت های طراحی و برنامه ریزی شهری است. اعلان سیاست دروازه های باز در سال 1336.روستا اولین حرکت های خود را به سوی شهری شدن بر می دارد.تصوب قانون ایجاد جاده سوم بین تهران و شمیران در سال 1335 ایجاد اولین هسته های صنعتی(مونتاژ) در پیرامون شهر.انقلاب سفید 1341 و قیام 15 …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شهر در سال های 1320 تا 1357

شهر در سال های 1320 تا 1357 کشور نوعی از حکومت پارلمانتاریست را تجربه می کند. توسعه شهری و رشد کالبدی شهر مبتنی بر رشد موزون مهاجرت روستایی است. شهر توسعه ای آرام و عمدتا در مسیر خیابان های ایجاد شده. برای اولین بار در ایران، تفاوت های اقتصادی-اجتماعی، تبلوری کالبدی و فضایی می یابد. تصویب قانون قائم مقامی وزارت کشور در غیبت انجمن شهر در سال 1325. تصویب لایحه قانونی تشکیل شهرداری و انجمن شهر در سال 1328. تشکیل سازمان برنامه و هیات عالی برنامه در سال 1327، اولین حرکت تفکر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی در کشور است. تهیه و تصویب اولین برنامه اقتصادی-اجتماعی کشور در سال 1327 تاسیس بانک ساختمان

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

شهر در دوران دولت قاجار

شهر در دوران دولت قاجار ایران وارد دوره ای جدید از تاریخ جهانی می شود.همزمان با تحولات وسیع اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی در اروپا ایران در عصر قاجار، به مکان سوق الجیشی مهمی در مقیاس جهانی تبدیل می گردد.ادغام ایران در بازار جهانی اتفاق می افتد. قشر جدیدی به نام تجار و بازرگانان در سازمان اجتماعی ایران به وجود می آید.است.دوره قاجار دوران تحولی عمده در مفاهیم تاریخی است. عمده ترین تغییر شکل در سازمان تولید و سرمایه ای کشور، تشکیل سرمابه داری تجاری ایران در ربط مستقیم با سرمایه داری خارجی می باشد. برای اولین بار در، کشور از توسعه درون زا و بومی باز مانده و دگرگونی ها ناشی از شرایط بیرونی می شود.سه جامعه شخری، ایلی و روستایی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

در آمدی بر اقتصاد شهری

در آمدی بر اقتصاد شهری در آمدی بر اقتصاد شهری – بهروز هادی زنوز – شماره اول فصلنامه اقتصاد شهر –بخش اول مقدمه : علم اقتصاد شهری به مطالعه ی اقتصادی مناطق شهری می پردازد . در این رشته ،‌از ابزارهای علم اقتصاد برای تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به مکان یابی بنگاهها و خانوارها در شهر ( کاربری اراضی شهری ) مسکن شهر ، ترابری شهری ، زیرساختها و تسهیلات شهری ، مالیه شهری و فقر و حاشیه نشینی در شهر استفاده می شود . به عبارت دقیق تر ،‌علم اقتصاد شهری شاخه ای از اقتصاد خرد است که در آن ساختار فضایی شهر و مکان گزینی خانوارها و موئسسات اقتصادی مطالعه می شود . در ایران اقتصاد شهری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...