or

بایگانی برچسب: شهرسازی

شرح خدمات

شرح خدمات شرح خدمات طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ (تیپ 12) طرح جامع (شرح خدمات) طرح راهبردی ساختاری طرح استراتژی توسعه شهری CDS طرح های آماده سازی- پیش نویس طراحی فضای شهری (خیابان) – پیش نویس طرح جامع (راهبردی) دهکده ی دانایی شرح خدمات  بافت فرسوده (طرح تفصیلی ویژه) سازمان شهرداری ها  

ادامه...

  دانلود برنامه ریزی و سیاست گذاری مطالعات برنامه آمایش استان

  دانلود برنامه ریزی و سیاست گذاری مطالعات برنامه آمایش استان دانلود برنامه ریزی و سیاست گذاری مطالعات برنامه آمایش استان مراحل کلی انجام مطالعات برنامه آمایش استان شرح خدمات اولیه مطالعات برنامه آمایش استان که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ توسط مرکز ملی آمایش سرزمین (سابق) تهیه و در اختیار استان ها قرار گرفت از دو بخش اصلی «تحلیل وضعیت و …

  ادامه...

   فلش کارت درس برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران: دکتر حسن مطیعی لنگ

   فلش کارت درس برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران: دکتر حسن مطیعی لنگ فلش کارت درس برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران: دکتر حسن مطیعی لنگ 424-نخستین گام در برنامه ریزی چیست؟ شناخت کافی از مسائل ومشکلات 425-عمده ترین دلایل عدم موفقیت برنامه ها در رسیدن به اهداف مورد نظر چیست؟ذهنی نگری دست اندر کاران به لحاظ ضعف …

   ادامه...

    فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش

    فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش فلش کارت درس اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر حسین آسایش فصل نوزدهم:مباحث مقدماتی 522-هر فرایند دارای سلسله مراتب در یک ارگانیسم که بتواند نظم وترادف اجرایی را کنترل کند چه نامیده میشود؟برنامه 523-پویش عقلایی مکانیزم تصمیم گیری در امور توسعه اقتصادی-اجتماعی را چه مینامند؟ …

    ادامه...

     اصول و روشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه

     اصول و روشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه اصول و روشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه از شروط اصلی شهرنشینی و تامین کننده مواد کشاورزی و دامی کدام است ؟   وجود روستاها به چه دلیلی محتوای برنامه ریزی شهری از گستردگی بسیاری برخوردار است ؟ به دلیل نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان …

     ادامه...

      فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی)

      فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی) فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی) 771- وقتی صحبت از برنامه ریزی شهری می شود منظور چیست؟  منظور طرح شهری است 772-طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران مربوط به چه سالی است؟1374 773-از نظر سطح بندی برنامه ریزی شهری در ایران نوعی ………….. است. برنامه ریزی محلی …

      ادامه...

       جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان

       جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان 321-پس ازانقلاب کشاورزی، دومین انقلاب عظیم درفرهنگ انسان چه چیزی بود؟ ایجادشهرها 322-شهرهای ایرانی به تبعیت از کدام ویژگی اشکال تازه­ای از زندگی اجتماعی رابرفضای پیرامونی خویش تحمیل کردند؟ جواب:موقعیت 323-شهر رادرفارسی باستان چه چیزی می نامیدند؟ جواب:خشت 324-خشت درفارسی باستان به چه معنا بوده است؟ جواب:قلمروپادشاهی 325-در زمان ساسانی …

       ادامه...

        تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر

        تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر فصل اول:کلیات 1-ابعاد برنامه را نام ببرید؟الف)فیزیکی  ب)تدبیر اجرا 2-با در نظر گرفتن تمام جوانب در یک برنامه،چگونه می­توان آنرا تعریف کرد؟ برنامه مجموعه مدونی از تصمیمات آگاهانه است. 3-دو رکن اساسی هر برنامه را نام ببرید؟ الف)رسیدن به هدف    …

        ادامه...

         تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری

         تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری سابقه ، تعاریف، مفاهیم و انواع برنامه ریزی 190-اولین قدم های برنامه ریزی منطقه ای در کجا و در چه قالبی بوجود آمد؟ در مصر قدیم و در قالب بوجود آوردن سیستم آبیاری 191-در ایران قدیم …

         ادامه...