or

بایگانی برچسب: شهرسازی

دانلود مجموعه مقالات شهرسازی دکتر مجتبی رفیعیان

سنجش ارزش های محیطی تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی     اضافه شد مقایسه تطبیقی و سنجش کیفیت محیط سکونتی نواب و اکباتان به روش های HMR و EMF    اضافه شد ارزیابی میزان کیفیت مجتمع های سکونتی با تاکید بر رویکرد رضایت مندی در محله نواب اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی در …

ادامه...

Logit Model کاربرد مدل لاجیت چند جمله ای در انتخاب مسکن

مجموعه مقالاتی درباره مسکن Logit Model تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان واحدهای مسکونی با استفاده از مدل انتخاب گسسته چکیده: تصمیمگیری مناسب برای انتخاب مکان واحدهای مسکونی توسط مـدیران شـهرها، شرکتهای ساخت و ساز مسـکن، مراکـز تفریحـی و آموزشـی، مسـتلزم شـناخت ترجیحـات خانوارها در این حوزه است. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مکـان مسـکونی و اندازهگیری …

ادامه...

دانلود مجموعه مقالات ضوابط، مقررات و قوانین شهر و شهرداری ها

دانلود مجموعه مقالات ضوابط، مقررات و قوانین شهر و شهرداری ها قانون نوسازی و عمران شهری و اصلاحات اساسی قوانین و مقررات ترافیکی و حمل و نقل قوانین و مقررات فضای سبز، محیط زیست و پسماندها قوانین و مقررات مربوط به میادین و غرفه ها مجموعه قوانین شهرداری ها مجموعه قوانین شهرسازی و معماری مجموعه قوانین شوراهای اسلامی شهر جزوه …

ادامه...

شهرسازی اسلامی گفتاری پیرامون کلان نظریه شهرسازی عبادت محور

دانلود شهرسازی اسلامی گفتاری پیرامون کلان نظریه شهرسازی عبادت محور ۱- مقدمه امروزه شهر و شهرسازی اسلامی، در مقالات، کتب، مواضع و جایگاههای گوناگون بررسی می شود. توجه به مباحث شهر و شهرسازی اسلامی فزونی یافته است و نیاز به دانشی که از منظر ارزشها و باورها به مباحث شهر بپردازد، به شدت احساس می شود. از طرفی ناکارامدی علم عادی …

ادامه...

دانلود مجموعه مقالات حقوق شهروندی

برخی بخشنامه ها در زمینه حقوق شهروندی توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی سنجش میزان آگاهی های عمومی به حقوق شهروندی و قوانین شهری شهرسازی و حقوق شهروندی مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راه کارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن …

ادامه...

دانلود مجموعه مقالات TOD، توسعه برمبنای حمل و نقل( همگانی)

دانلود مجموعه مقالات TOD، توسعه برمبنای حمل و نقل( همگانی) نوشهرسازی والگوی توسعه شهری حمل ونقل محور TOD تأثیر شبکه های دسترسی بر توسعه شهری با تأکید بر شبکه قطار شهری ارائه یک روش علمی به منظور تعیین اولویت احداث و توسعه مجتمع های ایستگاهی در اطراف ایستگاه های مترو با هدف توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی (TOD) …

ادامه...

نوشهرگرایی، شهرگرایی نوین، نوشهرسازی، شهرسازی نوین

دانلود مجموعه مقالات نوشهرگرایی، شهرگرایی نوین، نوشهرسازی، شهرسازی نوین بررسی رویکردهای محله گرا در طراحی توسعه های جدید شهری شهرسازی نوین راهی به سوی ایجاد شهرسازی پایدار برنامه ریزی راهبردی محله چیذر با تلفیق دیدگاه های نوشهرساری و شهرسازی سنتی ایران نوشهرسازی والگوی توسعه شهری حمل ونقل محور TOD به صورت پی دی اف

ادامه...

کتاب سامان دهى و اصلاح اثاثیه فضاهاى همگانى

دانلود کتاب سامان دهى و اصلاح اثاثیه فضاهاى همگانى- تیپ بندی و تحلیل محدود کننده های شهری اکنون هرشهر، تنها مکانی برای اقامت نیست، بلکه فضای کالبدیِ تفکر و احساس انسان به شمار می رود .بر این اساس، کیفیت کل و جزء عناصر تشکیل دهنده آن، باید پیوسته مد نظر قرارگیرد. شهرها و فضاهای زندگی مجموعهای از عوامل طبیعی، اجتماعی …

ادامه...

دانلود مجموعه مقالات دکتر سید حسین بحرینی

شکل گیری و شکل دهی شهر در دو پارادایم مدرنیسم و پست مدرنیسم ارزیابی دوره آموزشی دکترای شهرسازی دانشگاه تهران طی دوره 83-1373 استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص پارک- موزه نفت مسجد سلیمان الگوی دهکده شهری رهیافتی کارامد در جهت تحقق پایداری سکونتگاههای روستایی تدوین اصول و ضوابط طراحی محیطی ورودی شهر شهرسازی و …

ادامه...

دانلود مجموعه مقالات تصویر ذهنی از شهر

  ارزیابی کیفیت محیط با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان اصول حاکم بر طراحی هدفمند محورهای دید شاخص شهری بررسی کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشگری با تاکید بر جامعه گردشگران نمونه موردی شهر بابلسر بررسی تطبیقی جایگاه میادین تهران در حفظ و ارتقای خاطره جمعی شهروندان (نمونه موردی میدان تجریش و میدان بهارستان) بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر …

ادامه...